Вибіркові дисципліни закладу вищої освіти для всіх освітніх програм (ОП)

Обсяг кожної освітньої компоненти 3 кредити.
Каталог вибіркових дисциплін закладу вищої освіти для всіх ОП

ЗАГАЛЬНО АКАДЕМІЧНИЙ КАТАЛОГ


Вибіркові дисципліни закладу вищої освіти для всіх ОП

Анотація_Соціальна_відповідальність_ОрловськаЮ.В._МЕПУА


Глобалiзацiя_та_цивилiзацiйнi_виклики


Друга іноземна мова (англійська)


Екологiчнi_проблеми_сучасного_свiту


Етика_i_естетика


Конфліктологія


Полiтологiя


Психологiя_i_педагогiка


Релiгieзнавство


Самоменеджмент


Соцiологiя


Соціальні комунікації


?>
вверх