Наукові спрямування

Сучасні підходи і методики викладання російської та української мови для іноземців, інноваційні технології у викладанні російської та української мови, переклад.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Старший викладач

Кушнір
Лариса
Василівна

Дисципліни

Російська мова для іноземців

Українська мова для іноземців

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 403
(четвертий поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. 756-34-77; внутр. 4-09

E-mail

lora.v.rushnsr@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

2008 рік закінчила Межрегiональну Академію управляння персоналом (МАУП), отримала ступінь «Доктор фiлософiї в галузі освіти». 2002 рік закінчила Донецький національний університет I отримала повну вищу освіту за спецiальнiстю «Українська мова i література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 1996 року працювала у середній загальноосвітній школі викладачем української мови и літератури. З 2002 року обіймала посаду заступника директора з наукової роботи середньої загальноосвітньої школи № 35 міста Дніпропетровська. З 2008 року працюю в ПДАБА викладачем російської мови для іноземних студентів.

Публікації

1. Кросскультурная коммуникация как средство формирования языковой картины мира.Лінгвістика . Лінгвокультурологія. / Кушнір Л.В., Давиденко Ю.Є. // Збірник наукових праць. Том 8.- Дніпропетровськ: ДНУ ім. Олеся Гончара, 2015-2016 – С.36-48. Збірник належить до списку фахових видань ВАК України

2. Мосткак символ мира. Кушнір Л.В., Тютюнник В.Ю. ДжойБакши  / Дети разных народов мы мечтою о мире живем // Збірник творчих праць студентів науково-практичної студентської конференції Діти різник народів, ми мрією про мир живемо» – ДНУ ім.. Олеся Гончара – Д.,2015. с.7-12

3. Украина глазами иностранных студентов. /  Кушнір Л.В., Тютюнник В.Ю. Камілджанов Юсуфбойф // Збірник творчих праць студентів науково-практичної студентської конференції «Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну»– Дніпропетровськ: ДНУ ім. Олеся Гончара, 2016 – С. 172.

4. Мелькают города и страны. / Кушнір Л.В., ІмауенАтіл. // Збірник творчих праць студентів-іноземців до науч. – практ. конф., ДНУ- Д, Дніпро, 2017. – 40 с. С.28-32

5. Путешествие в Америку. / Кушнір Л.В.,ДжойБакши. // Збірник творчих праць студентів-іноземців до науч. – практ. конф., ДНУ- Д, Дніпро, 2017. – 40 с. С.32-35

6. Конечно-элементное моделирование и оптимизация трубобетонных стержней / Кушнір Л.В.,Камаль Махмуд,Купневич Л.В.//  «Будівництво, архітектура та економіка – 2017. Міжнародний контекст»: тези доп. студент. науч. – практ. конф. інозем.  мовами. Вип. 7/ під.ред. В.І. Большакова . – Д. ДВНЗ ПДАЬА , 2017 . – 104 с.

7. Повышение прочности дорожной одежды армирование геосинтетическими материалами /  Кушнір Л.В., Л.В. Кушнір, Гапурова Мамагуль, Балашова Ю.Б.,«Будівництво, архітектура та економіка – 2017. Міжнародний контекст»: тези доп. студент. науч. – практ. конф. інозем.  мовами. Вип. 7/ під.ред. В.І. Большакова . – Д. ДВНЗ ПДАЬА , 2017 . – 104 с. С.52-57

8. Методичний посібник  «Русская грамматика в таблицах» . Для иностранных студентов, изучающих русский язык как иностранный.Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2011. – 25 с.

9. Методичний посібник  «Методические указания по изучению руського язика как иностранного (упражнения по грамматике)» . Для студентов всех направлений подготовки. /Составитель: Кушнир Л. В. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2016. – 25 с.

10. Методичний посібник «Методические указания по изучению руського язика как иностранного (лексико –граммматические упражнения). Для студентів всіх напрямків.Дніпро, ПДАБА. – 2017,- 24 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх