Наукові спрямування

Оцінювання та підвищення надійності металевих конструкцій будівель і споруд, удосконалення нормативного забезпечення надійності будівельних конструкцій, удосконалення розрахунків сталевих резервуарів та силосів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень A1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Єгоров
Євгеній
Аркадійович

Дисципліни

Металеві конструкції

Спеціальний курс. Металеві конструкції будівель і споруд підвищеного рівня відповідальності

Технології виготовлення будівельних металоконструкцій

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1106 (одинадцятий поверх вистоного корпусу)

Телефон:

вн. 3-67; міс. 756-34-61

E-mail

evg_egorov@ukr.net

Наукова діяльність

У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Врахування властивостей пластичності при проектуванні та розрахунках сталевих резервурів» (науковий керівник – М. І. Ашкіназі. Після захисту кандидатської дисертації працював доцентом кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій. Веде активну роботу з обстеження сталевих нафтових резервуарів, які експлуатуються на нафтобазах різних регіонів України. Під його науковим керівництвом розроблено конструкцію підсилення сталевих резервуарів з метою оновлення їх несучої здатності. Розробку було виставлено на ВДНГ СРСР і нагороджено срібними та бронзовими медалями. У жовтні 2005 р. Є. А. Єгоров захистив докторську дисертацію на тему: «Комплексний аналіз і підвищення надійності сталевих резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів». В 2006 р. був обраний професором кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій. З 2007 р. працює завідуючим кафедрою металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій, веде активну педагогічну, навчальну та наукову роботу. Бере участь в обстеженнях, проектуванні та розрахунках металевих конструкцій різноманітних будівель і споруд.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1973 році закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (на сьогодні Придніпровська державна академія будівництва та архітектури) і отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Інженер будівельник». В цьому ж році вступив до аспірантури, вказаного інституту, яку закінчив у 1976 р. З 1976 по 1980 рр. Є.А.Єгоров – асистент кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій. інженер У 1981 р ВАК СРСР йому присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. З 1981 р. працює доцентом на кафедрі металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій. З 1982 р. працює за сумісництвом заступником декана факультету металевих конструкцій. У листопаді 1987 р. Є. А. Єгоров вступив до докторантури ПДАБА, яку закінчив в 1990 р. У жовтні 2005 р. Є. А. Єгоров захистив докторську дисертацію на тему: «Комплексний аналіз і підвищення надійності сталевих резервуарів для зберігання нафти та нафтопродуктів». В 2006 р. був обраний професором кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій. З 2007 р. працює завідуючим кафедрою металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій, веде активну педагогічну, навчальну та наукову роботу.

Публікації

1. Егоров Е.А., Купневич Л.В. Применение компьютерных технологий для определения эффективных параметров гофрированных балок/Theoretical Foundations of Civil Engineering. Polish-Ukrainian Transactions. Ed. by W.Szczesniak, OWPW. Vol. 20, pp. 347-350, Warsaw 2012.

2. Егоров Е.А., Соколова А.С. Исследование краевых эффектов в уторном узле стальных вертикальных цилиндрических резервуаров/ Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2012.-№11.С.16-21.

3. Егоров Е.А., Дмитренко К.И. Устойчивость стальных резервуаров с кольцевыми ребрами жесткости / Сборник научных трудов. Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия «Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения». Днепропетровск, 2013.-Вып.69. С. 182-186

4. Егоров Е.А., Соколова А.С. Исследование краевого эффекта в уторном узле стальных вертиакальных цилиндрических резервуаров при односторонней связи днища с основанием/ Сборник научных трудов. Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия «Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения». Днепропетровск, 2013.-Вып.69. С. 187-191.

5. Егоров Е.А., Купневич Л.В. Применение нейросетей для расчета задач НДС сплошностенчатых конструкций численными методами/Theoretical Foundations of Civil Engineering. Polish-Ukrainian Transactions. Ed. by W.Szczesniak, OWPW. Vol. 21, pp. 353-358, Warsaw 2013.

6. Егоров Е.А., Ковтун-Горбачева Т.А. Особенности примения метода предельных состояний к рас чету конструкций в аварийных ситуациях/Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. тр. Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. Вып.91. – Днепр, 2016.- С. 53-57

7. Егоров Е.А., Марченко В.А., Криворот Ю.А. Учет совместной работы каркаса и настила в кровлях стальных резервуаров/ Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. тр. Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. Вып.91. – Днепр, 2016.- С. 58-62.

8.  Егоров Е.А., Дейнега А.С. Исследование зависимости основных компонентов НДС в уторном узле РВС от характера взаимодействия днища с основанием/ Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.-Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2017.-№3.С.47-54.

9. Егоров Е.А., Дейнега А.С. Анализ предельных состояний уторного узла вертикальных цилиндрических резервуаров / «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід». Матеріали міжнародної конференції 21-24 листопада 2017 р., м. Відень, Австрія. -2017.-С.241-246.

10. Егоров Е.А., Кучеренко А.Е. Полуопределенная оптимизация и возможности ее использования для определен6ия эффективных решений стержневых систем в условиях стохастической среды / Промислове будівництво та інженерні споруди, 2017. -№4. -С.5-10.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх