Наукові спрямування

Моделі, методи та інформаційні технології дослідження процесів і систем в будівництві

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Французька моварівень A2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ільєв
Ілля
Маркович

Дисципліни

Комп'ютерна графіка

Інформатика

Технологія захисту інформації

Математична обробка геодезичних вимірювань

Комп’ютерні мережі та телекомунікації

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 326 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-10, м.т. 050-567-69-71

E-mail

iliev.illia@ pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

2002р. кандидат технічних наук зі спеціальності «Підвалини та фундаменти», 2007р. доцент кафедри прикладної математики. Конференції KSITESM 2015, IY Міжнародна науково-практична конференція «Актуальные проблемы современной науки» 2015, Міжнародна конференція International SCIENTIFIC AND CONFERENCE EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY London, United Kingdom, 9 October 2017

Додаткова інформація

Трудова діяльність

1979 – по теперішній час ДВНЗ ПДАБА;

Публікації

1. Методологические вопросы системы поддержки принятия решений для строительных фирм Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА. -2007. -№1. –С.30-39.

2. Ильев И.М., Панин Е.А. Нейронные сети // Інформаційні технології в освіті, науці та управ-лінні: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. – С. 55 – 60.

3. Ільєв І. М., Безпалько В. Л. Проблеми, що виникають при формуванні муніципальної системи обслуговування технічного стану житлового фонду.//Матеріали науково-практичного семінару «Інформаційні технології в освіті, науці та управлінні», Дніпропетровськ, 13 січня 2012р. – Дніпропетровськ: Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С.154-159.

4. Шибко О.Н., Ильев И. М. Современные системы автоматизированного проектирования в строительстве и архитектуре // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов. Вып. 78. – Д.: ГВУЗ ПГАСА, 2014. -С. 312-316.

5. Компьютерная графика. Глава 7. Учеб. пособие «Информатика» Кн.1. Компьютер / Под ред. Н.М. Ершовой. – Д.: ГВУЗ ПГАСА, 2015. – С. 232-272.

6. Технология защиты информации. Глава 8. Учеб. пособие «Информатика» Кн.1. Компьютер / Под ред. Н.М. Ершовой. – Д.: ГВУЗ ПГАСА, 2015. – С. 273-348

7. Белоконь А.И., Трифонов И. В., Ильев И. М. Моделирование в организации производства и управлении проектами (управление проектами и развитием производства) // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. науч. трудов. Вып. 86. – Д.: ГВУЗ ПГАСА, 2015. -С.* 312-316.

8. Коноплянник А.Ю., Ильев И.М. Влияние вида отвердителя на сроки схватывания жидкостекольных смесей. Вип. 3. – Дн-вськ: ПДАБА, 2015.- С.

9. Ильев И. М., Филоненко Я. С., Филоненко М. С. Развитие технологии продвижения сайтов. Строительство, материаловдение, машиностроение // Сб. научн. трудов. Вып. 94. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении – Дн-вск, ПГАСА, 2016.- с.68-73.

10. Ильев И.М., Конопляник А.Ю. Устройство защитных покрытий над потенциально опасными производственными предприятиями. EUROPEAN RESEARCH №9(32), 2017 London, United Kingdom, – c. 17-21

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх