?>

Наукові спрямування

Процес навчання, як динамічна взаємодія, співробітництво та партнерство між педагогом та студентом.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Німецька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат історичних наук, доцент, заступник декана економічного факультету

Бабенко
Валентина
Андріївна

Дисципліни

Історія та культура Українибільше

Демографіябільше

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Інтелектуальна власністьбільше

Інтелектуальний бізнесбільше

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, деканат економічного факультету
(четвертий поверх висотного корпусу)

Телефон:

моб.: (096) 256 20 49; міськ. 47-93-77

E-mail

ukr@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук у спеціалізованій раді к 05324.03 ДНУ у 1992 р. Тема дисертації: «Охоронна ідеологія царизму на етапі буржуазно-демократичної революції (1903- лютий 1917 рр.). З 1992 р. асистент кафедри «Економічної теорії і політичної історії», з 1994 року на посаді доцента кафедри «Українознавства». У 1997 р. отримала звання доцента цієї ж кафедри. Очолює методичну секцію викладачів з курсу «Інтелектуальна власність». Є автором 2-х навчальних посібників, статей та науково-методичних розробок. Має свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію авторського права на навчальний посібник «Основи інтелектуальної власності». Неодноразово брала участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, займається розробкою наукових проблем: упровадження сучасних, інноваційних методів навчання; інформатизація та інтелектуалізація суспільства як фактор соціально-економічного розвитку. Керівник студентських наукових робіт на Всеукраїнські конкурси студентських робіт з напрямів «Інтелектуальна власність» та «Історичні науки». Лауреат ІХ Обласного міжвузівського конкурсу за «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання» (2012 р.) за книгу «Основи інтелектуальної власності» (ІІ місце в номінації «Навчальні посібники»). Лауреат конкурсу імені академіка Стародубова А. Ф. (2017р.). «Відмінник освіти України». Член Регіональної спілки письменників Придніпров’я. Публікується у періодичних виданнях: «Дніпро вечірній», «Крила», «Панорама слова». Має авторські збірки віршів: «Дороги життя» (2011), «Акварелі душі» (2013). Публікується у колективних збірках „ЛІРА. DP” (2012), «Галактики ПГАСА» (2013), «Алые маки Афгана» (2014), «Непобедимая и легендарная» (2014), «Силы творчества» (2016), «Музыки цветов звучанье» (2018).

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Трудова діяльність

Закінчила історичний факультет Дніпропетровського державного універсітету за фахом: історик, викладач історії та суспільствознавства. З 1988 року по 1992 рік навчалась в аспірантурі при ДНУ. 1992 р. захистила кандидатську дисертацію. З 1992 р. працювала асистентом кафедри «Економічної теорії і політичної історії», з 1994 року – на посаді доцента кафедри «Українознавства». У 1997 р. отримала вчене звання доцента кафедри «Українознавства». Викладає навчальні курси: «Історія та культура України», «Демографія», «Інтелектуальна власність», «Інтелектуальний бізнес» студентам денної та заочної форми навчання. У 2005 р. пройшла підвищення кваліфікації при Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації зі спеціальності 7.000002 «Інтелектуальна власність». У 2013 р. пройшла підвищення кваліфікації в інституті інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія в м. Києві. З 01 вересня 2017р по 28 лютого-2018 р. пройшла підвищення кваліфікації на кафедрі «Інтелектуальної власності» Дніпровської національної металургійної академії. Викладацьку та наукову діяльність успішно поєднує з громадською та організаційно-виховною роботою. З 1994 року по теперішній час є заступником декана економічного факультету з виховної роботи. З 2000 р. також заступник відповідального секретаря приймальної комісії. Член профбюро ПДАБА. За вагомий внесок у проведенні виховної та навчальної роботи в академії, активну громадську роботу, підтримку всіх заходів профспілкової організації нагороджена Почесною грамотою Президії Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок (2013 р.), Почесною грамотою Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок (2014 р.); Почесною грамотою Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок (2016 р.).
Нагороджена:
Почесною грамотою Міністерства освіти України (2000р.);
Подякою Жовтневої районної ради (2003 р.);
Подякою Дніпропетровської обласної державної адміністрації (2005 р.);
Почесним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2010 р.);
Почесною грамотою Дніпропетровської міської ради (2011 р.);
Подякою Соборної районної ради у м. Дніпрі (2016 р.);
Почесною Медаллю «За заслуги» перед ПДАБА за вагомий особистий внесок в розвиток освіти та науки (2016 р.);
Ювілейною медаллю «100 років інженерно-будівельної освіти в Катеринославі-Дніпропетровську-Дніпрі» (2016р.);
Дипломом лауреата конкурсу імені академіка Стародубова А. Ф. (2017р.);
Грамотою Департамента освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації (2017 р.);
Почесною грамотою Придніпровського наукового центру Національної академії наук України (2017р.)

Публікації

1. Інтелектуальна власність: навчальний посібник – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, – 2011, – 153с.(у співавторстві з Лимарем А. П.);

2. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник –Дніпропетровськ: Видавництво ПДАБА, 2011. – 140с. (у співавторстві з Омелян-Скиртою Н. Г.);

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №48467 навчальний посібник «Основи інтелектуальної власності» від 26.03.2013р. Державної служби інтелектуальної власності України

4. Інноваційні та традиційні технології навчання в умовах інформатизації освіти /Євсєєва Г.П., Бабенко В.А. // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес: Матеріали статей міжнародної наукової конференції, Київ, 17-18 березня 2015 р.: Матеріали статей . – К.: НУХТ, 2015. – 471 с. – с.162-169.

5. Модернізація вищої освіти в умовах інформатизації суспільства /Євсєєва Г.П., Бабенко В.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. науч. трудов. Вып. 86. – Д. : ГВУЗ ПГАСА, 2015. – С. 8–13;

6. Запровадження інформаційних технологій при викладанні гуманітарних дисциплін /Євсєєва Г.П., Бабенко В.А. // Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ. – Х.: РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 283 – 290;

7. Роль соціально-гуманітарних дисциплін у системі технічної вищої освіти: новий етап і старі проблеми /Євсєєва Г.П., Бабенко В.А. // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р. – Дніпропетровськ, 2016. – С.202-204;

8. Українська хата – повернення до історії: Рецензія на колективну монографію «Історія та традиції українського народного житла Придніпровського регіону» /Бабенко В. А.// Вісник ПДАБА. – 2016. – №6. – С.76-84. //http://visnyk.pgasa.dp.ua/article/view/72186/67172

9. Використання кейс-технологій при підготовці економістів у технічних ВНЗ/ Бабенко В.А., Тіверіадська Л.В.// Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези доповідей 76 Міжнародної науково-практичної конференції. 19-20 травня 2016р. – Дніпропетровськ, 2016.- 414 с., С.322-323;

10. Інтелектуальна економіка як основа інноваційного розвитку України. /Бабенко В.А., Тіверіадська Л.В., Якіменко А.М.// Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ, 2016.- 160 с., С.10-12;

більше

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх