Наукові спрямування

Застосування моделей, методів та інформаційних технологій прийняття рішень в системах різного призначення

Володіння мовами

Українська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України

Єршова
Ніна
Михайлівна

Дисципліни

Сучасна теорiя управлiння динамічними системами

Теорія прийняття рішень

Моделювання систем

Теорія комп’ютерного проектування складних об’єктів і систем

Інформаційні системи і технології

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 326 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

м.т. 095-918-01-02, 068-856-33-43

E-mail

ershova.nina@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Член програмного комітету та голова оргкомітету міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні». Голова регіонального наукового семінару «Сучасні технології в проектуванні» Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України (голова секції «Сучасні технології в проектуванні»). Керівник держбюджетної науково-дослідної роботи «Моделі, методи та інформаційні технології дослідження процесів і систем в будівництві» номер держреєстрації 0116U004537 (керівник розділу 1 «Застосування методів прийняття рішень в системах різного призначення»). Фаховий експерт оцінки проектів, поданих у рамках конкурсу проектів та стартапів “InnoDnipro”.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

08.1962 - 09.1965 р.р. Тверський вагонобудівний завод, інженер-конструктор. 10.1965 - 10.1968 р.р. Ростовський інститут інженерів залізничного транспорту, аспірант. 10.1968 - 02.1976 р.р. Ростовський інститут інженерів залізничного транспорту, асистент кафедри вагонів і вагонного господарства. 02.1976 - 07.1981 р.р. Донецький політехнічний інститут, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін Торезського загально технічного факультету. 09.1981 - 07.1987 р.р. Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, доцент кафедри прикладної математики. 07.1987 - 07.1989 р.р. Білоруський інститут інженерів залізничного транспорту, доцент кафедри обчислювальної техніки. 07.1989 - 08.1994 р.р. Білоруський інститут інженерів залізничного транспорту, завідувач кафедри вагонів і вагонного господарства. 09.1994 - 01.1996 р.р. Ростовський інститут автоматизації і технології машинобудування, професор кафедри автоматизації і електропривод верстатних систем. 02.1996 - 08.1996 р.р. Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, ведучий науковий співробітник кафедри електрорухомого складу. 09.1996 - 02.1999 р.р. Дніпропетровський агроуніверситет, професор кафедри економічної кібернетики. 02.1999 - 05.1999 р.р. Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки, професор кафедри інформатики та обчислювальної техніки. 06.1999 - 02.2000 р.р. Державна льотна академія України, завідувач кафедри технічної механіки. 02.2000 р. – 06. 2020 р. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, завідувач кафедри прикладної математики..комп’ютерних наук, інформаційних технологій та прикладної математики. 07.2020 по теперішній час – професор кафедри комп’ютерних наук, інформаційних технологій та прикладної математики

Публікації

Статті у виданнях, які входять до переліку науко метричних баз Scopus:

1. Ershova, I. Bondarenko, O. Shibko, N. Velmagina. Development of the procedure for verifying the feasibility of designing an active suspension system for transport carriages / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies – № 3/7 (93), 2018. – P. 53-63 (SCOPUS).

2. S. Terenchuk, A. Pashko, B. Yeremenko, S. Kartavykh, N. Ershova. Modeling an intelligent system for the estimation of technical state of construction structures / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies – № 3/2 (93), 2018. – P. 47-53 (SCOPUS).

Статті у фахових наукових виданнях України:

3. Єршова Н. М. Принцип програмного управління параметрами пружно-дісипатівних зв’язків системи підвішування транспортних екіпажів / Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.:ПДАБА, – №5. с.60-68.

4. Ostanina , Ershova N., Shibko O., Velmagina N. Development of the design method of the enterprise for the release of new products / Technology audit and production reserves – № 1/2 (39), 2018. – P. 61-68.

5. Евсюкова М. Е.*, Ершова Н.М. Моделирование производственной мощности предприятий, выпускающих разнуюэкологически чистую продукцию / Строительство, материаловедение, машиностроение// Сб. научн. трудов. Вып. 106. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении –Д.: ПГАСА, 2018.- с. 25-31.

6. Ershova N., Shibko O., Velmagina N. Development of a procedure for designing the process of gross product output of an enterprise / Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. Вып. 106. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении –Д.: ПГАСА, 2018.- с. 151-15

7. Єршова Н. М. Рішення матричних диференціальних рівнянь Ріккаті в середовищі системи моделювання МВТП 3.7 / Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. Вып. 106. Серия: Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, науке и управлении – Д.: ПГАСА, 2018.- с. 38-45.

8. Ершова Н.М., Вельмагина Н.А.Применение систем моделирования в дисциплине «Современная теория управления динамическими системами» бакалавров специальности «Компьютерные науки» / Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.:ПДАБА, 2017. – №5. с.60-68.

Статті у закордонних виданнях

9. Ершова Н. М. Разработка технических приемов, позволяющих применять матричный метод динамического программирования для синтеза параметров сложных систем / Информационные системы и процессы: сб. науч. тр. / Под. ред. проф. В. М. Тютюнника. – Тамбов; М.; СПб.; Баку; Вена; Гамбург; Стокгольм: Изд-во МИНЦ «Нобелистика», 2016. – Вып. 15. – с. 81-89.

10. Ершова Н. М. Методология поэтапного проектирования системы подвешивания транспортных экипажей / Информационные системы и процессы: сб. науч. тр. / Под. ред. проф. В. М. Тютюнника. – Тамбов; М.; СПб.; Баку; Вена; Гамбург; Стокгольм: Изд-во МИНЦ «Нобелистика», 2016. – Вып. 15. – с. 89-96.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх