Наукові спрямування

Архітектура та містобудування, дизайн архітектурного середовища, будівельні матеріали та вироби.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Харченко
Катерина
Сергіївна

Дисципліни

Архітектурне проектування

Методологія проектування архітектурного середовища

Нормативно - правові основи архітектурного проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 486 (четвертий поверх старого корпусу)

Телефон:

вн. 3-37; міс. 756-93-37

E-mail

katerinaharchenko75@gmail.com

Наукова діяльність

Грудень 2004 рік – заочна форма навчання в аспірантурі Придніпровської державної академії будівництва і архітектури на кафедрі будівельні вироби, матеріали і конструкції. З грудня 2005 по грудень 2007 рік переведена на очну форму навчання в аспірантурі. За сумісництвом працювала асистентом на кафедрі дизайну архітектурного середовища. З березня 2007 року була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених. Кандидат технічних наук з 02.07.2008 р. Захистила дисертацію в спеціалізованій вченій раді Д 08.085.01 при «Придніпровській державній академії будівництва і архітектури», номер диплома ДК №047522, на тему: «Модіфіковані полімерні композиції на основі епоксидних смол для відновлення поверхні архітектурних елементів будівель і споруд» за фахом 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. C вересня 2008 р. по теперішній час працює доцентом на кафедрі архітектурного проектування і дизайну ДВНЗ ПДАБА. У жовтні 2008 р. отримала диплом доктора філософії ДК №047522. З 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри дизайну архітектурного середовища № 02ДЦ № 014079.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Освіта вища. Закінчила в 1999 р. з відзнакою Придніпровську державну академію будівництва і архітектури, за фахом «Містобудування», з присвоєнням кваліфікації архітектора. З 1999 по лютий 2000 року працювала архітектором в Міжгосподарському управлінні капітального будівництва. З лютого по грудень 2000 року працювала архітектором в ЧП «Ліліт». У обов'язки входила розробка проекту, оформлення робочої документації, замовлення меблів. З 2001 по серпень 2003 року працювала архітектором в ТОВ ВКП «Цитадель». У обов'язки входило розробка проекту, оформлення робочої документації, керівництво будівельними бригадами. Щорічно приймала участь у будівельних виставках м. Дніпропетровська і м. Києва. З жовтня 2003 по жовтень 2004 року працювала на кафедрі споруди і будівельні матеріали, ДИИТ. Грудень 2004 рік – заочна форма навчання в аспірантурі Придніпровської державної академії будівництва і архітектури на кафедрі будівельні вироби, матеріали і конструкції. З грудня 2005 по грудень 2007 рік переведена на очну форму навчання в аспірантурі. За сумісництвом працювала асистентом на кафедрі дизайну архітектурного середовища. З березня 2007 року була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених. Кандидат технічних наук з 02.07.2008 р. Захистила дисертацію в спеціалізованій вченій раді Д 08.085.01 при «Придніпровській державній академії будівництва і архітектури», номер диплома ДК №047522, на тему: «Модіфіковані полімерні композиції на основі епоксидних смол для відновлення поверхні архітектурних елементів будівель і споруд» за фахом 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. C вересня 2008 р. по теперішній час праце доцентом на кафедрі архітектурного проектування і дизайну ДВНЗ ПДАБА. У жовтні 2008 р. отримала диплом доктора філософії ДК №047522. З 2013 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри дизайну архітектурного середовища № 02ДЦ № 014079. Стаж педагогічної роботи у вищих учбових закладах III-IV рівня акредитації 15 років, стаж роботи - 13 років. Здійснює керівництво дипломними проектами кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Магістр». Приймає участь у республіканських оглядах конкурсах дипломних проектів архітекторів і художньо – зображальних вищих навчальних закладів України. Бере участь в науково – практичних і науково – технічних вітчизняних та міжнародних конференціях. З 2017р. член Національної спілки архітекторів України.

Публікації

Катерина Сергіївна Харченко є автором понад 40 наукових праць, зокрема:

1. Типы полифункциональных жилых комплексов в структуре современного города /Харченко К.С.// Вестник ПГАСА. − Днепропетровск, 2012. − Вып. – С.34−39.

2. Градостроительные преобразования жилых территорий /Харченко К.С.// Вестник ПГАСА. − Днепропетровск, 2012. − Вып. 12. – С.34−39.

3. Открытые пространства при реконструкции жилого района /Харченко К.С.// Математика. Физика. Современные информационные технологии. Строительство и архитектура. «Новости научной мысли – 2012»: Сб. науч. трудов. − Прага, 2012. − Том. 21. – С.87-89.

4. Многофункциональные жилые комплексы в структуре города/Харченко К.С.// Здания и архитектура. «Образование и наука 21 века»: Сб. науч. трудов. − София, 2012. − Том.45. – С.7-9.

5. Расширение функций рекриационной зоны Монастырского острова. /Харченко К.С.// Регіональні екологічні проблеми:Дніпропетровська область (частина1) Серія «Стан навколишнього середовища». – Київ, 2013. –листопад, №11.– С.12-15.

6. Аналіз впливу агресивного середовища та деструкційних процесів на архітектурні елементи з полімер бетону /Харченко К.С.// Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА. 2014. –№5. –С.45 – 50. – табл..2

7. Структура и свойтва полимербетонов /Харченко К.С.// Современный научный весник, Сб. науч. трудов. –М. 2015 . том 45.  С 58 –64. Размещение и оформление информационных вывесок на фасадах зданий /Харченко К.С., Саньков П. Н., Быков В.А., Иванов Д. В.// Международный студентческий научный весник Том 1 (VII Международная студенческая электронная конференция «Студентческий научный форум»-2015)

8. Архитектура социального жилья в условиях ограниченного минимума /Харченко К.С., Иванов Д. В.// VIII Международная студенческая электронная конференция «Студентческий научный форум»-2016

9. Архітектурне рішення транспортно-логістичних комплексів на сучасному рівні /Харченко К.С., Веракса О. // «Будівництво, Архітектура та економіка – 2016. Міжнародний контекст: тези доп. студент. науч.-практ. конф. інозем. мовами. Вип. 6/ під ред.. В. І. Большакова. –Д.: ДВНЗ ПДАБА. 2016. –С 29-30.

10. Особенности структурообразования полимербетонов/Харченко К.С., Веракса О. // Здания и архитектура. «Science without djrders – 2015»: Сб. науч. трудов. − Sytffeld UK, 2015. − Volume 20. – P.38-40.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх