Наукові спрямування

Aдсорбція катіонактивних поліелектролітів та поліелектролітних кмплексів на різних межах розподілу фаз; корозія та інгібіторний захист металів.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат хімічних наук, доцент

Аміруллоєва
Наталя
Валеріївна

Дисципліни

Загальна та неорганічна хімія

Фізична та колоїдна хімії

Аналітична хімія

Корозія матеріалів та захист від корозії

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 222а (другий поверх головного корпусу)

Телефон:

міськ. (056)756-34-34

E-mail

amirulloeva.nataly@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Кандидат хімічних наук, доцент. Закінчила ДВНЗ «Українсь-кий хіміко-технологічний університет» у 1995 р. Захист кандидатської дисертації за темою: «Закономірності адсорбції і інгібуючої дії катіоноактивних поліелектролітів і їх асоціатів з алкілсульфонатами натрію» (науковий керівник професор В. Б. Образцов) – 2011 р. Є автором 101 наукової праці, в тому числі 1 патент України на винахід та методичні вказівки.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Кандидат хімічних наук, доцент. Закінчила ДВНЗ «Українсь-кий хіміко-технологічний університет» у 1995 р. Захист кандидатської дисертації за темою: «Закономірності адсорбції і інгібуючої дії катіоноактивних поліелектролітів і їх асоціатів з алкілсульфонатами натрію» (науковий керівник професор В. Б. Образцов) – 2011 р. Є автором 101 наукової праці, в тому числі 1 патент України на винахід та методичні вказівки.

Публікації

1. Investigation of adsorption behavior of smoothing additives in copper plating electrolytes / I. Sknar, L. Petrenko, А. Cheremysinova, K. Plyasovskaya, Ya. Kozlov, N. Amirulloyeva // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 – 2/11 ( 86 ) 2017. – P. 43–49.

2. Electrodeposition of Ni–ZrO2 Nanocomposites from Methanesulfonate Electrolytes / Yu. E. Sknar, N. V. Amirulloeva, I. V. Sknar, F. I. Danylov // Materials Science. – 2016. – V.51, № 6. – P. 877–884.

3. Kinetics of Electrodeposition of Ni–ZrO2 Nanocomposite Coatings from Methanesulfonate Electrolytes / F. I. Danilov, Yu. E. Sknar, N. V. Amirulloeva, and I. V. Sknar // Russian Journal of Electrochemistry. – 2016. – Vol. 52, No. 5. – Р. 494–499.

4. Вплив метилсульфонат-аніона на структуру електролітичних кобальтових по-криттів / Ю. Є. Скнар, Н. В. Аміруллоєва, І. В. Скнар, Ф. Й. Данілов // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2016. – № 3. – С. 90–95.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх