Наукові спрямування

Проектування енергоефективних будівель та енергоаудит.

Володіння мовами

Українськавільно

Англійськарівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Бондаренко
Андрій
Володимирович

Дисципліни

Технічні засоби обстеження та енергоаудиту

Основи проєктування енергоефективних будівель

Основи розробки проєктів підвищення енергоефективності

Контакти

Місцезнаходження

каб. 350
(третій поверх головного корпусу).

Телефон:

(097) 499-46-92

E-mail

bondarenko.andrii@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Має 2 наукові праці, приймав участь у наукових конференціях, таких як: Науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених ПДАБА, Дніпро: ПДАБА, 27-28 березня 2023р; III Міжнародна науково-практична конференція «ЕНЕРГООЩАДНІ МАШИНИ І ТЕХНОЛОГІЇ», 17-19 травня 2022р., Київ, КНУБА; II Міжнародна науково-практична конференція «Green construction (Зелене будівництво)»», 13 – 14 квітня 2023 р., Київ, КНУБА.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2021 році здобув ступінь вищої освіти магістр у ДВНЗ ПДАБА. У 2021 році вступив до аспірантури у ДВНЗ ПДАБА. Згодом, у 2023 році був прийнятий до ДВНЗ ПДАБА на посаду асистента кафедри залізобетонних та кам’яних конструкцій ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Andrii Bondarenko, Eugene Yurchenko, Koval Olena, Mykola Savytskyi. Comparative analysis of microclimate parameters of residential low-rise buildings with different heating system. Book of abstracts: AIP Conference Proceedings, Innovative technologies in construction, civil engineering and architecture 19–22 September 2021 Chernihiv, Ukraine, 2023 – 183 pp. 32 p.

2. А. Бондаренко, Є. Юрченко, О. Коваль, О. Тимошенко « Удосконалення методичних основ визначення герметичності оболонки будівлі ». Тези: Матеріали Третьої науково-практичної конференції студентів Придніпровської державної академії будівництва та архітектури: збірник тез / упорядники Микола Савицький, Владислав Данішевський, Олена Тимошенко. – Дніпро: ПДАБА, 2022. – 111 с. 27 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх