Наукові спрямування

Енергоефективність будівель та споруд, раціональне проектування енергоефективних споруд закритого грунта з урахуванням критеріїв життєвого циклa.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор філософії, доцент

Бордун
Марина
В’ячеславівна

Дисципліни

немає

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В-303 (третій поверх висотного корпусу).

Телефон:

вн. 4-33, м.т. 098-260-11-91

E-mail

bordun.maryna@pdaba.edu.ua
bordun.maryna@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Участь у виконанні науково-дослідних робіт, що фінансуються МОНУ: 1.«Науково-практичні засади проектування автономних екобудівель за концепцією «Потрійний нуль» (№ 0117U006728, 2017 – 2020 рр.) – відповідальний виконавець. 2.«Наукові основи створення будівельно-аграрних кластерів із замкнутим циклом матеріальних та енергетичних потоків» (№ 0117U000367, 2017 – 2018 рр.) - виконавець. 3.«Розробка наукових основ інноваційної архітектурно-конструктивно-технологічної системи будівництва методом 3D-друку» (№ 0119U100608, 2019 – 2020 рр.). Участь у міжнародних проектах: 2018 – 2019 рр. участь у Міжнародному проекті InStep Project за підтримки Вишеградського Фонду. Підвищення кваліфікації: 2017 - Курс зі сталого розвитку в будівництві «ECO-Campus» Бранденбургский університет (Німеччина). 2018 - Базовий курс з зеленого будівництва. Факультет цивільної інженерії. Словацький технологічний університет в м. Братислава. 2018 - Навчальний курс з трансферу технологій та управління інноваційною діяльністю. ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Освіта З 2016 р. аспірантка кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва і архітектури». 2002 – 2005 рр. «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», спеціальність – «Промислове і цивільне будівництво». 1998 – 2002 рр. Дніпропетровський монтажний технікум, спеціальність – «Архітектура будівель і споруд». Трудова діяльність З вересня 2019 р. – асистент кафедри залізобетонних і кам’яних конструкцій. З 2019 р.– молодший науковий співробітник науково-дослідної частини ДВНЗ ПДАБА. 2007 - 2019 р. фахівець І категорії науково-дослідної частини ДВНЗ ПДАБА. 2006 – 2007 рр. інженер ПВКП «Технотранспроект». 2002 – 2006 рр. спеціаліст І категорії проектно-технічного відділу управління капітального будівництва Дніпродзержинської міської ради. Досягнення і нагороди: 2016 р. - Ювілейна медаль «100 років інженерно-будівельній освіті в Катеринославі-Дніпропетровську – Дніпрі». 2015 р. - Нагрудний знак «85 років академії». 2014 р. - Перше місце у номінації «енергозбереження. Інноваційні технології в будівництві», міський конкурс на найкращі науково-практичні розробки «Інтелект-Творчість-Успіх». 2005 р. – Подяка міського голови м. Дніпродзержинська з нагоди свята «День будівельника».

Публікації

Розділи в монографіях:

1. Зелені будівлі для сталого розвитку житлового будівництва: монографія / М.М.Бабенко, М.В.Савицький, С.Є. Шехоркіна [та ін..]. – Дніпро: ФОП Удовиченко О.М., 2018. – 99 с.

2. Sustainable housing and human settlement: Monograph / Editors: Nikolaienko S. Kulikov P. Pshinko O. Savytskyi M. Radkevych A. Unchik S. Dukat S. Yurchenko Y. Babenko M.  /  Under the general editorship Savytskyi M. – Dnipro  – Bratislava: SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture” – Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. – 263 p.

3. Innovative lifecycle technologies of housing, industrial and transportation objects: Monograph / Editors: Nikolaienko S. Kulikov P. Pshinko O. Savytskyi M. Radkevych A. Unchik S. Dukat S. Yurchenko Y. Babenko M. Koval O. / Under the general editorship of Savytskyi M. – Dnipro – Bratislava: SHEE “Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture” – Slovak University of Technology in Bratislava, 2018. – 127 p.

 

Статті:

1. Energy Efficiency of Greenhouses in Accordance with its Geospatial Location / M.V. Bordun, M. Savytskyi, M. Babenko, Rabensiefer // Magyar Épületgépészet szakfolyóirat Journal of Hungarian HVAC. – Будапешт, 2019 – Вип. 2019/1-2 – С. 33 – 36. Режим доступу: http://epgeplap.hu/lapszamok/cikk/2019/1/1116.

2. Оптимізація геопросторового розташування теплиці за критерієм енергоефективності / Савицький М.В., Бабенко М.М., Несін О.А., Бордун М.В. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. №100. – Дніпро, 2017. С. 124 – 130. Режим доступу: http://smm.pgasa.dp.ua/article/viewFile/113935/117531

3. Раціональне проектування теплиці за критерієм вартості життєвого циклу / Савицький М.В., Бабенко М.М., Несін О.А., Бордун М.В., палехова Л.Л. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. №99. – Дніпро, 2017. С. 15 – 21. Режим доступу: http://smm.pgasa.dp.ua/article/viewFile/104626/99726 .

4. Residential buildings with integrated agro-industrial energy-efficient constructions / Bordun M.V. // Science and technology: perspectives of the XXI century – Dnipro, PSACEA, 2017 – p. 23 – 24.

Патенти:

1. Патент України на корисну модель №137026 «Теплиця з багатошаровим теплоакумулятором» (2019).

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх