Наукові спрямування

Оцінювання та підвищення надійності металевих конструкцій будівель і споруд, удосконалення нормативного забезпечення надійності будівельних конструкцій, удосконалення розрахунків сталевих конструкцій.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ковтун-Горбачова
Тетяна
Анатоліївна

Дисципліни

Металеві конструкції

Будівельні конструкції (МК)

Металеві конструкції агропомислових комплексів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1106 (одинадцятий поверх вистоного корпусу)

Телефон:

вн. 3-62; 4-61; міс. 756-34-61; 47-59-91

E-mail

gorbacheva@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Исследование и разработка методики расчета общей устойчивости безраскосных колон из прямоугольных труб» (науковий керівник – І.Є. Спенглєр). Після захисту кандидатської дисертації працював старшим інженером, молодшим науковим співробітником науково-дослідної лабораторії при НДЧ ДІБІ, асистентом та доцентом кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій. Бере участь в обстеженнях, проектуванні та розрахунках металевих конструкцій різноманітних будівель і споруд. Веде активну педагогічну, навчальну та наукову роботу.

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження: 25/05/2018


Країна: Словакія, м. Братіслава

Назва події:

Базова підготовка в зеленому будівництві відповідно до європейських стандартів.


Трудова діяльність

У 1971 році закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (на сьогодні Придніпровська державна академія будівництва та архітектури) і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Інженер будівельник». В цьому ж році вступила до заочної аспірантури вказаного інституту та працювала інженером-конструктором на ДЗМК ім І.В Бабушкіна. З 1973 р. переведена на очну форму навчання. Аспірантуру закінчила у 1977 р. З 1977 по 1984 рр. Т.А. Ковтун - Горбачова – старший інженер, молодший науковий співробітник НДЧ ДІБІ. З 1979 р. асистент кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій. У 1982 р рішенням ВАК СРСР присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. З 1984 р. працює доцентом на кафедрі металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій. У 1986 р. рішенням ВАК присвоєно вчене звання доцента по кафедрі металевих і дерев’яних конструкцій. З 1988 р. за сумісництвом працює заступником декана будівельного факультету.

Публікації

1. Оценка устойчивости и экономической эффективности опорных и пролетных конструкций из тонкостенных прямоугольных и круглых труб.// к.т.н. Волынский М.И., к.т.н., доц. Ковтун-Горбачева Т.А., Никольская Н.В., к.т.н., конференція – Днепропетровск,1989,с.80.

2. Регулирование нагрузок при реконструкции промзданий/ к.т.н., доц. Ковтун -Горбачева Т.А., к.т.н., доц. Панченко В.М., к.т.н., доц. Постоян Ю.А, к.т.н.,доц . Хлебородов В.П.// Тезисы докладов региональной научно – практической конференции «Надежность и реконструкция»-88», Волгоград, 1988, с.109.

3. Особенности применения метода предельных состояний к расчету конструкций в аварийных ситуациях. /Егоров Е. А., д.т.н., проф., Ковтун-Горбачева Т. А. , к.т.н., доц. Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 91 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова – Днипро, 2016. – c. (в обл.). – Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения.

4. Аналіз списання матеріалів в будівництві в сучасних умовах./ Галич Є.Г. 1* , ст. викладач, Бичкова Т.П.2* , ст. викладач, Ковтун-Горбачова Т.А.3* , к.т.н., доц., / Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 99 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова – Днепр, 2017. – c. (в обл.). – Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития

5. Методология подготовки специалистов для строительных отраслей в современных условиях развития новейших технологий./ Назаренко И.И., д.т.н., проф., президент, Пелых Ю.К. , голова правления директоров корпорации УКРБУД, Ковтун-Горбачева Т.А. , к.т.н., доц., Севостьянова О.Э., к.т.н., доц. /Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 100 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова – Днипро, 2017. –  c. (в обл.). – Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения

6. Міцність вузла сполучення збірних плит і монолітних ригелів  плоского збірно-монолітного перекриття./ Савицький М. В.1* , д.т.н, проф., Буцька О. Л. 2* здобувач Пірадов К.О. 3* , д.т.н, проф. Ковтун-Горбачова Т.А. 4* , к.т.н., доц. /Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 81 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова – Дне-пропетровск, 2015. –  c. (в обл.).

7. Анализ эколого-гидрологического состояния украинской части бассейна Азовского моря / к.т.н., доц. Рабич Е.В., к.т.н., доц. Ковтун-Горбачева Т.А., к.т.н., доц. Сытник С.А.  ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры» *Днепропетровский государственный аграрный университет/ Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. Вып. 68, -Дн-вск, ГВУЗ ПГАСА, 2013. –  с. (в обл.)

8. Розрахунок сталевих балок з урахуванням обмежених пластичних деформацій при трилінійній апроксимації діаграми розтягу сталі./Білик С.І., д.т.н., Балакіна С.В., асистент, Ковтун-Горбачева Т.А.* к.т.н., Зезюков Д.М.* к.т.н., Нагорна Т.Ф.* к.т.н., Зінкевич О.Г.* к.т.н./ Київський національний університет будівництва і архітектури,      м. Київ *ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» / Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. Вып. 75, -Дн-вск, ГВУЗ «ПГАСА», 2014. –  с. (в обл.).

9. Оценка радиационного качества при проектировании зданий /д.т.н., проф. Беликов А.С., к.т.н., доц. Ковтун-Горбачева Т.А., к.т.н., доц. Рабич Е.В, к.т.н., доц. Чумак Л.А. / Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. Вып. 69, -Дн- вск, ГВУЗ ПГАСА, 2013. – с. (в обл.).

10. Розвиток малоповерхового житлового будівництва України через житлово-будівельну кооперацію. Керівник програм, к.т.н. Перегінець І.І.*, д.т.н., проф. Савицький М.В., к.т.н., доц. Юрченко Є.Л., к.т.н. Коваль О.О., к.т.н., доц. Ковтун-Горбачова Т.А., здоб. Коваль А.С., к.т.н. Зезюков Д.М., к.т.н. Махінько М.М. / Житлово-будівельний кооператив “Доступне житло України”, м. Київ ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури”, м. Дніпропетровськ/ ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры»/Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. Вып. 77, -Дн-вск, ГВУЗ “ПГАСА”, 2014. –  с. (в обл.).

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх