Наукові спрямування

Натурні дослідження і макетування архітектурного середовища. Архітектурно-містобудівний розвиток населених місць. Дослідження, збереження, охорона, реставрація та реконструкція архітектурно-містобудівної спадщини (пам’ятки архітектури та містобудування, історичне архітектурне середовище). Фортифікаційне мистецтво пізнього середньовіччя. Архітектура сакральних комплексів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Французька моварівень A1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат архітектури, доцент, дійсний член ICOMOS, член бюро ICOMOS, член НСАУ, завідувач кафедри

Харлан
Олександр
Вікторович

Дисципліни

Натурні обстеження і моделювання архітектурного середовища.

Архітектурне проектування.

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, каб. 486 (четвертий поверх)

Телефон:

вн. 3-37; міс. (056) 756-93-37

E-mail

alexkharlan45@gmail.com

Наукова діяльність

Наукова діяльність у галузі дослідження архітектурного середовища, історії архітектури та містобудування, реставрації пам’яток архітектури та містобудування. Кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування і дизайну ПДАБА, член Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України (з 2011 по 2013 р.), член Наукової ради НДІ пам’яткоохоронних досліджень (з 2011 по 2017 р.), член Наукової ради Українського державного інституту культурної спадщини (з 2017 р.), член Експертної комісії з розгляду питань занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України (з 2011 по 2013 рр.), член бюро Українського національного комітету ІСОМОS (з 2011 р.), член Дніпропетровської обласної консультативної ради з питань охорони історико-культурних цінностей (з 2010 по 2013 р.), член Науково-методичної ради Обласного центру з охорони культурної спадщини Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської облдержадміністрації (з 2017 р.), член Запорізької обласної консультативної ради з питань охорони історико-культурних цінностей (з 2013 р.), член Дніпропетровської обласної архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації (з 2012 р.), член Наукової ради історико-архітектурного музею-заповідника «Садиба Попова» (м. Василівка Запорізької області, з 2017 р.). Науковою діяльністю почав займатися ще за студентських років (участь в археологічних експедиціях на теренах України, вивчення культових споруд Дніпропетровщини). З 2005 по 2009 р. навчався на аспірантурі Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА) на кафедрі «Основи архітектури та архітектурного проектування». У 2010 р. в Одеській державній академії будівництва та архітектури (ОДАБА) захистив дисертацію на тему «Особливості типологічної еволюції дерев’яних культових споруд на території Півдня України сер. XVIII−поч. ХХ ст. (на прикладі Катеринославської губернії)» та здобув вчений ступінь кандидата архітектури (за спеціальністю «Теорія архітектури та реставрація пам’яток архітектури»). Нагороджений Почесною Грамотою Міністерства культури України (18.04.2012 р.). З 2012 року є членом редакційних колегій збірника «Праці НДІ пам’яткоохоронних досліджень» (Київ) та альманаху «Фронтири міста» (м. Дніпропетровськ). Є дійсним членом Національної спілки краєзнавців України (з 2000 р.) та Національної спілки архітекторів України (з 2012 р.). Є науковим керівником низки розробок Історико-архітектурних опорних планів (складова Генерального плану історичного міста), концепцій і проектів зон охорони та визначення меж і режимів використання історичних ареалів міст України: Горлівка, Запоріжжя, Нікополь, Первомайськ, Кам’янське (колишній Дніпродзержинськ), Кривий Ріг (проект не завершено), Кіровоград, Бахчисарай, Хотин та ін. Приймав участь у пам’яткоохоронних розробках для низки міст України, пам’яток архітектури та містобудування України національного значення. З 2011 р. був науковим керівником низки проектів для Ханського палацу у місті Бахчисарай АР Крим: «Концепція плану організації території історико-культурного заповідника у м. Бахчисарай з визначенням меж та режимів використання зон охорони пам’яток», «План управління КРУ Бахчисарайський історико-культурний заповідник», Проект номінаційного досьє «Історичне середовище столиці кримських ханів в місті Бахчисарай», для подання Комітетові всесвітньої спадщини на занесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (виконувався за дорученням президента України). За 2011-2013 рр. опрацював низку планових науково-дослідних робот: «Дослідження храмових споруд Катеринослава кін. XVIII-поч. XX ст.» (2011 р.), «Дерев’яні храмові споруди Катеринославської губернії кін. XVIII-поч. XX» (2012 р.), «Дослідження історичного розвитку сільських поселень Півдня України» (2013-2014 рр.), «Архітектурно-містобудівні дослідження Старої Укріпленої Лінії» (2013-2014 рр.). Пройшов курси підготовки з професійної атестації архітекторів у 2013 р. і отримав відповідні кваліфікаційні сертифікати в 2014 р. З 2005 року є автором і співавтором більше 130 статей у наукових і науково-популярних виданнях України та Росії і 4 монографій у співавторстві. Є автором і співавтором понад 80 архітектурних проектів.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Освіта вища. Закінчив в 1996 р. Придніпровську державну академію будівництва і архітектури, за фахом «Містобудування», з присвоєнням кваліфікації архітектора. Призваний на дійсну військову службу в українську армію з 1996 по 1997 р. Працював в проектних організаціях Дніпропетровська, Дніпродзержинська (тепер Кам’янське) і області, виконав у складі авторських колективів низку проектів, як громадського призначення так і індивідуального. Працюючи в ТОВ «Триакуд» на посаді архітектора займався робочим проектуванням. На посаді ведучого архітектора і ГАПа в ТОВ «СФЕРА» і ПП «Домінанта» вів низку об’єктів з будівництва і реконструкції. З 2004 року по 2008 рік навчався в аспірантурі Київського Національного університету будівництва та архітектури (КНУБА). З 2005 р. працював в ПП «САД» в реставраційному відділі ведучим архітектором, займаючись реставрацією пам’яток архітектури і містобудування Дніпропетровська і Дніпропетровської області. З 2009 р. працював науковим співробітником в Науково-дослідному інституті пам’яткоохоронних досліджень Міністерства культури і туризму України (м. Київ). У 2010 р. в Одеській державній академії будівництва та архітектури (ОДАБА) захистив дисертацію на тему «Особливості типологічної еволюції дерев’яних культових споруд на території Півдня України сер. XVIII−поч. ХХ ст. (на прикладі Катеринославської губернії)» та здобув вчений ступінь кандидата архітектури (за спеціальністю «Теорія архітектури та реставрація пам’яток архітектури»). З 2017 р. працює завідувачем відділу Дослідження та популяризації культурної спадщини південно-східного регіону в Українському державному інституті культурної спадщини (УДІКС) Міністерства культури України. Продовжує роботу ГАПа і Наукового керівника проектів у спеціалізованих науково-проектних та проектних організаціях. З вересня 2012 р. по теперішній час працює на кафедрі архітектурного проектування і дизайну ДВНЗ ПДАБА. Здійснює керівництво дипломними проектами кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Магістр». Бере участь в міжнародних і всеукраїнських науково-практичних і науково-технічних конференціях.

Публікації

1. Харлан О. Архітектура і будівництво // Палімпсест. Коріння міста: поселення XVII-XVIII століть в історії Дніпропетровська. – К.: Українські пропілеї, 2008. – С.14-75.

2. Харлан О. Перлина дерев’яної архітектури України Козацької доби // Козацький Троїцький собор: Архітектурна перлина України. До 230-річчя побудування: Архітектурно-історичний нарис. Бібліографія / Упорядн.: І.Голуб, О.Харлан. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2008. – 32 с.:ил.

3. Харлан О.В. Містобудівні та архітектурні особливості слободи Половиці за літературними та картографічними джерелами ХVIII-ХХ ст. // Січеславський альманах. Збірник наукових праць з історії українського козацтва. Вип.4. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – С.64-74.

4. Харлан О. Стилістичні й типологічні особливості дерев’яних храмів Запорозьких Вольностей XVII-XVIII ст. // Нові дослідження пам’яток Козацької доби в Україні. Зб. наук. стат. Вип. 18. – К., 2009. – С. 291-300.

5. Харлан О. Церква в ім’я Архангела Михаїла в містечку Старий Кодак. Архітектурно-історичний нарис. Бібліографія / Упорядн.: І.Голуб, О.Харлан. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2010. – 44 с.: іл.

6. Харлан О. Церква в ім’я Покрова Пресвятої Богородиці в містечку Нікополь: Архітектурно-історичний нарис. Бібліографія / Під ред. О.Титової / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. Сакральні пам’ятки України. Вип.1. – К., 2011. – 40 с.;

7. Харлан А.В. Фортификационные сооружения Московського государства XVI-XVIII веков на территории современного города Днепропетровска: Новобогородицкая крепость // Архитектурное наследство. Вып. 55. – М.: URSS, 2011. – С. 117-130;

8. Харлан А.В. Фортификационные сооружения Московського государства XVI-XVIII веков на территории современного города Днепропетровска: Усть-Самарская крепость // Архитектурное наследство. Вып. 56. – М.: URSS, 2011. – С. 95-101;

9. Харлан О.В. Фундаменти дзвіниці початку ХІХ ст. Самарського Пустинно-Миколаївського монастиря // Проблеми археології Подніпров’я. Науковий міжвузівський збірник з проблем археології та давньої історії. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2012. –  С. 119-123;

10. Харлан О.В. До питання локалізації місцезнаходження та архітектурно-планувальних особливостей комплексу Азіза Малік-Аштера в м.Бахчисарай // IV научные чтения памяти Усеина Боданинского. Бахчисарай КРУ «Бахчисарайский историко-культурный заповедник». 17-19 октября 2012 г. Тезисы докладов и сообщений. – Бахчисарай, 2012. – С. 36;

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх