Наукові спрямування

Дослідження електрофізичних властивостей діелектричних рідин, енергетика водню.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри

Карасьов
Геннадій
Григорович

Дисципліни

Загальна фізика

Основи електроніки

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 411 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-82, 756-33-54

E-mail

karasev.gennady@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Карасьов Геннадій Григорович, доцент кафедри фізики ПДАБА, народился 1червня (июня) 1951 р.в м. Барановичи Брестської области БРСР . На кафедру фізики Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту він прийшов у серпні 1978 року після закінчення з відзнакою радио-фізичного факультету Дніпропетровського державного університету (ДДУ). Спочатку виконував обов’язки інженера науково-дослідної лабораторії рідинних напівпровідників, а згодом став старшим науковим співробітником тієї ж лабораторії. В 1980 році був зарахований до стаціонарної аспірантури при кафедрі фізики Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту , а в 1983 році був прийнятий на посаду асистента кафедри. Рішенням вченої Ради Інститута Напівпровідників АН УРСР (ІПАН) (м.Киев) от 19 лютого 1988 г.(протокол № 26) присвоєна вчена ступень кандидата фізико-математичних наук (диплом кандидата наук ФМ № 031965 м.Москва 6 липня 1988 р.). Тема дисертації “Дослідження кінетики перехідних струмів в діелектричних рідинах ”. Рішенням вченої Ради Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту від 30 серпня 1991 р. (протокол № 1) присвоєно вчене звання доцента кафедри фізики ( атестат доцента ДЦ № 000888 м. Київ). Рішенням Президії Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності від 27 лютого 2009 р. обраний дійсним членом Академії - академіком.(№00347 м.Київ). Наукові напрямки: електрофізика діелектричних рідин, енергетика водню. Наукових праць - понад 100, патентів -4.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Карасьов Геннадій Григорович, 1951 р. народження, кандидат фізико-математичних наук, працює на посаді доцента з 1991року. Геннадій Григорович багато працює над питаннями електрофізики рідких діелектриків. В наступний час виготовлена нова експериментальна установка для дослідження перехідних процесів на базі ЕОМ. У восьмидесятих роках минулого століття був старшим науковим співробітником госпдоговірних робіт, які виконувалися на замовлення Всесоюзного науково-дослідного інституту техніки безпеки в хімічній промисловості (м.Севєродонецьк), а також по оборонній тематиці з КБ „Південне” (м. Дніпропетровськ), з Центральним науково-дослідним інститутом „Електроприлад” (м. Ленінград) і НВО „Азимут” (м. Гатчина). За результатами науково-дослідної і педагогічної діяльності опублікував понад 100 наукових праць, серед яких більш ніж 50 робіт опубліковані в 17 країнах світу (США, Англія, Німеччина, Франція, Італія, Японія, Австралія і інші), має 3 патенти. Геннадій Григорович неодноразово приймав участь у Міжнародних конференціях з доповідями в 1990 р. в Греноблі (Франція) на 10-й, в 1996 р. в Римі (Італія) на 12-й і в 2002 р. в Граці (Австрія) на 14-й Міжнародних конференціях з діелектричних рідин, в 2012 р. в Шербурзі (Франція) (8ème conférence de la Société Française d’Electrostatique, 3-5 juillet 2012, Cherbourg-Octeville, France). За результатами науково-дослідної і педагогічної діяльності опублікував біля 150 робіт, серед яких більш ніж 20 робіт опубліковані в 17 країнах світу (США, Англія, Німеччина, Франція, Італія, Японія, Австралія і інші). Доцент Карасьов Г.Г. є членом Вченої ради Академії і будівельного факультету. Рішенням Президії Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності від 27 лютого 2009 р. обраний дійсним членом Академії – академіком. (№00347 м. Київ). З 2015 року завідувач кафедрою фізики.

Публікації

1. Karasev, H. Ensuring the sustainability of the motorway subgrade in the zones of underground mining operations / Balashova, Y., Demianenko, V., Tkach, N., Karasev, H. // E3S Web of Conferences, Volume 123, 2019 Ukrainian School of Mining Engineering, 12 p. DOI: 10.1051/e3sconf/201912301041

2. B. Dikarev, G. Karasev, S. Sokolovsky. “Langues, Sciences et Pratiques”. Actes du 1et Colloque international francophone en Ukraine 19-20 octobre, 34-36, 2017, Kiev.

3. B. Dikarev, G. Karasev, R. Romanets “L’Influence du Niveau d’Impuretes des Huiles Hydroliques sur Leurs Caracteristiques Electrophysiques” 8ème conférence de la Société Française d’Electrostatique, 3-5 juillet 2012, Cherbourg-Octeville, France.

4. Dikarev, B.N., Romanets, R.G., Karasev, G.G. The peculiarities of transient currents in dielectric liquids. 2005 IEEE International Conference on Dielectric Liquids, ICDL 2005. EID: 2-s2.0-28444478090

5. B. Dikarev, G. Karasev. Charging and Reversal Currents in Hydraulic Liquids IEEE International Conference on Liquid Dielectrics, Bled, Slovenia, June 30 – July 3, 2014, PSACEA Dnipropetrovsk, Ukraine ©2014 IEEE. DOI: 10.1109/ICDL.2014.6893150.

6. А.G. Karasev, M.A. Varianichko, G.G. Karasev. Deformation and buckling of elastic shallow conical shells with different boundary conditions / Stability of structures XIIIth Symposium. Zakopane.– 2012. – P. 315 – 320.

7. Патент на корисну модель №42804 27.07.2009, бюл. № 14 «Спосіб роботи генератора тепла або газової горілки»

8. Патент на корисну модель № 46739 11.01.2010, бюл. № 1 «Генератор тепла або газовий пальник»

9. Numerical analysis of experimental research on buckling of closed shallow conical shells under external pressure / Alexey Karasev, Maryna Varianychko, Yaroslav Bessmertnyi, Vasily Krasovsky, Gennady Karasev // Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 58, 1, pp. 117-126, Warsaw 2020. DOI: 10.15632/jtam-pl/115321

10. Genadii Karasev Space charge effect on the electrophysical characteristics of liquid dielectrics / Borys Dikarev, Genadii Karasev, Serhii Sokolovsky // 20th IEEE International Conference on Dielectric liquids in Roma, Italy, June 23rd – 27th, 2019. DOI: 10.1109/ICDL.2019.8796821

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх