Наукові спрямування

Екологізація міського середовища, екопоселення, біопозитивна архітектура, ландшафтна архітектура, рекреація, сільський зелений туризм.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Старший викладач

Бондаренко
Ольга
Іванівна

Дисципліни

Ландшафтна архітектура

Основи та методи проектування рекреаційних зон

Архітектурне проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 457 (четвертий поверх старого корпусу)

Телефон:

вн. 4-88, міс. 47-16-11

E-mail

bond.bagatel@gmail.com

Наукова діяльність

1983-86 р.р. - аспірантура на кафедрі архітектурного проектування Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (ДІСІ).
Науково-дослідна робота за напрямками:
- Містобудівні принципи формування системи рекреаційних утворень сільськогосподарських районів степового регіону.
- Створення методології раціонального проектування ресурсозберігаючих архітектурно-конструктивно-технологічних систем для будівництва доступного житла.
- Розробка наукових основ створення високотехнологічних соціоекокомплексов в Україні на основі концепції сталого розвитку.
- Розробка наукових основ трансформації будівель і житлових комплексів сучасних великих міст України на основі інноваційних екотехнологій.
Наукові основи створення будівельно-аграрних кластерів із замкнутим циклом матеріальних та енергетичних потоків.
Участь в цільовій програмі «Енергоефективна громада» (дослідження, проектування), яка реалізується у рамка спільного договору між Слобожанською селищною Радою, Україна, «Асоціацією використання поновлюваних і альтернативних ресурсів», Словаччина, ДВНЗ ПДАБА, Україна (співпраця в сфері реалізації інвестиційних проектів 2017-20 р.р.).
Участь в проектах (енергоефективне будівництво, «зелене будівництво» та інш.) в рамках Договору про науково-технічне, навчальне, методичне і культурне співробітництво між ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» і Словацьким технологічним університетом в Братіславі. – 2017 р. (Центр громадської активності в селищі Слобожанське. Ескізний проект. - ДВНЗ ПДАБА, Дніпро, 2017 р. Авторський колектив: Дукат В. (СТУ Братислава), Савицький М.В., Бондаренко О.І., Шарина Т.О.)
Тема НДР - 2013-2014 р. р.: «Розробка наукових основ створення високотехнологічних соціоекокомплексів в Україні на основі концепції сталого розвитку» (номер держреєстрації 0113U00129). Керівник – проректор по науковій роботі Савицький М.В. Розділ «Архітектура та містобудування» - старший викладач Бондаренко О.І.
Тема НДР - 2015-2016 г. г. "Розробка наукових засад трансформації будівель та житлових комплексів сучасних великих міст україни на основі інноваційних екотехнологій" (номер госрегистрации 0115U000218). Керівник – проректор по науковій роботі Савицький М.В. Розділ «Архітектура і містобудування» - ст. викладач Бондаренко О.І.
Тема НДР: 20117-2018 г. г «Наукові основи створення будівельно- аграрних кластерів із замкнутим циклом матеріальних та енергетичних потоків» (д/б 24 № держреєстрації 0117U000367). Керівник – проректор по науковій роботі Савицький М.В. Розділ «Архітектура і містобудування» - ст. викладач Бондаренко О.І.
Участь у оглядах-конкурсах кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України (щорічно):
1. ХXII огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 30.10-2.11 2013 р.,м. Одеса, ОДАБА/Екопоселення «Зубковські хутори» в Дніпропетровській області (Інтеграція екопоселень в систему сільського розселення).- Диплом II ступеня.- Дипломник спеціаліст Руднєва М.Ю., Керівник ст. викл. Бондаренко О.І.
2. ХXII огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 30.10-2.11 2013 р., м. Одеса,/Екопарк «Борисфен» в м. Дн-ську.- Диплом II ступеня.- Дипл. спец. Ткаченко К. Кер. ст. викл. Бондаренко О.І.
3. ХXIII-ХХІV огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, 10. 2015 р., м. Київ, КНУБА/«Принципи трансформації каркаса міста з урахуванням еко-Smart технологій на прикладі м. Дні-ська».- Диплом II ступеня. Грамота ДП Українського ДНДІПМ «Дніпромісто ім. Ю.М.Білоконя».- Дипл. магістр Снегур М., Кер. ст. викл. Бондаренко О.І.
4. ХXIII-ХХІV огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України,10. 2015 р., м. Київ, КНУБА/ Аеротель в Криму.- Диплом II ступеня.- Дип. бакалавр Тряпіцина А. Кер. ст. викл. Бондаренко О.І.
5. ХXVI Міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів випускників архітектурних і дизайнерських вищих шкіл України, 24-28 10. 2017 р., м. Івано-Франківськ/ Формування архітектурно-ландшафтного глибинного простору в створі балки Довга в м. Дніпро.- Диплом I ступеня.- Дипломник спеціаліст Калядіна А., Керівник ст. викл. Бондаренко О.І.
Наукове керівництво студентами:
Конкурс на кращу наукову розробку серед студентів, молодих фахівців і аспірантів вищих навчальних закладів Дніпропетровська "Інтелект. - Творчість. - Успіх". Тема роботи: «Проектування біопозитивних будівель». Студент 6 курсу, архітектурного факультету, гр. АБС-14М Брязгунова Аліна Юріївна. Науковий керівник - старший викладач Бондаренко О. І., Дніпропетровськ, травень 2015 р. Диплом I ступеня.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 1973-1978 р.р. - Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (ДІСІ). Архітектурний факультет. Спеціальність «Архітектура». Диплом з відзнакою. З 1981 р 2000 р асистент кафедри архітектурного проектування, 2000-2018 р - старший викладач кафедри архітектурного проектування і дизайну ДВНЗ «ПДАБА». Спеціалізація: «Містобудування», «Архітектура житлових і громадських будівель. 2006 - 2018 г. - провідний архітектор Придніпровського науково-освітнього інституту інноваційних технологій в будівництві (при ДВНЗ «ПДАБА»); - провідний архітектор Українського Національного центру екологічної архітектури і зеленого будівництва. 1978-1981 р.р. - архітектор проектного інституту «Придніпровський Промбудпроект». Член Національної спілки архітекторів України.

Публікації

В цілому опубліковано 2 монографії (в співавторстві), 40 наукових статей.

1. Экологизация городской среды / Бондаренко О.И., Демидова Д.В. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. № 68. – Дн-вск., ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – С. 74-81., рис. 9., табл.1 – Библиогр.:3.

2. О. И. Бондаренко, Н. В. Савицкий, Е.Б. Бендерский, М.Ю. Руднева. Принципы интеграции экопоселений в систему сельского расселения // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Дн-вск., ГВУЗ «ПГАСА», 2013. Вып. №. 69 – С.76-86., рис.5.,- библиогр.: (14).

3. O. Bondarenko, N. Savitskyi, E. Benderskiy, M. Rudnyeva PRINCIPLES OF ECO-VILLAGES INTEGRATION IN THE SYSTEM OF VILLAGE SETTLEMENT. WWW.nbuv.gov.ua/ “NationalLibraryof Ukraine. Vernadsky. “-2013 Y, Eng.

4. Куличенко И.И., Большаков В.И., Пшинько А.Н., Савицкий Н.В., Карим Лиман, Бондаренко О.И. Биофильная экореконструкция большого города (на примере г. Днепропетровска) // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. – Дн-вск., ГВУЗ «ПГАСА», 2013. Вып. №. 69 – С.247-256., рис.2.,- библиогр.: (26).

5. Kulichenko, V. Bolshakov, A. Pshinko, N. Savitsky, Kareem Liman, O. Bondarenko. Biophylic ekorekonstruktsiya big city (for example, the city of Dnipropetrovsk). WWW.nbuv.gov.ua/ “NationalLibraryof Ukraine. Vernadsky. “-2013 Y, Eng.

6. Бондаренко О.И. Система аграрно-рекреационных образований Днепропетровской области. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Дн-ск., ДВНЗ «ПГАСА», 2014. Вып. № 77. –С. 18-22.

7. O. Bondarenko. System of agro-recreational formations of Dnipropetrovs’k region. WWW.nbuv.gov.ua/ “National Libraryof Ukraine. Vernadsky. “-2014 Y, Eng.

8. Бондаренко О. И., Куличенко И. И., Савицкий Н. В. Принципы трансформации каркаса города с учетом эко-смарт технологий. Тезисы доклада // Менеджмент, маркетинг, предпринимательство: содействие устойчивому развитию: материалы I Международной научно-практической Интернет-конференции, 25-26 декабря 2014 г.: Научное издание. – Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ / под. общ. ред В. Я. Швец, Л. Л. Палеховой.-Днепропетровск: Акцент ПП, 2015.–212с.

9. Бондаренко О.И. Принципы формирования системы краеведческих маршрутов Днепропетровского региона // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. трудов. – Дн-ск., ДВНЗ «ПГАСА», 2015. Вып. № 81. –С. 64-71.

10. Nikolas Savytskyi, Olga Bondarenko, Marina Babenko, Yefim Benderskyi. OPTIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF REGION’S TERRITORY. Scientific Bulletin of National Mining Unsversiti/ Scientific and technical journal №4 (148)– 2015, Eng.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх