Наукові спрямування

Нові методи в проведенні інженерно-геологічних вишукувань.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень A1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Асистент

Ульянов
Василь
Юрiйович

Дисципліни

Iнженерна геологія

Комплексні інженерно-будівельні вишукування

Буровa справa

Навчальна геологічна практіка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В902 (дев'ятий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. 756-33-43, вн. 3-43

E-mail

uluanov.vasiliy@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Брав участь в профільних наукових дослідженнях академії на майданчиках атомних і теплових електростанцій. Брав участь в розробці нових інноваційних методик проведення інженерно-геологічних вишукувань на майданчиках АЕС. Брав участь в розробці нових приладів і обладнання для проведення геотехнічних досліджень.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1986 році закінчив геологорозвідувальний факультет Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема за спеціальністю "Гідрогеологія та інженерна геологія". Працював на Крайній Півночі. З 1989р. працював інженером в ОНИЛ АЕС ДІСІ (з 1995р. - ПДАБА). З 1995 р працює асистентом кафедри "Основи та підвалини".

Публікації

1. V.Y .Ulyanov, I.M. Haidabas, I.V. Ulyanov .  MONITORING OF RADON ² ² ²Rn AS AN INDICATOR OF POSSIBLE TECTONIC EVENTS AT NPP / XXVIII-я Международная научно-практическая конференция «Перспективные направления отечественной науки»// Запорожье, 8-13 октября 2014г., Т.2., – С. 33-34.

2. Уточнена методика обстеження стану ґрунтової основи бризкальних басейнів АЕС і ТЕС з використанням малогабаритного устаткування /
В.Л. Сєдін, В.Ю. Ульянов, К.М. Бікус, Я.В. Ульянов // Выпуск 74. Серия: Стародубовские чтения, Днепропетровск, 2014. – С. 211-215.

3. Ульянов В.Ю., Ульянов Я.В. Диномическое зондирование пробоотборником при выполнении комплексных малоглубинных геотехнических исследований / Збірник статей учасників тридцятої Міжнародної науково-практичної конференції “Інновацiйний потенцiал свiтовоi науки – ХХI сторiччя”// м. Запорiжжя, 19-25 сiчня 2015 p. / Збiрник статей/. Т.2. – С. 22-24.

4. Ульянов В.Ю. Организация и методика проведения мониторинга радона на площадках АЭС в асейсмичных регионах / В.Ю. Ульянов // Проблемы недропользования. – 2015. – № 1. – С.103-107

5. Ульянов В.Ю. Об особенностях применения скважинной радонометрии на объектах недропользования / XXIV-я Международная научно-практическая конференция «Перспективные направления отечественной науки»// Запорожье, 13-17 октября 2015г., – С.58-59.

6. Шкала оцінювання акттивності  тектонічниз  розломів  земноЇ кори  за  інтенсивністю  радоновиділення – застосування  для  обїектів  АЕС./ В.Л. Седін, Є.А. Бауск, В.Ю.Ульянов, К.М.Бікус // Основі  і  фундаменти: міжвідом.  наук.-техн.  зб./ Київ.  нац.  ун-т  буд-ва  і  архіт. – Київ, 2015. – Вип. 37. – С.52-63.

7. Исследование динамических характеристик зданий в дальнем поле источника колебаний /С.И. Головко, А.С. Головко. С.Н. Горлач, Ю.Г. Креймер, В.Ю. Ульянов // Сб. науч. тр. (Галузеве машинобудування, будiвництво). – Полтава: Полтавський нацiональний технiчний унiверситет iм. Юрiя Кондратюка, 2015. – Вип. 1 (43). – С.202-207.

8. Седин В.Л., Бикус Е.М. , Ульянов В.Ю. Шкала оценки активности тектонических разломов земной коры по интенсивности радоновыделения из недр на площадках строящихся и действующих АЭС // ГЕОРИСК,- Москва, 2015.- № 4.- С.48-52.

9. Седин В.Л., Бикус К.М. , Ульянов В.Ю., Бауск Е.А. Шкала оцінювання  акттивності  тектонічниз  розломів  земноЇ кори  за  інтенсивністю  радоновиділення – застосування  для  обїектів  АЕС // Запорожье, «Свит геотехники», № 1, 2016. – С. 10—14.

10. Методика испытаний грунтов универсальным динамическим зондом лиатэ/ В. Л. Седин, В. Ю. Ульянов, Е. А. Бауск, Я. В. Ульянов // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – № 2. – С. 19-24.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх