Наукові спрямування

Питання удосконалення архітектурно-планувальних та конструктивних рішень забудови і будинків житлово-громадського призначення при реконструкції та новому будівництві. Екологічні аспекти будівель і територій при проектуванні та реконструкції.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Італійська, французька мовирівень А1

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Денисенко
Олександр
Васильович

Дисципліни

Архітектурне проектування

Архітектура громадських будівель

Основи містобудівного проектування і регіонального планування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 486(четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

міс. (0562) 47-16-11

E-mail

denisenko.alexandr.v@gmail.com

Наукова діяльність

1999 – 2002 аспірантура при кафедрі залізобетонних та кам’яних конструкцій (науковий керівник - Савицький М.В.).
Керівництво дипломними роботами, що були призерами на конкурсах дипломних робіт випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України:
2005 рік, місто Київ - студ. Шаєнко С. (диплом I ступеня);
2012 рік, місто Харків - студ. Міленін М. (диплом I ступеня);
2014 рік, місто Полтава - студ. Дашивець М. (диплом I ступеня);
2016 рік, місто Чернівці - студ. Сошко Є. (диплом II ступеня);
2016 рік, місто Чернівці - студ. Розмаїта В. (диплом I ступеня)

Додаткова інформація

Трудова діяльність

1992-1993 рік – технік-кресляр малого підприємства фірми «Екос»; 1999 – менеджер групи будівельних матеріалів та архітектури малого підприємства фірми «Комміт»; 2003 до сьогодення – викладач кафедри архітектурного проектування та дизайну у ДВНЗ ПДАБА. За роки професійної діяльності автор 58 проектів житлових та суспільних будівель (підприємства загального харчування, готельні комплекси, багатоквартирні та приватні житлові будинки, магазини), рекреаційні та ландшафтні об’єкти, інтер’єри житлових та суспільних будівель. Введених до експлуатації – 52.

Публікації

1. Денисенко В.І., Денисенко О.В. Некоторые аспекты реконструкции зданий в центральных частях города (на примере реконструкции административного здания по пер. Шевченко, 3 в г. Днепропетровске). Новини науки Придніпров’я, №1. Науково-практич. журнал. Серія: Архітектура та містобудування. – Дніпропетровськ:РВА”Дніпро-VAL”, 2006.- С.68-73.

2. Денисенко В.І., Денисенко О.В., Тимошенко Л.А. Тенденции трансформации жилой застройки (на примере г. Днепропетровска). Новини науки Придніпров’я, №1. Науково-практич. Журнал. Серія: Архітектура та містобудування. – Дніпропетровськ:РВА”Дніпро- VAL”, 2006.- С.55-63.є

3. Денисенко В.І., Денисенко О.В., Тимошенко Л.А. Учет влияния планировочной структуры города на зашумленность меж- магистральных территорий при поквартальной реконструкции застройки. Сб. научн. тр.: Строительство, Материаловедение, Машиностроение: Вып. 38.- Днепропетровск: ПГАСиА, 2006. С.231-237.

4. Денисенко В.І., Денисенко О.В., Большаков В.І., Разумова О.В. Система комплексной реконструкции жилья в структуре застройки крупнейшего города. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. Вып. 41.-Дн-вск, ПГАСА, 2007.- с.1-12.

5. Денисенко В.І., Денисенко О.В., Самойлюк Є.П. Обеспечение акустического качества жилой среды при поквартальной реконструкции застройки. Актуальные проблемы защиты от шума зданий и территорий застройки: Материалы научно-технич. семинара.- Севастополь: НИИСФ РААСН, СевГТУ, ПГАСА, сентябрь, 2007 .- с. 158-162.

6. Денисенко В.І., Денисенко О.В., Большаков В.І., Разумова О.В. Методы реконструкции жилых домов первых массовых серий. Theoretical Foundations of Civil Engineering. Polish – Ukraїnian – Lithuanian Transactions.- Warsaw, May,2007.- p. 41- 50.

7. V. Denissenko,  О. Denissenko, О. Tchelnokov, De Katerinoslav à Dniepropetrovsk. Partages transculturels autour de projets d’urbanisme : Actes du séminaire-atelier de novembre 2004 à Dniepropetrovsk.- FP de Mons (Belgique), PAEGCA de Dniepropetrovsk (Ukraine), INSA de Strasbourg (France),2007.- p.024-029.

8. V. Denissenko, О. Denissenko, O. Bryzgalova, T. Malinovskaya, A. Pestrikova, Y. Zakharov. Reflexions et synthèse. Partages transculturels autour de projets d’urbanisme: Actes du séminaire-atelier de novembre 2004 à Dniepropetrovsk.- FP de Mons (Belgique), PAEGCA de Dniepropetrovsk (Ukraine), INSA de Strasbourg (France),2007.- p.070-083.

9. Денисенко В.І., Денисенко О.В., Большаков В.І., Разумова О.В. Комплексная реконструкция жилья. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА,2007.- С.4-15.

10. Денисенко В.І., Денисенко О.В. Сучасні тенденції розвитку житлового будівництва. Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. Вып.46/ ПДАБтаА.- Дн-вськ, 2008. С. 56-65.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх