Наукові спрямування

Удосконалення організації та підвищення ефективності будівництва.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мова вільно

Англійська мова рівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Заяць
Євген
Іванович

Дисципліни

Організація зведення висотних будівель і споруд в умовах щільної забудови

Організаційно-технологічна надійність в будівництві та цивільній інженерії

Планування діяльності будівельних організацій

Надійність організаційних і технологічних процесів

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-808
(восьмий поверх висотного корпуса)

Телефон:

вн. 3-66, міськ. 756-33-66

E-mail

yevhen.i.zaiats@pdaba.edu.ua
yevhen.i.zaiats@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

В 2005 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення організаційного забезпечення системи управління ефективністю будівельного виробництва». В травні 2016 року захистив докторську дисертацію на тему: «Методологічні принципи обґрунтування організаційно-технологічних рішень зведення висотних багатофункціональних комплексів.» З грудня 2016 року професор кафедри Планування і організації виробництва ДВНЗ ПДАБА.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1983 р. закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво»; у 2004 р. – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління» та здобув кваліфікацію магістра державного управління; у 2010 р. – закінчив Національний гірничий університет, здобувши освіту за напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій». Понад п'ятнадцять років працював в органах місцевого самоврядування та на державній службі. Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З 2012 р. – докторант ПДАБА. В травні 2016 року захистив докторську дисертацію.

Публікації

1. Заяць Є.І. Зведення висотних багатофункціональних комплексів: організаційно-технологічні аспекти: Монографія / Є.І. Заяць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. – 208 с.

2. Заяць Є.І. Особливості застосування методу будівництва «вверх-вниз» під час зведення висотних будівель. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. – № 1. – С. 64-69.

3. Заяць Є.І. Концептуальні засади організаційно-технологічного проектування зведення висотних багатофункціональних комплексів // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ГВУЗ ПГАСА, 2014.

4. Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Організація і планування виробництва» для студентів ступеня бакалавр в галузі знань 07 «Управління та адміністрування» денної та заочної форм навчання,2017.

5. Методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи з дисципліни «Організаційно-технологічна надійність в будівництві і
цивільній інженерії» для студентів усіх форм навчання / Укладачі: Заяць Є.І., Мартиш О. О., Ткач Т.В. – Дніпро, ПДАБА, 2017. – 26 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх