Наукові спрямування

Розрахунок і проектування залізобетонних конструкцій, комп’ютерне моделювання конструкцій, розрахунок конструкцій з урахуванням взаємодії з ґрунтовим масивом

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька моварівень А1

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандитат технічних наук, доцент

Гуслиста
Ганна
Едуардівна

Дисципліни

Будівельні конструкції

Системи автоматизованого проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-308 (третій поверх висотного корпусу).

Телефон:

моб. (096) 33 88 533

E-mail

Guslysta.anna@pgasa.dp.ua
Guslysta.anna@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості статичного розрахунку будівель та споруд, розташованих на схилах»

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 2003 р. аспірант, асистент, доцент каф. Залізобетонних та кам’яних конструкцій ДВНЗ ПДАБА

Публікації

1. Гуслиста Г.Е. Пошук оптимальних параметрів сталефібробетонної плити на пружній основі / Гуслиста Г.Е., Колохов В.В., Ярошенко Д.С. // Строительство. Материаловедение. Машиностроение: Сб. науч. тр. ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры». – Выпуск № 100: «Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения». – Днепр: ПГАСА, 2017. – С. 76 – 80.

2. Ярошенко Д.С. Нелінійні динамічні моделі будівель, споруд і середовищ в математичному пакеті Mathcad / Д.С. Ярошенко, Г.Е. Гуслиста // Строительство. Материаловедение. Машиностроение: Сб. науч. тр. ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры». – Выпуск № 101: «Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении». – Днепр: ПГАСА, 2017. – С. 235 – 239.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх