?>

Наукові спрямування

Граматична структура української мови, термінологічна лексикографія, структурна і функціональна типологія усного літературного мовлення, стилістика сучасної української мови.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат філологічних наук, доцент

Баранник
Олена
Юріївна

Дисципліни

Сучасна українська літературна моваmore

Українська мова професійного спрямуванняmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Стилістика і культура української мовиmore

Історична граматика української мовиmore

Засоби мовленнєвої експресіїmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. В606
(шостий поверх висотної будівлі)

Phone:

вн. 4-02; міськ. 75-63-402

E-mail

ukr@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2001 році закінчила факультет української філології та мистецтвознавства Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Українська мова та література» (магістр). Протягом 2001 − 2004 років навчалася в аспірантурі Дніпропетровського національного університету. У грудні 2004 захистила кандидатську дисертацію на тему «Семантико-синтаксична категорія партитивності в українській мові». Вчене звання доцента присвоєно у 2016 році. Член Українського регіонального центру оцінювання якості освіти (один із старших екзаменаторів під час щорічної перевірки закритого типу завдань з дисципліни «Українська мова і література» зовнішнього незалежного оцінювання). Має подяку за бездоганно організовану роботу в цій сфері (2011). Має Подяку Головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації за значні наукові досягнення та активну громадську діяльність (2012). Має Подяку як переможцю внутрівузівського Конкурсу 2013 «На кращу наукову, навчальну та художньо-публіцистичну літературу» (Наказ №264 від 24.04.2013).

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

2005 − 2014: Дніпропетровський національний університет, факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства; кафедра української мови; посада − доцент. З 2014 року – доцент кафедри українознавства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

Публікації

1. Людина, що вивчила світ людських емоцій (нарис про Носенко Е.Л.) // Золоті кадри Alma mater: [нариси] / ідея та заг. ред. М.В.Полякова; авт.-упоряд. В.В.Іваненко, І.С.Попова. – Д.: Вид-во Дніпропет. нац. ун-ту, 2013. − С. 137 − 141.

2. Баранник О.Ю. Питальні речення в мові драми Т.Г.Шевченка «Назар Стодоля» // У слові − вічність. Збірник матеріалів наукової конференції студентів та викладачів до 200-ліття з дня народження Т.Г.Шевченка. − Д.: «Акцент ПП», 2014. − С.5 − 9.

3. Баранник О.Ю., Парубець А. В. Стилістичні функції займеннкиів у поезіях Т.Г.Шевченка // У слові − вічність. Збірник матеріалів наукової конференції студентів та викладачів до 200-ліття з дня народження Т.Г.Шевченка. − Д.: «Акцент ПП», 2014. − С.81 − 85.

4. Баранник О.Ю., Кошмідько Б.М. Лексика драми Т.Г. Шевченка «Назар Стодоля» // У слові − вічність. Збірник матеріалів наукової конференції студентів та викладачів до 200-ліття з дня народження Т.Г.Шевченка. − Д.: «Акцент ПП», 2014. − С.49 − 55.

5. Баранник О.Ю., Дірявка Ю.П., Перетокін А.Г. Інформаційні технології у викладанні історії України та історії української культури у вищому навчальному закладі // Строительство, материаловедение, машиностроение. − Д.: ПГАСА, 2014. − С. 196 − 205.

6. О.Ю.Баранник, А.Білошкурська, А.Швець. Тернистий шлях існування української мови // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 2014. – № 10. − С. 48 − 52.

7. О. Ю. Баранник, А. Говорадло, М. Ульянова. Українсько-російський білінгвізм у мовному портреті сучасної молоді // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 2014. – № 10. − С. 52 − 55.

8. О. Ю. Баранник, А. Верещак, А. Малий. Молодіжний сленг − цікавий лінгвістичний феномен // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПГАСА, 2014. – № 10. − С. 56 − 59.

9. Баранник О. Ю., Євсєєва Г.П. Односкладні номінативні та неповні речення як виразні стилістичні засоби мови роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшего» // Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць / за ред. проф. І.С.Попової. − Дніпропетровськ: Видавець Біла К.О., 2015. − Вип. 16. − 236 с.

10. Методичні вказівки до вивчення курсу «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів ступеня бакалавра галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки» денної форми навчання / Укладачі: Євсєєва Г.П., Баранник О.Ю., Богуславська Л.Г. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 55 с.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх