Наукові спрямування

Управління фінансами та активами підприємства, управління фінансовими ризиками.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська мова

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат економічних наук, доцент

Грабовський
Ігор
Сергійович

Дисципліни

Фінансовий менеджмент

Проектний аналіз

Управління фінансової санації

Фінанси

Фінансове планування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-803
(восьмий поверх висотного корпуса)

Телефон:

вн. 4-64; міс. 756-34-64

E-mail

hrabovskyi.ihor@pdaba.edu.ua

?>
вверх