Наукові спрямування

Раціональне проектування житлових будинків рамно-каркасних і рамно-в’язевих систем з урахуванням життєвого циклу, проектування енергоефективних будівель.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандитат технічних наук, доцент

Котов
Микола
Андрійович

Дисципліни

Залізобетонні та кам’яні конструкції

Будівельні конструкції

Діагностика та підсилення

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-605 (шостий поверх висотного корпусу).

Телефон:

міськ. 756-33-20; внутр. 3-20

E-mail

kotov.nykolay@pdaba.edu.ua
kotov.nykolay@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Кандидат технічних наук, доцент кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій, член-кореспондент Академії будівництва України

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчив в 2011 році ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» за напрямом підготовки 8.092101 Промислове і цивільне будівництво, кваліфікація науковий співробітник (галузь будівництва). У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Раціональне проектування житлових будинків рамно-каркасних і рамно-в’язевих систем з урахуванням життєвого циклу» за спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди. З 2015 року і по сьогоднішній день працює доцентом кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій.

Публікації

1. Обгрунтування доцільності розширення сфери застосування індукційних тепло нагрівачів для опалення житлових цивільних будівель / Чуприна В. Л., Котов М. А., Зезюков Д. М., Махінько М. М. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро : ПГАСА, 2019. – Вып. №3. – С. 98 – 102. https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.040719.99.469

2. Щодо визначення фактичного напруженного стану елементів плоских збірно-монолітних перекриттів / Зезюков Д. М., Махінько М. М., Буцька О. Л., Котов М. А. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро : ПГАСА, 2019. – Вып. №2. – С. 64 – 71. https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.280519.63.437

3. Забезпечення регламентованої довговічності великопанельних житлових будівель серії 1-480 за корозії арматурних зв’язків вертикальних стиків / М. М. Махінько, Д. М. Зезюков, О. Л. Буцька, М. А. Котов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпро, 2019. – № 2. – С. 72-78 https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.280519.71.438

4. Fractal express methods evaluation of a breaking stress of concrete/ Volchuk V. M. and Kotov M. A. Journal of Physics: Conference Series/ Innovations and Technologies in Construction (BUILDINTECH BIT 2021). – 2021.- Volume 1926. P 1-7. Режим доступа: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1926/1/012023

5. Construction technology for affordable housing with the use of space-braced concrete-filled steel tubular framing/ M Savytskyi M. V, Nikiforova T. D., Nosenko O. P., Kotov M. A, Papirnyk R. E3S Web of Conferences 280, EDP Sciences, 2021 Режим доступа: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128003003

6. Ячеистый бетон. Направления  повышения  качества материала : моногр. / В. И. Большаков, В. И.  Мосьпан, В. А. Мартыненко, Н. А. Котов. – Днипро : Свидлер А. Л., 2017. – 352 с.

7. Бабенко М. М. Зелені будівлі для сталого розвитку житлового будівництва / М. М. Бабенко, М. В. Савицький, С. Є. Шехоркіна, О. М. Кузьменко, О. І. Бондаренко, М. В. Бордун, М. А. Котов, В. А. Спиридоненков, М. О. Єлісєєва. – Днипро : ФОП Удовиченко О. М., 2018. – 99 с.

8. Green technologies and 3D-printing for a Triple-zero concept in construction: monograph /  Savytskyi,  M.  Babenko,  M.  Bordun [ets.]. – Dnipro: Private Enterprise Oblasov V.А., 2020. – 156 p.

9. Магнитний двигун-генератор : пат. 123152 Країни, МПК7 НО2К 21/24, НО2К 29/08, НО2К 1/27 / В. И. Большаков, В. Л. Чуприна, І. М. Мацевичь, М. А. Котов; заявник і власник патенту ДВНЗ ПДАБА. — № а 201801126; заявл. 06.02.2018

10. Вплив мультифрактальних характеристик макроструктури на міцність цементно-піщаного розчину / В. І. Большаков, В.М. Волчук, М. А. Котов, О. Ю.Конопляник // Abstracts of the XIX International Scientific and Practical Conference “Innovative Technologies in Construction, Civil Engineering and Architecture” (19 вересня 2021 р.) : зб. тез. – Чернігів, 2021. – С. 112-114

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх