Наукові спрямування

Раціональне проектування будівельних конструкцій, інформаційні технології у будівництві

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандитат технічних наук, доцент

Буцька
Олена
Леонідівна

Дисципліни

Основи ароматизованого проектування в будівництві

Будівельні конструкції

Спецкурс. Раціональне проектування залізобетонних будівель і споруд.

Проектування, монтаж і реконструкція будівель та споруд в особливих умовах

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-303 (третій поверх висотного корпусу).

Телефон:

відсутній

E-mail

butska.olena@pdaba.edu.ua
butska.olena@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2015 році захистила дисертацію за темою: «Міцність вузла сполучення збірних плит і монолітних ригелів плоского збірно-монолітного перекриття»

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2000 р. закінчила СЗОШ №54 м. Дніпропетровська. Вищу освіту отримала у ПДАБА (2000-2005 р.р.), факультет «Промислове та цивільне будівництво». З 2005 року працювала молодшим науковим співробітником НДЧ ПДАБА. В аспірантурі ПДАБА навчалась з 2005 по 2008 р.р. за спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди, за напрямком наукового дослідження «Вдосконалення конструктивного рішення збірно-монолітного перекриття та методів його розрахунку». Асистентом кафедри «Залізобетонних та кам’яних конструкцій» працювала з 2007 по 2017 р. З 2018 року працює доцентом кафедри «Залізобетонних та кам’яних конструкцій». Займається розрахунково-конструкторськими та проектними роботами; обстеженням та реконструкцією будівель та споруд. В 2007 році нагороджена грантом міського голови міста Дніпропетровська.

Публікації

1. Токарь Е. Л. Плоское сборно-монолитное перекрытие / Н.В.Савицкий, К. В. Баташева, Е. Л. Токарь // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Д. : ПГАСА, 2006. – Вып. № 37.– С. 406 – 413.

2. Токарь Е. Л. Результаты испытания плоского сборно-монолитного перекрытия / Н. В. Савицкий, А. Н. Пшинько, А. М. Ливинский, К.В.Баташева, В. С. Магала, А. Н. Зинкевич, О. Г. Зинкевич, Е. Л. Токарь // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Д. : ПГАСА, 2007. – Вып. №43. – С.481 – 486.

3. Буцкая Е. Л. Плоское железобетонное сборно-монолитное перекрытие / Н. В. Савицкий, Е. Л. Буцкая. // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – Львів: НУЛП, 2010 – Вып. №662. – С.258-263.

4. Буцкая Е. Л. Результаты натурних испытаний фрагмента сборно-монолитного перекрытия / Савицький Н. В., Буцкая Е. Л., Чернець В. А. // Строительство, материаловедение, машиностроение.– Д. : ПГАСА, 2011. – Вып. №61. – С.382 – 387.

5. Буцкая Е. Л. Расчет плоского железобетонного сборно-монолитного перекрытия с круглопустотными плитами и монолитными ригелями с помощью ПК SCAD / Буцкая Е. Л., Савицкий Н. В. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д. : ПДАБА, 2013. – № 1-2. – С. 9 –13.

6. Butskaya E. L. Buildings with Precast and Cast-in-situ Deck/ SavytskyiN. V., Butskaya E. L., Panchenko N. V. // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Д. : ГВУЗ ПГАСА, 2013. – Вып. №68. – С. 316 – 322.

7. Butskaya E. L Durability and cost-effectiveness of precast and cast-in-situ deck / Savytskyi M. V, Butskaya E. L // Techniczne nauki. Chemia i chemiczne technologie. Budownictwo i architektura.- Przemysl: Nauka i studia, 2013. – NR 35 (103). C.77-83.

8. Пат №23425U Україна, МПК(2006) Е04G23/00. Спосіб улаштування збірно-монолітного залізобетонного перекриття / Савицький М. В., МагалаВ.С., Чернець В. А., Рабіч О. В., Чумак Ю. Г., Куліченко І. І., Пшінько О. М., Нікіфорова Т. Д., Зінкевич О. Г., Токар О. Л. – u200613815 Заявлено 25.12.2006 ; Опубл. 25.05.2007, Бюл. № 7, 2007р.

9. Пат №23418U Україна, МПК(2006) Е04G23/00. Спосіб улаштування збірно-монолітного залізобетонного перекриття/ Савицький М. В., МагалаВ.С., Чернець В. А., Рабіч О. В., Чумак Ю. Г., Куліченко І. І., Пшінько О. М., Нікіфорова Т. Д., Зінкевич О. Г., Токар О. Л. – u200613762 Заявлено 25.12.2006 ; Опубл. 25.05.2007, Бюл. № 7, 2007р

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх