Наукові спрямування

Граматична структура української мови, термінологічна лексикографія, структурна і функціональна типологія усного літературного мовлення, стилістика сучасної української мови.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри

Баранник
Олена
Юріївна

Дисципліни

Сучасна українська літературна мова

Українська мова професійного спрямування

Стилістика і культура української мови

Історична граматика української мови

Засоби мовленнєвої експресії

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В606
(шостий поверх висотної будівлі)

Телефон:

вн. 4-02; міськ. 756-34-02

E-mail

barannyk.olena@pdaba.edu.ua

?>
вверх