Наукові спрямування

Принципи системного підходу в архітектурному проектуванні, гуманізація архітектурного середовища, реновація міського середовища, принципи формування стійкої архітектури, принципи об’ємно-просторового формування дерев’яних багатоповерхових будівель.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат архітектури, доцент

Бородін
Артем
Олександрович

Дисципліни

Принципи системного підходу в архітектурному проектуванні

Архітектурне проектування

Контакти

Місцезнаходження

ПДАБА, каб. 486 (четвертий поверх)

Телефон:

вн. 3-37; міс. 756-93-37

E-mail

artemborodin79@gmail.com

Наукова діяльність

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Функціонально-планувальна організація банківських установ масового типу» (науковий керівник – В. І. Соченко). Здійснював керівництво дипломними проектами, що були відзначені дипломами на Всеукраїнських оглядах-конкурсах дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України: 1. Пінчук О. Диплом першого ступеня на конкурсі ескізних проектів гармонізації громадського простору історичного середовища в місті Чернівці в номінації «Дизайн середовища площі Філармонії в м. Чернівці» за №172319 27.09 – 1.10.2016, Чернівці. 2. Міжнародний ХХVІ огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України. (м. Івано-Франківськ), 2017 г. - Диплом І ступеня - Магістр Пінчук О. «Комплексний підхід до гуманізації міського середовища (на прикладі локальних просторів)»

Додаткова інформація

Трудова діяльність

01.09.1996-25.06.2002 рр. – студент ДВНЗ ПДАБА; 19.08.2002-02.09.2002 рр. – інженер І категорії науково-дослідної частини ДВНЗ ПДАБА; 02.09.2002-02.12.2002 рр. – фахівець І категорії науково-дослідної частини ДВНЗ ПДАБА; 15.11.2002-23.12.2005 рр. – аспірант очної форми навчання Київського Національного університету будівництва і архітектури, м. Київ; 24.12.2006-01.05.2007 рр. – провідний архітектор ТОВ «Формікс», м. Київ; 01.05.2007-01.04.2009 рр. – головний архітектор ТОВ «Формікс», м. Київ; 19.10.2009-19.10.2013 – провідний фахівець підрозділу 7.1 кафедри Основ і фундаментів ДВНЗ ПДАБА; 19.10.2013-тепершній час – доцент кафедри Архітектурного проектування і дизайну ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Бородін А. О. Виникнення, становлення та розвиток будівель кредитно-фінансових установ / А.О. Бородін // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Сучасні тенденції в архітектурі та будівництві: Зб. наук. пр. – Київ: КиївЗНДІЕП, 2003. – С. 65 – 67.

2. Бородін А. О. Тенденції подальшого розвитку принципів проектування будинків банків / А. О. Бородін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. /відп. ред. М. М.Дьомін. – К.: КНУБА, 2003. – Вип. 11–12. – С. 223 – 225.

3. Бородін А. О., Бородін М. О. Принципи формування мережі та розвитку об’ємно-просторових структур ощадбанківських установ в міській забудові / А. О. Бородін, М. О. Бородін // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Днепропетровск: ПГАСА, 2006. – Вып. 37. – С. 53 – 57.

4. Соченко В., Бородін А. Питання системного підходу до архітектурних аспектів якісного вдосконалення матеріальної бази установ Ощадного банку (в умовах реконструкції та нового будівництва) / В. Соченко, А. Бородін // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: Зб. наук. пр. – Харків: ХДАДМ, 2006. – Вип. 4 – 6. – С. 211 – 214.

5. Бородін А. О. Визначення факторів впливу на розвиток мережі і архітектурно-планувальні рішення банківських установ / А.О. Бородін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. /відп. ред. М.М.Дьомін. – К.: КНУБА, 2008. – Вип. 19. – С. 223 – 225.

6. Бородін А. О. Архітектурні аспекти реновації та модернізації мережі відділень Ощадбанку / А. О. Бородін // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – № 5. – С. 44 – 49.

7. Borodin. The innovative tendencies of forming of the banking branches architecture / A. Borodin // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basics and innovative approach. Vol. 4. – USA, FL, Titusville, 2012/ – C. 72 – 74;

8. Бородін А. О. Модернізація мережі Ощадбанку на основі використання серії архітектурно-проектних рішень філій нового типу / А. О. Бородін // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2012. – Вып. 65. – С. 89 – 97.

9. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту «Відділення банку» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів напряму підготовки 6.060102 – «Архітектура» денної форми навчання/ Укладачі: Бородін А. О., Ільменська М. І. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016 г. – 17 с.

10. Бородін А.О., Пінчук О. Передумови гуманізації міського середовища. Проблеми архітектури та містобудування в умовах глобалізації. Тези доповідей. – Харків: ХНУМГ, 2016. – С.17.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх