?>

Наукові спрямування

Aдсорбція катіонактивних поліелектролітів та поліелектролітних кмплексів на різних межах розподілу фаз; корозія та інгібіторний захист металів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат хімічних наук, доцент

Аміруллоєва
Наталя
Валеріївна

Дисципліни

Загальна та неорганічна хіміяmore

Фізична та колоїдна хіміїmore

X

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 74

Аналітична хіміяmore

Корозія матеріалів та захист від корозіїmore

Контакти

Location

ДВНЗ ПДАБА, каб. 222а (другий поверх головного корпусу)

Phone:

міськ. (056)756-34-34

E-mail

him@mail.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

Кандидат хімічних наук, доцент. Закінчила ДВНЗ «Українсь-кий хіміко-технологічний університет» у 1995 р. Захист кандидатської дисертації за темою: «Закономірності адсорбції і інгібуючої дії катіоноактивних поліелектролітів і їх асоціатів з алкілсульфонатами натрію» (науковий керівник професор В. Б. Образцов) – 2011 р. Є автором 101 наукової праці, в тому числі 1 патент України на винахід та методичні вказівки.

Підвищення кваліфікації


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 120

Work Experience

Кандидат хімічних наук, доцент. Закінчила ДВНЗ «Українсь-кий хіміко-технологічний університет» у 1995 р. Захист кандидатської дисертації за темою: «Закономірності адсорбції і інгібуючої дії катіоноактивних поліелектролітів і їх асоціатів з алкілсульфонатами натрію» (науковий керівник професор В. Б. Образцов) – 2011 р. Є автором 101 наукової праці, в тому числі 1 патент України на винахід та методичні вказівки.

Публікації

1. Investigation of adsorption behavior of smoothing additives in copper plating electrolytes / I. Sknar, L. Petrenko, А. Cheremysinova, K. Plyasovskaya, Ya. Kozlov, N. Amirulloyeva // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 – 2/11 ( 86 ) 2017. – P. 43–49.

2. Electrodeposition of Ni–ZrO2 Nanocomposites from Methanesulfonate Electrolytes / Yu. E. Sknar, N. V. Amirulloeva, I. V. Sknar, F. I. Danylov // Materials Science. – 2016. – V.51, № 6. – P. 877–884.

3. Kinetics of Electrodeposition of Ni–ZrO2 Nanocomposite Coatings from Methanesulfonate Electrolytes / F. I. Danilov, Yu. E. Sknar, N. V. Amirulloeva, and I. V. Sknar // Russian Journal of Electrochemistry. – 2016. – Vol. 52, No. 5. – Р. 494–499.

4. Вплив метилсульфонат-аніона на структуру електролітичних кобальтових по-криттів / Ю. Є. Скнар, Н. В. Аміруллоєва, І. В. Скнар, Ф. Й. Данілов // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2016. – № 3. – С. 90–95.

more

Публікації для ознайомлення


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/www/hosts/pgasa.dp.ua/wp-content/themes/pgasa/single-teacher.php on line 155
?>
вверх