Наукові спрямування

Розробка архітектурно-містобудівних методів екологізації населених міст, будівель і споруд в умовах постіндустріального Придніпров’я. Особливості розміщення і формоутворення сучасних православних храмів Придніпров’я.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Старший викладач

Болдирєва
Олена
Георгіївна

Дисципліни

Теорія архітектурного проектування

Архітектурне проектування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 457 (четвертий поверх старого корпусу)

Телефон:

вн. 4-88, моб. (073)223 60 07

E-mail

mahaboma@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Участь у оглядах-конкурсах кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України (щорічно):
1. ХХV огляд-конкурс кращих дипломних проектів архітектурних шкіл України, жовтень 2016 р. в м. Чернівці, ФАБтаДПМ ЧНУ / Центр дозвілля та творчості в м. Дніпропетровськ.- Диплом II ступеня. - Дипломник бакалавр Кузьма М.В. Керівник ст. викл. Болдирєва О.Г.
2. ХXVI Міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів-випускників архітектурних і дизайнерських вищих шкіл України, 24-28 10. 2017 р., м. Івано-Франківськ / Спеціалізована школа-інтернат для дітей з вадами слуху та мовлення в м. Дніпро - Диплом I ступеня. Дипломник спеціаліст Штефан М.В. Керівник ст. викладач Болдирєва О. Г.
3. ХXVI Міжнародний огляд-конкурс дипломних проектів-випускників архітектурних і дизайнерських вищих шкіл України, 24-28 10. 2017 р., м. Івано-Франківськ / Житловий будинок середньої поверховості в м. Дніпро - Диплом II ступеня. Дипломник бакалавр Бабіч О.А. Керівник ст. викладач Болдирєва О. Г.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Трудова діяльність – навчання в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті з 1980 -1985 року, робота в проектному інституті «Дніпроцівільпроек» з 1985-1987 роки, робота у ДВНЗ ПДАБА з 1995 року по теперішній час.

Публікації

1. Подолинний С. І. Архітектура центру надання адміністративнихпослуг населенню (ідеологічний та функціональній аспекти) / С. І. Подолинний, О. Г. Болдирєва, Д. В. Дацків // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4. – С. 68-75.

2. Подолинний С.І. Особливості проектування центру наданняадміністративних послуг у Дніпропетровську / С. І. Подолинний, О. Г. Болдирєва, Д. В. Дацків // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – № 1. –  С. 88-96.

3. Функциональное перепрофилирование гранитных карьеров (методические аспекты архитектурно – градостроительных решений) / С. И. Подолинный, Т. А. Гребенник, Е. Г. Болдырева, Т. Р. Кривонос // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – № 9. –  С. 66-75.

4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з архітектурного проектування «Селищний житловий будинок» : для студ. Напряму підготовки 060102 – «Архітектура» ден. форми навч. / ДВНЗ “Придніпр. держ. академія буд-ва та архіт.” ; уклад. Болдирєва О. Г., Подолинний С. І., Турган І. В. – Д., 2014. – 28 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх