Наукові спрямування

Екологізація міського середовища, екопоселення, біопозитивна архітектура, ландшафтна архітектура, рекреація, сільський зелений туризм.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Старший викладач

Бондаренко
Ольга
Іванівна

Дисципліни

Ландшафтна архітектура

Основи та методи проектування рекреаційних зон

Архітектурне проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 457 (четвертий поверх старого корпусу)

Телефон:

вн. 4-88, міс. 47-16-11

E-mail

bond.bagatel@gmail.com

Наукова діяльність

1983-86 р.р. - аспірантура на кафедрі архітектурного проектування Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (ДІСІ).
Науково-дослідна робота за напрямками:
- Містобудівні принципи формування системи рекреаційних утворень сільськогосподарських районів степового регіону.
- Створення методології раціонального проектування ресурсозберігаючих архітектурно-конструктивно-технологічних систем для будівництва доступного житла.
- Розробка наукових основ створення високотехнологічних соціоекокомплексов в Україні на основі концепції сталого розвитку.
- Розробка наукових основ трансформації будівель і житлових комплексів сучасних великих міст України на основі інноваційних екотехнологій.
Наукові основи створення будівельно-аграрних кластерів із замкнутим циклом матеріальних та енергетичних потоків.
Участь в цільовій програмі «Енергоефективна громада» (дослідження, проектування), яка реалізується у рамка спільного договору між Слобожанською селищною Радою, Україна, «Асоціацією використання поновлюваних і альтернативних ресурсів», Словаччина, ДВНЗ ПДАБА, Україна (співпраця в сфері реалізації інвестиційних проектів 2017-20 р.р.).
Участь в проектах (енергоефективне будівництво, «зелене будівництво» та інш.) в рамках Договору про науково-технічне, навчальне, методичне і культурне співробітництво між ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» і Словацьким технологічним університетом в Братіславі. – 2017 р. (Центр громадської активності в селищі Слобожанське. Ескізний проект. - ДВНЗ ПДАБА, Дніпро, 2017 р. Авторський колектив: Дукат В. (СТУ Братислава), Савицький М.В., Бондаренко О.І., Шарина Т.О.)
Тема НДР - 2013-2014 р. р.: «Розробка наукових основ створення високотехнологічних соціоекокомплексів в Україні на основі концепції сталого розвитку» (номер держреєстрації 0113U00129). Керівник – проректор по науковій роботі Савицький М.В. Розділ «Архітектура та містобудування» - старший викладач Бондаренко О.І.
Тема НДР - 2015-2016 г. г. "Розробка наукових засад трансформації будівель та житлових комплексів сучасних великих міст україни на основі інноваційних екотехнологій" (номер госрегистрации 0115U000218). Керівник – проректор по науковій роботі Савицький М.В. Розділ «Архітектура і містобудування» - ст. викладач Бондаренко О.І.
Тема НДР: 20117-2018 г. г «Наукові основи створення будівельно- аграрних кластерів із замкнутим циклом матеріальних та енергетичних потоків» (д/б 24 № держреєстрації 0117U000367). Керівник – проректор по науковій роботі Савицький М.В. Розділ «Архітектура і містобудування» - ст. викладач Бондаренко О.І.
Участь у оглядах-конкурсах кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України (щорічно):
1. ХXII огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 30.10-2.11 2013 р.,м. Одеса, ОДАБА/Екопоселення «Зубковські хутори» в Дніпропетровській області (Інтеграція екопоселень в систему сільського розселення).- Диплом II ступеня.- Дипломник спеціаліст Руднєва М.Ю., Керівник ст. викл. Бондаренко О.І.
2. ХXII огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 30.10-2.11 2013 р., м. Одеса,/Екопарк «Борисфен» в м. Дн-ську.- Диплом II ступеня.- Дипл. спец. Ткаченко К. Кер. ст. викл. Бондаренко О.І.
3. ХXIII-ХХІV огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 10. 2015 р., м. Київ, КНУБА/«Принципи трансформації каркаса міста з урахуванням еко-Smart технологій на прикладі м. Дні-ська».- Диплом II ступеня. Грамота ДП Українського ДНДІПМ «Дніпромісто ім. Ю.М.Білоконя».- Дипл. магістр Снегур М., Кер. ст. викл. Бондаренко О.І.
4. ХXIII-ХХІV огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України,10. 2015 р., м. Київ, КНУБА/ Аеротель в Криму.- Диплом II ступеня.- Дип. бакалавр Тряпіцина А. Кер. ст. викл. Бондаренко О.І.
5. ХXVI Міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних і дизайнерських вищих шкіл України, 24-28 10. 2017 р., м. Івано-Франківськ/ Формування архітектурно-ландшафтного глибинного простору в створі балки Довга в м. Дніпро.- Диплом I ступеня.- Дипломник спеціаліст Калядіна А., Керівник ст. викл. Бондаренко О.І.
Наукове керівництво студентами:
Конкурс на кращу наукову розробку серед студентів, молодих фахівців і аспірантів вищих навчальних закладів Дніпропетровська "Інтелект. - Творчість. - Успіх". Тема роботи: «Проектування біопозитивних будівель». Студент 6 курсу, архітектурного факультету, гр. АБС-14М Брязгунова Аліна Юріївна. Науковий керівник - старший викладач Бондаренко О. І., Дніпропетровськ, травень 2015 р. Диплом I ступеня.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 1973-1978 р.р. - Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (ДІСІ). Архітектурний факультет. Спеціальність «Архітектура». Диплом з відзнакою. З 1981 р 2000 р асистент кафедри архітектурного проектування, 2000-2018 р - старший викладач кафедри архітектурного проектування і дизайну ДВНЗ «ПДАБА». Спеціалізація: «Містобудування», «Архітектура житлових і громадських будівель. 2006 - 2018 г. - провідний архітектор Придніпровського науково-освітнього інституту інноваційних технологій в будівництві (при ДВНЗ «ПДАБА»); - провідний архітектор Українського Національного центру екологічної архітектури і зеленого будівництва. 1978-1981 р.р. - архітектор проектного інституту «Придніпровський Промбудпроект». Член Національної спілки архітекторів України.

Публікації

В цілому опубліковано 2 монографії (в співавторстві), 40 наукових статей.

1. Экологизация городской среды / Бондаренко О.И., Демидова Д.В. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. № 68. – Дн-вск., ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – С. 74-81., рис. 9., табл.1 – Библиогр.:3.

2. О. И. Бондаренко, Н. В. Савицкий, Е.Б. Бендерский, М.Ю. Руднева. Принципы интеграции экопоселений в систему сельского расселения // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Дн-вск., ГВУЗ «ПГАСА», 2013. Вып. №. 69 – С.76-86., рис.5.,- библиогр.: (14).

3. O. Bondarenko, N. Savitskyi, E. Benderskiy, M. Rudnyeva PRINCIPLES OF ECO-VILLAGES INTEGRATION IN THE SYSTEM OF VILLAGE SETTLEMENT. WWW.nbuv.gov.ua/ “NationalLibraryof Ukraine. Vernadsky. “-2013 Y, Eng.

4. Куличенко И.И., Большаков В.И., Пшинько А.Н., Савицкий Н.В., Карим Лиман, Бондаренко О.И. Биофильная экореконструкция большого города (на примере г. Днепропетровска) // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Дн-вск., ГВУЗ «ПГАСА», 2013. Вып. №. 69 – С.247-256., рис.2.,- библиогр.: (26).

5. Kulichenko, V. Bolshakov, A. Pshinko, N. Savitsky, Kareem Liman, O. Bondarenko. Biophylic ekorekonstruktsiya big city (for example, the city of Dnipropetrovsk). WWW.nbuv.gov.ua/ “NationalLibraryof Ukraine. Vernadsky. “-2013 Y, Eng.

6. Бондаренко О.И. Система аграрно-рекреационных образований Днепропетровской области. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Дн-ск., ДВНЗ «ПГАСА», 2014. Вып. № 77. –С. 18-22.

7. O. Bondarenko. System of agro-recreational formations of Dnipropetrovs’k region. WWW.nbuv.gov.ua/ “National Libraryof Ukraine. Vernadsky. “-2014 Y, Eng.

8. Бондаренко О. И., Куличенко И. И., Савицкий Н. В. Принципы трансформации каркаса города с учетом эко-смарт технологий. Тезисы доклада // Менеджмент, маркетинг, предпринимательство: содействие устойчивому развитию: материалы I Международной научно-практической Интернет-конференции, 25-26 декабря 2014 г.: Научное издание. – Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ / под. общ. ред В. Я. Швец, Л. Л. Палеховой.-Днепропетровск: Акцент ПП, 2015.–212с.

9. Бондаренко О.И. Принципы формирования системы краеведческих маршрутов Днепропетровского региона // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Дн-ск., ДВНЗ «ПГАСА», 2015. Вып. № 81. –С. 64-71.

10. Nikolas Savytskyi, Olga Bondarenko, Marina Babenko, Yefim Benderskyi. OPTIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGION’S TERRITORY. Scientific Bulletin of National Mining Unsversiti/ Scientific and technical journal №4 (148)– 2015, Eng.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх