Наукові спрямування

Діагностика технічного стану будівельних конструкцій, що знаходяться в експлуатації. Підсилення та відновлення будівельних конструкцій. Комп'ютерне моделювання нелінійних коливань будівель і споруд із вантами та висячими нитками, що взаємодіють із динамічними навантаженнями. Розробка заходів щодо зниження вібрацій будівель і споруд.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Чабан
Вячеслав
Петрович

Дисципліни

Металеві конструкції

Дерев’яні конструкції

Технічна діагностика та підсилення металевих конструкцій будівель та споруд

Методи оцінки технічного стану будівельних конструкцій

Проектування, монтаж i реконструкція будівель i споруд в особливих умовах

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В1106

Телефон:

вн. 4-61; міськ. 756-34-61

E-mail

chaban.viacheslav@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У грудні 2004р. захистив кандидатську дисертацію «Нелінійні коливання та стабілізація споруд із металевими гнучкими нитками» за спеціальністю 05.23.01 - Будівельні конструкції, будівлі та споруди у спеціалізованій раді ПДАБтаА (Диплом ДК № 027297, виданий ВАК України 09.02.2005р). У червні 2009р. отримав диплом доктора філософії (Diploma of Doctor of Philosophy ДК №027297, виданий 01.06.2009р., Міністерство освіти України). У 2019р. році обраний членом-кореспондентом Академії будівництва України по Дніпропетровському територіальному відділенню, диплом №2853, виданий 09.04.2019р. Участь у науково–дослідних роботах: «Удосконалення методів оцінки граничних станів металевих конструкцій, будівель і споруд в екстремальних умовах експлуатації»; «Удосконалення методів розрахунку, конструювання і діагностики технічного стану конструкцій будівель і споруд при статичних та динамічних навантаженнях», «Забезпечення надійної експлуатації металевих конструкцій будівель та споруд з урахуванням їх фізичного зносу» (2001-2010р.р. та 2018-2020р.р.).

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1996 році закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури (ПДАБтаА) за спеціальністю ”Промислове та цивільне будівництво”. У 1996-2000р.р. працював лаборантом та завідувачем лабораторією кафедри будівельної механіки ПДАБтаА. У 2000р. працював завідувачем лабораторією кафедри МДтаПК ПДАБтаА. У 2000р. вступив до аспірантури ПДАБтаА, яку закінчив у 2003р. У 20042005р.р. – асистент кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій ПДАБА. Із 01.02.2005р. по 01.07.2010р. – доцент кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій ПДАБА. В період із 2010р. по 2018р. працював у НВВ «ДНДІБВ» на посаді головного інженера проекту, а також у ДП «УКРГІПРОМЕЗ» на посаді провідного інженеру відділу «ОМК». Із 02.11.2018р. по теперішній час – доцент кафедри металевих, дерев’яних та пластмасових конструкцій ПДАБА.

Публікації

Чабан В.П. опублікував більш 35 наукових праць, зокрема:

1. Натурные диагностические испытания и моделирование – как средства сейсмодинамической паспортизации и мониторинга состояния каркасных и других сооружений / Кулябко В.В., Давыдов И.И., Чабан В.П. // Тр. 4-й научно-техн. конф. “Строительство в сейсмических районах Украины”. – Ялта, 1999. – С. 74-80.

2. Динамические характеристики искусственных сооружений с гибкими элементами (колебания, устойчивость, испытания и диагностика) / Кулябко В.В., Чабан В.П., Ковтун-Горбачева Т.А. // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. – Вып. 61. – К.: Национальный транспортный университет, 2001. – С. 131-134.

3. Исследование статико-динамической работы висячих нитей конечной жест кости / Кулябко В.В., Чабан В.П. // Теоретические основы строительства. – Vol. 2. – Днепропетровск: ПГАСА, Warsaw (Poland), 2002. – С. 740-745.

4. Особенности диагностики и реконструкции эксплуатируемых металлических конструкций / Давыдов И., Чабан В., Ковтун-Горбачова Т. // Теоретические основы строительства. № 12. – Vol. 2. – Днепропетровск, ПГАСА, Warsaw – PW. – 2006. – С. 759-764.

5. Давыдов И. Подходы к расчетам на прочность и на гашение колебаний стальных конструкций антенно-мачтовых сооружений для мобильной связи / Давыдов И., Чабан В. // Теоретические основы строительства. № 17. – Warsaw, PW. – 2009. – С. 377-382.

6. Новые задачи динамики сооружений при диагностике и мониторинге технического состояния конструкцій / Кулябко В.В., Чабан В.П., Ковтун-Горбачева Т.А. // Сб. научн. трудов ГВУЗ ПГАСиА. – Днепропетровск: ПГАСА, 2015. – Выпуск 82. “Строительство, материаловедение, машиностроение”. – С. 111-115.

7. Taking account of nonlinear properties of subsystems in problems of dynamic interaction of structures with loads, bases and flows / Vladimir Kulyabko, Vyacheslav Chaban, Andrey Makarov, Denis Yaroshenko // Proceedings of the 5th International Conference on Nonlinear Dynamics ND-KhPI2016. – Kharkov (Ukraine), 2016. – р. 225-230.

8. The analysis of technical condition of tower steel frames according to their dynamic characteristics / Ihor Davydov, Viacheslav Chaban, Tetiana Kovtun-Horbachova // Матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в будівництві, цивільній інженерії та архітектурі»: збірник тез доповідей. – Дніпро: ДВНЗ «ПДАБА», 2020. – С. 24-26.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх