ІСТОРІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

На початку ХХ ст. в Катеринославі існували навчальні заклади, які надавали можливість слухачам здобути середню будівельну освіту. У 1910 р. були організовані Катеринославські технічні курси, а в 1912 р. було створено будівельне відділення, на яких студентам читали курси лекцій за багатьма сучасними напрямками будівельної науки, які викладали заслужені вчені та найбільші інженери того часу. Це вони своєю науковою та інженерно-технічною діяльністю, визначили найвищий рівень будівельної справи, та стали фундаментом будівельної освіти нашого краю.

Історія будівельного факультету співпадає із датою заснування академії — 1930 р, коли було створено дві спеціальності: «Організація і технологія виробництва будівельних робіт» та «Будівельні конструкції». Першим деканом факультету став К. О. Таран.

Історія будівельного факультету нерозривно пов’язана з іменами видатних вчених, які працювали на факультеті у різні роки, зокрема таких: д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки СРСР А. В. Сільвестров, к.т.н., проф. М. Є. Базилевський, Буданов М. О., д.т.н., проф. Г. С. Пашковський, д.т.н., проф. Г. М. Крикунов, к.т.н., доц. Н. С. Швець, к.т.н., доц. В. І. Фоменко, д.т.н., проф. Є. А. Яценко, к.т.н., доц. М. М. Писанко, к.ф.-м.н, проф. Р. Г. Романець, к.т.н., доц. Л. В. Косицький, А. Д. Зевін, І. Є. Спенглер, М. І. Ашкиназі, В. А. Бовін, П. К. Міцкевич, К. А. Фельдман, П. І. Гвая, В. М. Поповиченко, І. К. Фролов, В. В. Бабіч, Ю. В. Самбор, д.т.н., проф. І.А. Соколов, д.т.н., проф. А.І. Білоконь тощо.

1 липня 2019 р., згідно з рішенням Вченої Ради ДВНЗ ПДАБА, факультет об’єднав дві робочі структури: факультет промислового та цивільного будівництва та будівельний факультет (кафедра теоретичної механіки та кафедра металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій). З 2019 р. по сьогодні посаду декана будівельного факультету обіймає доктор технічних наук, професор Тетяна НІКІФОРОВА (завідувачка кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій: 2016–2019 рр.).

Сьогодні будівельний факультет має висококваліфікований професорсько-викладацький колектив. У складі будівельного факультету функціонують сім кафедр:
– будівельної і теоретичної механіки та опору матеріалів;
– залізобетонних і кам’яних конструкцій;
– інженерної геології і геотехніки;
– металевих, дерев’яних і пластмасових конструкцій;
– організації і управління будівництвом;
– технології будівельного виробництва;
– технології будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

Навчальний процес на всіх кафедрах здійснюється за робочими навчальними планами, розробленими заступником декана з навчальної роботи, к.т.н., доцентом кафедри технології будівельного виробництва Ольгою КАПШУК.

Викладацький склад кафедр, інженерне оснащення лабораторій дозволяють здійснювати підготовку фахівців-будівельників на високому професійному рівні з урахуванням новітніх досягнень теорії та практики будівництва. Лекційні курси супроводжуються комплексом лабораторних та практичних робіт, що дозволяє здобувачам успішно засвоювати теоретичні знання.

Велика увага на факультеті надається вихованню студентів, що є головним об’єктом піклування заступника декана з виховної роботи, к.т.н., доцента кафедри організації і управління будівництвом Дар’ї НЕЧЕПУРЕНКО.

Активним і цікавим студентське життя робить студентська рада будівельного факультету. Квести (зокрема квест першокурсника), конкурси талантів («Студентська весна»; День будівельного факультету); кахути; пікніки та благодійні акції, спортивні змагання та безліч інших заходів на рівні факультету та академії, а також поза її межами – жодний захід не проходить без активної участі студентів будівельного факультету.

Організаційна складова наукової діяльності факультету спрямована на пошук та підтримку талановитих науковців серед здобувачів освіти, надання їм всебічної допомоги; сприяння формуванню умов для розкриття наукового і творчого потенціалу студентської молоді; сприяння формуванню особистості дослідника, сучасного вченого з широким демократичним світоглядом; організацію та розвиток міжнародної співпраці студентів.

Задля забезпечення принципів академічної мобільності здобувачів вищої освіти та навчально-педагогічних працівників на будівельному факультеті призначено помічника декана з питань академічної мобільності – к.т.н., доцента кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій Оксану ЗІНКЕВИЧ. Здобувачі будівельного факультету беруть участь у міжнародних проєктах, проходять навчання за кордоном (за академічною мобільністю) в провідних університетах світу (Франція, Англія, Австрія, Польща, Словаччина, Канада).

Загалом колектив деканату працює як добре організований і злагоджений механізм, де не останню роль відіграють секретарі: Інна РУНОВА; Олена НІКІФОРОВА, Лариса ХОМА.

Чекаємо Вас у нашій дружній родині Будівельників!

Переможемо – відбудуємо!

?>
вверх