Наукові спрямування

Розвиток способів натурної діагностиці і комп'ютерного моделювання нелінійних коливань будівель і споруд, що взаємодіють із динамічними навантаженнями. Обстеження будівельних конструкцій різних промислових і цивільних об'єктів з розробкою проектної документації на капітальний ремонт, проведення натурних динамічних випробувань (вібраційне обстеження), розробка заходів щодо зниження вібрацій.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Давидов
Ігор
Ігорович

Дисципліни

Металеві конструкції

Будівельні конструкції

Діагностика технічного стану, підсилення та реконструкція будівель та споруд

Основи автоматизованого проектування

Метрологія та стандартизація

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1106 (одинадцятий поверх вистоного корпусу)

Телефон:

вн. 4-32;

E-mail

igigda@gmail.com
davydov.ihor@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1999 за перемогу у всеукраїнському конкурсі молодих вчених був нагороджений премією Кабінету Міністрів України. У 1999 – 2002 р.р. брав участь у науково-дослідній роботі Ради молодих вчених ПДАБтаА як заступник та голова Ради та підготовці молодих науково-викладацьких кадрів. У квітні 2000р. захистив кандидатську дисертацію «Моделювання нелінійних коливань складених споруд каркасного типу» за спеціальністю 05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди у спеціалізованій раді ПДАБтаА. Диплом ДК № 007527 Вид. ВАК України 27.06.2000 р. Звання - доцент кафедри металевих, дерев'яних та пластмасових конструкцій, атестат ДЦ №007187 вид. 17.04.2003, Diploma of Doctor of Philosophy ДК №007527 Вид. 31.10.2005 міністерство освіти України. Брав участь у науково – дослідних роботах кафедри «Удосконалення методів оцінки граничних станів металевих конструкцій, будівель і споруд в екстремальних умовах експлуатації»; „Удосконалення методів розрахунку, конструювання і діагностики технічного стану конструкцій будівель і споруд при статичних та динамічних навантаженнях «Удосконалення методів розрахунку та конструювання будівельних та кранових металевих та дерев'яних конструкцій»; «Розробка наукових основ динамічних розрахунків і моделювання фрикційних вузлів і з'єднань металевих конструкцій» (2001-2018р.р.). У 2013-2018 рр. керівник робіт по інструментальному обстеженню і динамічним випробуванням будівельних конструкцій будівель і споруд випробувальних стендів ДП «КБ «Південне» та ДП ВО ПМЗ в рамках програми "Циклон-4" для здійснення спільних комерційних пусків України та Федеративної Республіки Бразилія, США, Канади

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1996 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «Інженер будівельник». завідуючий лабораторією кафедри будівельної механіки ПДАБА. У 1996 році – завідувач лабораторією кафедри будівельної механіки ПДАБА. У 1997-1999 р.р. – аспірант ПДАБА. У 1999-2000 р.р. – молодший науковий співробітник кафедри будівельної механіки та кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій ПДАБА. З 01.02.2000 по 05.03.2001 р.р. – асистент кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій ПДАБА. З 06.03.2001 р. по теперішній час - доцент кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій ПДАБА.

Публікації

Давидов Ігор Ігорович  є автором понад 70 наукових праць, зокрема:

1. Оценка технического состояния и усиление металлических конструкций мачты мобильной связи // Стрительство, материаловедение, машиностроение” // Сб. научн. трудов, Вып.104, – Днепр, ГВНЗ ПГАСА, 2018.- С. 121 – 128.

2. Применение инновационных методов динамической диагностики к анализу нагруженности вытяжной башни санитарной трубы “Строительство, материа-ловедение, машинострое-ние” // Сб. научн. трудов, Вып.56, – Дн-вск, ПГА-СА, 2013.- С. 138 – 142.

3. Особенности усиления и ремонта железобетонных дымовых труб химических предприятий // Сб. науч. тр. “Теоретические основы строительства”. – Днепропетровск. № 18. –  2010. – С.339-344.

4. Ошибки при расчетах строительных конструкций с использованием универсальных вычислительных комплексов          // Сб. науч. тр. “Теоретические основы строительства”. – Днепропетровск. № 18. –  2010. – С.333-338.

5. Применение инновационных методов динамической диагностики к анализу нагруженности вытяжной башни санитарной трубы        “Стрительство, материаловедение, машиностроение” // Сб. научн. трудов, Вып.56, – Дн-вск, ПГАСА, 2010.- С. 138 – 142.

6. Особенности расчета и защиты строительных конструкций от прогрессирующего обрушения //       Вісник Придніпровської Державної Академії Будівництва та Архітектури. – Дніпропетровськ. № 11. – 2010. – С. 38-46.

7. Подходы к расчетам на прочность и на гашение колебаний стальных конструкций антенно-мачтовых сооружений для мобильной связиСб. науч. тр. “Теоретические основы строительства”. – Варшава (Польша). № 17. – Vol. 1. – 2009. – С. 377-382.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх