Наукові спрямування

Сучасні підходи і методики викладання російської та української мови для іноземців, інноваційні технології у викладанні російської та української мови, переклад.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Кушнір
Лариса
Василівна

Дисципліни

Російська мова для іноземців

Українська мова для іноземців

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 403
(четвертий поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

lora.v.rushnsr@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

2008 рік закінчила Межрегiональну Академію управляння персоналом (МАУП), отримала ступінь «Доктор фiлософiї в галузі освіти». 2002 рік закінчила Донецький національний університет I отримала повну вищу освіту за спецiальнiстю «Українська мова i література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 1996 року працювала у середній загальноосвітній школі викладачем української мови і літератури. З 2002 року обіймала посаду заступника директора з наукової роботи середньої загальноосвітньої школи № 35 міста Дніпропетровська. З 2008 року працювала керівником Європейського центру у ПДАБА. З 2008 року по теперішній час працює в ПДАБА старшим викладачем української та російської мови для іноземних студентів.

Публікації

Публікації

1. Кушнір Л.В., Давиденко Ю.Є. Кросскультурная коммуникация как средство формирования языковой картины мира. Лінгвістика. Лінгвокультурологія. Збірник наукових праць. Том 8. – Дніпропетровськ: ДНУ ім. Олеся Гончара, 2016 – С.36-48. P, Збірник належить до списка фахових видань ВАК України;

2. Кушнір Л.В., Ляпічева О.Л. Образи тварин у сучасній українській фразеології //Лінгвістика. Лінгвокультурологія : Міжкультурна й міжмовна комунікація: проблеми, питання, вирішення[колективна монографія] / За заг. ред. акад., проф. Ю. О. Шепеля. – Дніпро : Акцент ПП, 2018.– Т. 12. Частина 2. – C. 106 – 115.;

3. Кушнір Л.В., Ляпічева О.Л. Про структуру та лексичне наповнення cемантичного поля «фауна» в сучасній російській мові // Лінгвістика. Лінгвокультурологія: «Мова лінгвокультурології: теорія vs. емпірія» [кол. монографія] / За ред. акад. НАНВО України, проф. Ю. О. Шепеля. Дніпро: Акцент ПП, 2020. Т. 15. – С. 40-54.

4. Кушнір Л.В., Ляпічева О.Л., Концепт кот/кошка в русском языке. – Збірник наукових праць. Вісник МДУ. Серія: Філологія. – Вип. 24, Головний редактор серії – д-р філол. наук, проф. О. Г. Павленко. Маріуполь, 2021. С. – 107-115.

5. Кушнір Л.В., Имауен Атіл, Дикарев К.Б., Материалы с фазовыми изменениями. Матеріали з фазовими перетвореннями. «Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст»: круглий стіл інозем.мовами./під.ред. д.т.н. М.В.Савицького. – Д.: ДНВЗ ПДАБА, 2019. – 120 с. С.49-51 / 0, 126 у.д.а.

6. Кушнір Л.В., Сааб Самар, Денисенко А.В., Культурный центр. Культурний центр. «Будівництво, архітектура та економіка – 2019. Міжнародний контекст»: круглий стіл інозем.мовами./під.ред. д.т.н. М.В.Савицького. – Д.: ДНВЗ ПДАБА, 2019. – 120 с. С.38-41 / 0, 126 у.д.а.

7. Кушнір Л.В., Тютюнник В.Ю. Джой Бакши, Мост как символ мира. / Дети разных народов мы мечтою о мире живем // Збірник творчих праць студентів науково-практичної студентської конференції Діти різник народів, ми мрією про мир живемо» – ДНУ ім. Олеся Гончара – Д., , с.7-12

8. Кушнір Л.В., Тютюнник В.Ю. Камілджанов Юсуфбойф, Украина глазами иностранных студентов. // Збірник творчих праць студентів науково-практичної студентської конференції «Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну»– Дніпропетровськ: ДНУ ім. Олеся Гончара, 2016 – С. 172.

9. Кушнір Л.В., Імауен Атіл, Мелькают города и страны. // Збірник творчих праць студентів-іноземців до науч. – практ. конф., ДНУ- Д, Дніпро, 2017. – 40 с. С.28-32

10. Кушнір Л.В., Джой Бакши Путешествие в Америку. // Збірник творчих праць студентів-іноземців до науч. – практ. конф., ДНУ- Д, Дніпро, 2017. – 40 с. С.32-35

11. Кушнір Л.В., Камаль Махмуд, Купневич Л.В Конечно-элементное моделирование и оптимизация трубобетонных стержней /.//  «Будівництво, архітектура та економіка – 2017. Міжнародний контекст»: тези доп. студент. науч. – практ. конф. інозем.  мовами. Вип. 7/ під.ред. В.І. Большакова . – Д. ДВНЗ ПДАЬА , 2017 . – 104 с.

12. Кушнір Л.В., Гапурова Мамагуль, Балашова Ю.Б., Повышение прочности дорожной одежды армирование геосинтетическими материалами /  «Будівництво, архітектура та економіка – 2017. Міжнародний контекст»: тези доп. студент. науч. – практ. конф. інозем.  мовами. Вип. 7/ під.ред. В.І. Большакова . – Д. ДВНЗ ПДАБА , 2017 . – 104 с. С.52-57

 

Методичні вказівки

1. Кушнір Л.В. Методические указания по изучению русского языка как иностранного» (упражнения по грамматике). Для студентів всіх напрямків. Дніпропетровськ, ПДАБА. – 2016, 26 с.

2. Кушнір Л.В. Методические указания по изучению русского языка как иностранного (лексико-грамматические упражнения). Для студентов всех направлений подготовки. Дніпро : ДВНЗ ПДАБА, 2017. –23 с.

3. Кушнір Л.В. Методичні вказівки з вивчення української мови. Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018.–20 с.

4. Кушнір Л.В., Тютюнник В.Ю., Нажа П.М., Ільєва К.А. К.А. Методичні вказівки до практичних занять «Тексти та лексичні вправи за фахом будівництва» з дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей  192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 191 «Архітектура та містобудування». Частина 2. Дніпро, ПДАБА. – 2020 – 28 с.

5. Кушнір Л.В., Тютюнник В.Ю., Нажа П.М., Ільєва К.А. Методичні вказівки до практичних занять «Тексти та лексичні вправи за фахом будівництва» з дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей  192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 191 «Архітектура та містобудування». Частина 3.Дніпро, ПДАБА. – 2020 – 28 с.

6. Кушнір Л. В. Методичні вказівки до практичних занять (лексико-граматичні вправи) з дисципліни «Українська мова як іноземна» для слухачів підготовчого відділення / Укладач: Кушнір Л. В.– Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021. – 18 с.

7. Кушнір Л.В. Методические указания по изучению русского языка как иностранного «Русская грамматика в таблицах». Для иностраных нстудентов, изучающих русский язык как иностранный. Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2011. – 25 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх