Наукові спрямування

Дослідження в галузі українського модернізму в українській літературі на початку ХХ століття, проблематика формування образу хати в українській літературі як базового елемента матеріальної і духовної культури

Володіння мовами

Українська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Богуславська
Лариса
Георгіївна

Дисципліни

Українська мова за професійним спрямуванням

Етика ділового спілкування

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В606
(шостий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 4-02; міськ. 75-63-402

E-mail

bohuslavska.larysa@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1990 році закінчила факультет української філології Дніпропетровського національного університету, спеціальність «Українська мова та література». Протягом 1994-1997 рр. навчалася в аспірантурі Дніпропетровського державного університету за спеціальністю 10.01.01 − українська література. Дисертацію захистила 19.12.1997р. у спеціалізованій вченій раді К 03.01.20 Дніпропетровського державного університету, на тему: « Творчість М.Коцюбинського в руслі «філософії життя» (від народницької до модерністської парадигми)» за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Протягом 1992 − 1994 рр. працювала на посаді викладача кафедри української філології Дніпропетровського державного університету. З 1998 працювала на посаді викладача, а з 1999 − на посаді доцента кафедри української філології Дніпропетровського національного університету. З 2007 року обіймала посаду доцента кафедри гуманітарних дисциплін ІБФО ПДАБА. З 2014 року працює на посаді доцента кафедри українознавства ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». З 2016 року модератор дискусійного клубу «Простір слова». Член предметної комісій з української мови, член атестаційної комісії для державних службовців щодо вільного володіння державною мовою.

Публікації

1. Богуславська Л.Г. Ораторське мистецтво як складова особистісної успішності//Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – №12 грудень 2014р. – С.44-50.

2. Євсєєва Г.П., Богуславська Л.Г.Українська хата як архетипна модель у творчості Олександра Довженка//Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.–Д.;ПДАБА, 2016, № 4 (217) квітень.- С.86-91.

3. Богуславська Л.Г. Художнє відтворення базових характеристик національного помешкання в українській літературі//Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 29-30 квітня 2016 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ./ Наук.ред. О.Ю.Висоцький.- Дніпропетровськ:Роял Принт,2016.- С.205-208.

4. Богуславська Л. Г., Сергієнко К. Народна оселя у романі Івана Багряного «Тигролови»// Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.–Д.;ПДАБА, 2016, № 7 (220), липень. – С. 69-73.

5. Євсєєва Г.П., Богуславська Л.Г. Новітні іншомовні запозичення в українських ЗМІ: матеріали до словника іншомовних//Лінгвокультурні та соціокультурні аспекти комунікації: Матеріали міжнародної науково-практичної заочної конференції. 19 жовтня 2017 р. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2017.

6. Богуславська Л.Г. Дисципліна «Риторика» в контексті підготовки фахівців з інформаційної діяльності//Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції. 14 грудня 2017р.,м. Дніпро, ДОІППО. Частина І/Наук. ред. О.Є.Висоцька. – Дніпро: СПД «Охотнік»,2018. – С.106-108.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх