Наукові спрямування

Природа, сутність, понятійний апарат архітектури. Історичний розвиток архітектурно-будівельної діяльності людини. Теорія, методи та засоби архітектурного формування об'єктів середовища. Технічні, естетичні, технологічні, інші чинники розвитку архітектури і містобудування та архітектурного формоутворення. Методика, методологія дослідження та оцінки штучного предметно-просторового середовища. Закономірності архітектурного формоутворення. Естетика штучного середовища та окремих архітектурних форм. Художні проблеми архітектури. Взаємозв’язок архітектури, мистецтва, техніки та інженерії. Типологічні особливості розвитку архітектури, архітектурних форм. Стилі та стильові особливості архітектури. Методологія, методика, засади і засоби реконструкції історичного середовища.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат архітектури, доцент

Ковальчук
Олександр
Петрович

Дисципліни

Основи та методи архітектурного проектування.

Архітектурне проектування.

Науково-дослідна робота.

Актуальні питання теорії та практиці дизайну архітектурного середовища

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, каб. 486 (четвертий поверх)

Телефон:

вн. 3-37; міс. 756-93-37

E-mail

Наукова діяльність

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Типологічні аспектіи просторової організації міського житлового середовища» (науковий керівник – доктор архітектури, професор Ю.П. Бочаров). Веде підготовку дипломників магістрів-науковців.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1979 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Архітектор». Прийнятий на посаду асистента кафедри архітектури. В 1982 г. прийнято на посаду молодшого наукового співробітника НІСу, переведено на посаду асистента кафедри архітектурного проектування. В 1984 вступив до аспірантури МАРХІ. Зарахований на посаду м.н.с. В 1987 р. закінчив аспірантуру и захистив кандидатську дисертацію. З 1987 прийнятий асистентом кафедри ІТА ДІБІ після закінчення цільової аспірантури. В 1989 обраний по конкурсу старшим викладачем кафедри ІТА. С 1993 по 1995 переведений на посаду доцента кафедри ІТА. С 1997 г. працює за сумісництвом на посаді доцента. С 1995 г. директор ООО «Котедж Люкс»

Публікації

1. К проблеме программирования образной выразительности городской среды, -Материалы XLI научной конференции МАрхИ, 1986.

2. О некоторых возможностях и перспективах сценарного метода в архитектурею – Материалы XLI научной конференции МАрхИ, 1986.

3. К вопросу о «содержательном» подходе к проблеме формы в архитектурной композиции. – Материалы XLI научной конференции МАрхИ, 1986

4. К вопросу о выделении структурных элементов городской пространственной среды. Материалы XLI научной конференции МАрхИ, 1987.

5. Некоторые аспекты исследования пространственного строения городской жилой среды. – Материалы XLI научной конференции МАрхИ, 1987.

6. Обобщение опыта типологических исследований города (объект анализа и принципы выделения структурных едениц).- Деп. В ЦНТИ Госгражданстроя СССР. Регистр. № М., 1987.

7. Об основных понятиях и методике типологического анализа пространственных ситуаций городской жилой застройки. – Деп. В ЦНТИ Госгражданстроя СССр. Регистр № 566. – М. 1987.

8. Жилой район; нужны новые подходы (к проблеме формирования и совершенствование городской жилой среды). – Архитектура (Прил. К «Строит. Газете»), 1987.

9. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту «Алгоритм виконання магістерської роботи» для студентів спеціальності 8. 06010203 «Дизайн архітектурного середовища» денної форми навчання / Укладач: Ковальчук О.П. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, – 18 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх