Наукові спрямування

Дослідження в галузі українського модернізму в українській літературі на початку ХХ століття, проблематика формування образу хати в українській літературі як базового елемента матеріальної і духовної культури

Володіння мовами

Українська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Богуславська
Лариса
Георгіївна

Дисципліни

Українська мова за професійним спрямуванням

Етика ділового спілкування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В606
(шостий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 4-02; міськ. 75-63-402

E-mail

bohuslavska.larysa@pdaba.edu.ua

?>
вверх