Наукові спрямування

Розробка моделей пружнопластичної смуги з включеннями та пустовинами під дією важких штампів

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Cтарший викладач

Кривенкова
Людмила
Юріївна

Дисципліни

Інтелектуальний аналіз даних

Веб – технології та веб-дизайн

Групова динаміка та комунікації

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 326 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-10

E-mail

kryvenkova.liudmyla@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Конференції KSITESM 2015, KSITESM 2017

Додаткова інформація

Трудова діяльність

1976 - 1980 ДОИМ АН УССР (ИТМ АН УССР), инженер 1980 – 1987 ДИИТ, НИЛ динамики мостів, молодший науковий співробітник 1987 – до сьогодні ДВНЗ ПДАБА

Публікації

1. Кузьменко В.И., Власенко Ю.Є., Кривенкова Л.Ю. Численное исследование модели напряженного состояния упругопластического основания, загруженного двумя массивными штампами / Строительство, материаловедение, машиностроение// Сб. науч. трудов. Вып. 58. – Дн-вск., ПГАСА, 2011 с. 135-138

2. Власенко Ю.Є., Кривенкова Л.Ю. Использование современных компьютерных технологий в представлении результатов научных расчетов Інформаційні технології в освіті, науці та управлінні / Матеріали науково-практичного семінару: Дніпропетровськ, 13 січня 2012 р. – Дніпропетровськ: «Свідлер А.Л.», 2012 с. 126-129

3. Власенко Ю.Є., Кривенкова Л.Ю. Некоторые особенности разработки пакетов прикладных программ для решения нелинейных задач строительной механики / Строительство, материаловедение, машиностроение// Сб. научн. трудов. Вып. 70. – Дн-вск., ГВУЗ ПГАСА, 2013.с. 79-83

4. Кривенкова Л.Ю., Власенко Ю. Е. Задачі оптимального планування фінансів. Методичні вказівки / Дніпропетровськ ПДАБА, 2013. С. 21 (1,3 д.а.)

5. Кузьменко В.И., Власенко Ю.Є., Кривенкова Л.Ю. Моделирование контактных задач действия тяжелых штампов на неоднородное основание / Строительство, материаловедение, машиностроение// Сб. научн. трудов. Вып. 78. – Д.: ГВУЗ ПГАСА, 2014. с. 51-56

6. Власенко Ю.Є., Кривенкова Л.Ю. Некоторые трудности изучения баз данных в курсе информатики / Інформаційні технології в освіті, науці та управлінні // Зб. наук. праць. Вип. 3. – Дн-вськ: ПДАБА, 2015. с. 5-8

7. Комп’ютерні інформаційні технології: навч. посіб. / За ред. Єршової Н.М. – Дніпро: ПДАБА, 2015. – 172 с. (Глава 3. WEB-технології та WEB-дизайн, С. 77-120.)

8. Власенко Ю. Е. , Кривенкова Л. Ю. Моделирование напряженно-деформированного состояния неоднородной упругопластической полосы с пустотами, загруженной массивным штампом / Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. / Приднепров. гос. акад. стр-ва и архитектуры ; под общ. ред. В. И. Большакова. Серия «Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении» – Днепр, 2017. Вип. 101. – С. 67 -71.

9. Семенец с.н., Насонова с.с., Власенко Ю.Е., Кривенкова Л.Ю. Оптимизация структуры системы при «холодном» резервировании / Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпро, 201 – № 6. – С..

10. Семенец с.н., Насонова с.с., Власенко Ю.Е., Кривенкова Л.Ю. Расчетные модели надежности нефтяных резервуаров / Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпро, 2018. – № 1. – С..

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх