Наукові спрямування

Граничні стани будівельних конструкцій, забезпечення надійної експлуатації конструкцій, напружено-деформований стан, міцність, стійкість, циліндрична оболонка, вітрове навантаження, резервуар.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Івченко
Юлія
Володимирівна

Дисципліни

Будівельні конструкції

Металеві конструкції

Конструкції з дерева та пластмас

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1106 (одинадцятий поверх вистоного корпусу)

Телефон:

вн. 4-61; міс. 756-34-61

E-mail

yuliafd@gmail.com
ivchenko.yuliia@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З грудня 2001 року по листопад 2004 року Івченко Ю. В. навчалась у аспірантурі ПДАБА. Після закінчення аспірантури працювала асистентом кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій ПДАБА. У листопаді 2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості урахування вітрового навантаження в оцінках стійкості сталевих вертикальних циліндричних резервуарів» (науковий керівник – д. т. н., проф. Єгоров Є. А.). З 2008 року працює доцентом кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій. Івченко Ю. В. має 23 друковані роботи, у тому числі 17 наукових статей. Після захисту кандидатської дисертації було надруковано 8 наукових статей, 4 навчально-методичні праці. Приймала участь у багатьох міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основний напрямок наукових досліджень – стійкість та міцність металевих конструкцій будівель та споруд.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2000 р. Івченко Ю. В. закінчила Придніпровську державну академію будівництва та архітектури. З серпня 2000 р. прийнята на роботу асистентом кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій ПДАБА. З грудня 2001 року по листопад 2004 року навчалась у очній аспірантурі ПДАБА. Після закінчення аспірантури продовжила працювати асистентом кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій ПДАБА. У листопаді 2007 року успішно захистила кандидатську дисертацію. 12 березня 2008 року Івченко Ю. В. був присуджений науковий ступінь кандидата технічних наук, доктора філософії. З 2008 року працює доцентом кафедри металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівня акредитації більше 10 років, у тому числі на посаді доцента. З 2004 р. по 2008 р. – куратор студентської групи Будівельного факультету. З 2002 р. по 2014 р. була Вченим секретарем Вченої Ради Будівельного факультету. Основні навчальні курси, які веде Івченко Ю. В.: курс лекцій та практичні заняття з дисципліни «Будівельні конструкції», курс лекцій з дисципліни «Металеві конструкції», керівництво курсовим проектуванням з курсів «Металеві конструкції», «Конструкції з дерева та пластмас», приймає участь у керівництві магістерськими роботами. Івченко Ю. В. постійно приймає участь у виконанні науково-дослідних робіт кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій за темами: «Удосконалення розрахунку, конструювання та діагностики технічного стану металевих та дерев’яних конструкцій», «Розробка стандарту з діагностики та ремонту сталевих вертикальних циліндричних резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів», «Удосконалення методів розрахунку, конструювання і діагностики технічного стану конструкцій будівель і споруд при статичних та динамічних навантаженнях».

Публікації

Юлія Володимирівна Івченко є автором 23 наукових праць, зокрема:

1. Оценка хрупкой прочности конструкций в практике инженерного проектирования / Егоров Е. А., Ковтун-Горбачева Т. А., Федоряка Ю. В. // Строительство. Материаловедение. Машиностроение: Сб. научн. тр. – Днепропетровск, 2010. – Вып. 7. – С. 147-150.

2. Уточнение инженерных оценок устойчивости стальных резервуаров / Егоров Е.А., Исмагулов Б. Г., Федоряка Ю. В. // Промислове будівництво та інженерні споруди. – №1, 2010. – С. 26-31.

3. Проблемы устойчивости стальных вертикальных цилиндрических резервуаров в задачах технической диагностики / Егоров Е. А., Исмагулов Б. Г., Федоряка Ю. В. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – №11, 2010. – С.19-28.

4. Усовершенствование методики расчета болтовых соединений элементов металлических конструкций / Хлебородов В. П., Федоряка Ю. В. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – №11, 2010. – С. 33-38.

5. Применение компьютерных технологий для определения эффективных параметров гофрированных балок / Егоров Е., Федоряка Ю., Купневич Л. //«Теоретичні основи будівництва»: Зб. наукових праць. – Варшава, 2012. – №20. – С. 347-350.

6. Кинематические оценки устойчивости каркасно-монолитных зданий к лавинообразным обрушениям / Егоров Е.А., Ковтун-Горбачева Т. А., Федоряка Ю. В., Купневич Л. В. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – №5, 2012. – С. 22-29.

7. Особенности поведения вертикальных цилиндрических резервуаров при ветровой нагрузке / Ивченко Ю. В. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: Зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ПДАБА. – №11, 2012. – С. 27-30.

8. Проблема устойчивости вертикальных цилиндрических резервуаров при внешнем давлении / Ивченко Ю. В. // Международный научный журнал Сб. научн. тр. – Киев, 2015. – Вып. 7. – С. 40–45.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх