Підручники та навчальні посібники

Особенности взаимодействия весомого водонасыщенного основания с расположенными на нем зданиями и сооружениями

Особенности взаимодействия весомого водонасыщенного основания с расположенными на нем зданиями и сооружениями

Читати далі
X

Особенности взаимодействия весомого водонасыщенного основания с расположенными на нем зданиями и сооружениями: Монография. / В.Г. Шаповал, П.Н. Нажа, А.В. Шаповал. – ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры», 2010.

 

У монографії викладені результати теоретичних досліджень в галузі фізичного і математичного моделювання напряженнодеформірованного стану систем «вагоме грунтову основу-фундамент (або фундаменти) -надфундаментное будова». Розглянуто моделі пружного водо-і неводонасищенного підстави і розрахункові схеми шару кінцевої товщини і півпростору. Книга призначена для науково-технічних працівників, студентів і аспірантів, що займаються динамічним розрахунком і проектуванням підстав фундаментів цивільних, промислових і гідротехнічних споруд (в тому числі фундаментів під машини і обладнання).

Инженерно-техническая экспертиза по охране труда и безопасности жизнедеятельности

Инженерно-техническая экспертиза по охране труда и безопасности жизнедеятельности

Читати далі
X

Инженерно-техническая экспертиза по охране труда и безопасности жизнедеятельности : учебник / А.С. Беликов, В.В. Сафонов, П.Н. Нажа [и др.] ; под общ. ред. А.С. Беликова. – Днепропетровск: Середняк Т.К., 2015. – 438 с.

 

У підручнику розглянуті порядок проведення інженерно-технічних експертиз, особливо в підготовці матеріалів на експертизу і призначення судових експертиз, а також представлений алгоритм проведення судової інженерно-технічної експертизи безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів як підручник (лист №1 / 11-17016 від 24.11.2015 р)

Охрана труда в строительстве

Охрана труда в строительстве

Читати далі
X

Беликов А.С., Сафонов В.В., Нажа П.Н. и др. / Охрана труда в строительстве: учебник / под общ. ред. А.С. Беликова. – К.: Основа, 2014. – 592 с. ISBN 978-966-699-768-8

У підручнику розглянуті теоретичні, практичні, правові та організаційні питання охорони праці, промсанітарії, гігієни праці, пожежної безпеки в будівельній сфері.

Планування розміщення і організація будівництва та реконструкції об’єктів доступного житла з урахуванням містоформуючих особливостей територій великих міст

Планування розміщення і організація будівництва та реконструкції об’єктів доступного житла з урахуванням містоформуючих особливостей територій великих міст

Читати далі
X

Планування розміщення і організація будівництва та реконструкції об’єктів доступного житла з урахуванням містоформуючих особливостей територій великих міст: Монографія / [Т.С. Кравчуновська, С.П. Броневицький, В.В. Ковальов, Т.В. Данилова, Т.В. Ткач]. – Дніпро: Літограф, 2019. – 228 с.

 

В монографії розглядається проблема підвищення ефективності організації і управління процесом формування міського фонду доступного житла шляхом розробки концепції, методологічних принципів, методів обґрунтування організаційно-технологічних рішень будівництва та реконструкції об’єктів, з урахуванням містоформуючих особливостей територій великих міст та комплексного впливу визначальних організаційно-технологічних і економічних факторів. Узагальнено передовий вітчизняний та зарубіжний досвід реалізації інвестиційно-будівельних проектів формування та оптимізації фонду доступного житла. Представлено методику обґрунтування і вибору раціональних організаційно-технологічних рішень будівництва доступного житла.

Розраховано на спеціалістів у сфері будівництва та реконструкції об’єктів житлово-цивільного призначення, викладачів і студентів закладів вищої освіти будівельного профілю.

Теорія та практика підсилення грунтових основ методом високонапірної цементації

Теорія та практика підсилення грунтових основ методом високонапірної цементації

Читати далі
X

Головко С.І. Теорія та практика підсилення грунтових основ методом високонапірної цементації [Текст]: Монографія. / Головко С.І. – Дніпропетровськ: Пороги, 2010. – 247 с.

 

У монографії викладено результати експериментальних і теоретичних досліджень в області фізичної і математичної формалізації процесу високонапірної цементації ґрунтових основ. Приведені практичні результати використання методу високонапірної цементації основ у різноманітних інженерно-геологічних умовах з оцінкою ефективності виконаних робіт і їх відповідності розрахункам.

Книга призначена для науково-технічних працівників, студентів і аспірантів, які займаються розрахунком та проектуванням основ фундаментів цивільних, промислових і гідротехнічних споруд, а також фахівців, котрі займаються рішенням практичних задач геомеханіки і фундаментобудування.

Природні та штучні матеріали в будівництві і архітектурі

Природні та штучні матеріали в будівництві і архітектурі

Читати далі
X

Сєдін В.Л. Природні та штучні матеріали в будівництві і архітектурі [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Сєдін, О.М. Грабовець, О.В. Бондар, К.М. Бікус. – Дніпро: Ліра, 2020. – 236 с.

 

У посібнику розглянуто застосування природних і штучних матеріалів як сировини для виробництва будівельних матеріалів і технічних виробів, принципи їхньої класифікації, особливості впливу технології переробки й вихідного складу сировини на структуру та властивості будівельних матеріалів і виробів на їхній основі. Детально охарактеризовано структури природних кам’яних матеріалів та деревини, класифікаційні ознаки виробів на їхній основі, експлуатаційно-технічні властивості та галузі застосування в архітектурі. Зазначено високу ефективність використання природних матеріалів у будівництві, їхню надійність і довговічність, естетичні й екологічні якості.

Інженерні вишукування для раціонального використання навколишнього середовища

Інженерні вишукування для раціонального використання навколишнього середовища

Читати далі
X

Інженерні вишукування для раціонального використання навколишнього середовища: навч. посіб. / В.Л. Сєдін, О.М. Грабовець, О.В. Бондар. – Дніпро : Ліра,  2019. – 75 с.

 

У навчальному посібнику з позиції сучасної науки та вимог будівельної практики розглядаються основні питання проведення вишукувань для раціонального використання навколишнього середовища. В ньому наводяться основні положення про .

Навчальний посібник рекомендовано для студентів, аспірантів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів та тих, хто цікавиться питаннями вишукуваннями для раціонального використання навколишнього середовища.

Інженерна геологія

Інженерна геологія

Читати далі
X

Інженерна геологія: Навч. посіб. / В. Л. Сєдін,  О. М. Грабовець, О. В. Бондар. – Дніпропетровськ:  Середняк Т. К., 2015. – 487 с.

 

У навчальному посібнику з позиції сучасної науки та вимог будівельної практики розглядаються основні питання, завдання та проблеми інженерної геології. В ньому наводяться основні положення про геологічні умови будівництва, які визначаються на підставі вивчення рельєфу території будівництва, її геологічної будови, гідрогеологічних умов, поширення тих чи інших типів гірських порід, структурно-тектонічної обстановки розвитку геологічних процесів і явищ.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів, аспірантів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів та тих, хто цікавиться питаннями інженерної геології.

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Читати далі
X

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД Основні положення ДБН В.2.1-10:2018 Відповідає офіційному тексту Київ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 2018

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”

РОЗРОБНИКИ: Я. Домбровський; Ю. Іщенко; І. Матвеев, канд. техн. наук; Ю. Мелашенко, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; В. Тарасюк, канд. техн. наук; В. Титаренко, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, д-р техн. наук; В. Шумінський, канд. техн. наук

За участі:

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (С. Біда, канд. техн. наук; Ю. Великодний, канд. техн. наук; Ю. Винников, д-р техн. наук; М. Зоценко, д-р техн. наук)

Державне підприємство “Науково-дослідний інститут будівельного виробництва” (О. Галінський, д-р техн. наук; С. Марчук; С. Романов, канд. техн. наук; О. Чернухін, канд. техн. наук)

Київський національний університет будівництва і архітектури (І. Бойко, д-р техн. наук; М. Корнієнко, канд. техн. наук)

Національний гірничий університет (В. Шаповал, д-р техн. наук; О. Шатенко, д-р техн. наук)

Інститут геологічних наук НАНУ (М. Демчишин, д-р техн. наук)

Харківський національний університет будівництва та архітектури (О. Самородов, д-р техн. наук; Г. Стріжельчик, канд. геол.-м. наук)

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова (Є. Черкез, д-р. геол.-м. наук)

Одеський національний морський університет (М. Дубровський, д-р. техн. наук) Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (К. Бікус, канд. техн. наук; В. Сєдін, д-р техн. наук)

Одеська державна академія будівництва і архітектури (Д. Великий; В. Митинський, канд. техн. наук; О. Новський, канд. техн. наук; В. Осадчий, канд. техн. наук; А. Ткаліч, канд. техн. наук; Д. Якушев)

Інститут гідромеханіки національної академії наук України (Б. Островерх, канд. техн. наук; О. Савицький, д-р техн. наук)

СП “Основа-Солсиф” (С. Дворнік)

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (Г. Капленко, канд. техн. наук)

2 ВНЕСЕНО:

3 ПОГОДЖЕНО: Міністерство екології та природних ресурсів України (лист № 5/1-7/2884-18 від 23.04.2018 р.);

Державна служба України з питань праці (лист № 1741/1/5.2-ДП-18 від 06.03.2018 р.);

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист № 02-5454/261 від 18.04.2018 р.)

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.08.2018 № 200

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства “Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України” (2019-01-01)

5 НА ЗАМІНУ ДБН В.2.1-10-2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПІРНИХ СТІН

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПІРНИХ СТІН

Читати далі
X

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПІРНИХ СТІН ДСТУ-Н Б В.2.1-31:2014 Київ Мінрегіон України 2015

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (ДП НДІБК), ТК 304 «Захист будівель та споруд», ПК-7 «Інженерний захист територій, будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах»

РОЗРОБНИКИ: І. Матвеев, канд. техн. наук (науковий керівник); Г. Соловйова, канд. техн. наук; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Ю. Мелашенко, канд. техн. наук; А. Кісіль, канд. техн. наук, М. Мар’єнков, канд. техн. наук; Ю. Іщєнко

За участю:

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (ПолтНТУ); М. Зоценко, д-р техн. наук; Ю. Винников, д-р техн. наук; Ю. Великодний, канд. техн. наук; С. Біда, канд. техн. наук; М. Харченко, канд. техн. наук

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА); І. Бойко, д-р техн. наук; М. Корнієнко, канд. техн. наук

Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ); О. Галінський, канд. техн. наук; О. Чернухін, канд. техн. наук

ДП Донецький ПромбудНДІпроект (ДПБНДІП); В. Абрамов, канд. техн. наук

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (ДВНЗ ПДАБА); М. Савицький, д-р техн. наук; В. Сєдін, д-р техн. наук; Т. Нікіфорова, канд.техн. наук; М. Моторний, канд. техн. наук; Г. Гуслиста, канд. техн. наук; І. Матюшенко, канд. техн. наук; А. Шаповал, канд. техн. наук

Національний гірничий університет (НГУ); О. Шашенко, д-р техн. наук; В. Шаповал, д-р техн. наук

СП «Основа-Солсиф»; С. Дворнік

Проектний інститут «Київський Промбудпроект»; Е. Воловик

ДП УкрНДІІНТВ; Г. Стріжельчик, канд. г.-м.наук; І. Закопайло

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.12.2014 № 394, чинний з 2015-10-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Читати далі
X

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Основи та фундаменти споруд ПАЛІ. ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОЛЬОВИХ ВИПРОБУВАНЬ ДСТУ Б В.2.1-27:2010 Київ Мінрегіонбуд України

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій” (ДП НДІБК) Мінрегіонбуду України

РОЗРОБНИКИ: І. Матвеев, канд. техн. наук (науковий керівник); Г. Соловйова, Ю. Слюсаренко, Ю. Мелашенко, В. Шокарев – кандидати техн. наук; Ю. Іщенко, А. Шокарев

 

За участю:

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (ПолтНТУ) Міністерства освіти і науки України (М. Зоценко, Ю. Винников – доктори техн. наук)

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) Міністерства освіти і науки України (і. Бойко, д-р техн. наук; М. Корніенко, канд. техн. наук) Одеська державна академія будівництва і архітектури (ОДАБА) Міністерства освіти і науки України (В. Дорофеев, О. Школа, Ю. Тугаенко – доктори техн. наук; О. Новський, канд. техн. наук; Ю. Матус, В. Читинський, В. Пивонос, С. Кущак) ДП ПІ Київський Промбудпроект ДАТ “УКРБУД” (Е. Воловик)

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА) Міністерства освіти і науки України (В. Сєдін, д-р техн. наук)

 

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 22.12.2010 р. № 535, чинний з 2011-07-01

3 НА ЗАМІНУ: СНиП 2.02.03-85 у частині розділу 5

ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ СПОРУД

ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ СПОРУД

Читати далі
X

ОСНОВИ ТА ФУНДАМЕНТИ СПОРУД Основні положення проектування ДБН В.2.1-10-2009 Зміна № 1 Київ Мінрегіонбуд України 2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій” (ДП НДІБК) Мінрегіонбуду України

РОЗРОБНИКИ: І. Матвєєв, канд. техн. наук (науковий керівник); Ю. Слюсаренко, Ю. Мелашенко, О. Червинський, В. Абросімов, В. Шокарев – кандидати техн. наук; А. Бамбура, д-р техн. наук; Р. Ковальський, канд. техн. наук; Ю. Іщенко, Д. Карпенко, А. Шокарев

За участю:

Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА)

Міністерства освіти і науки України (І. Бойко, д-р техн. наук; М. Корнієнко, канд. техн. наук)

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (ПНТУ) Міністерства освіти і науки України (М. Зоценко, Ю. Винников – доктори техн. наук)

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА) Міністерства освіти і науки України (В. Швець, А. Приходько, В. Сєдін, В. Шаповал – доктори техн. наук; А. Шаповал, М. Моторний – кандидати техн. наук)

Одеська державна академія будівництва і архітектури (ОДАБА) Міністерства освіти і науки України (В. Дорофєєв, О. Школа, Ю. Тугаєнко – доктори техн. наук; О. Новський, канд. техн. наук; Ю. Матус, В. Митинський, В. Пивонос, С. Кущак)

ОП Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ) (С. Романов, О. Галінський – кандидати техн. наук)

Мінрегіонбуд України (Д. Барзилович)

ДП ПІ “Київський промбудпроект” ДАТ БК “УКРБУД” (Е. Воловик)

ВАТ ТІЖГП “Краснодаргражданпроект” (Н. Півнік)

2 ВНЕСЕНО Управління промислової забудови Мінрегіонбуду України

3 ПОГОДЖЕНО: Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд) – лист від 19.11.10 № 1/05-2.6-13/8591

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Мінрегіонбуду України від 22.12.2010 р. № 534, НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 01.07.2011 р.

5 НА ЗАМІНУ СНиП 2.02.03-85 (крім розділу 5 «Определение несущей способности свай по результатам полевых исследований».)

Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Інженерні вишукування в будівництві

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни Інженерні вишукування в будівництві

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Інженерні вишукування в будівництві» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» заочної форми навчання / Укладачі: Грабовець О. М., Горлач С. М. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – 12 с.

Методичні вказівки призначені для вивчення дисципліни «Інженерні вишукування» і виконання  контрольної роботи. Наведено перелік тем з курсу та питання для  самоперевірки.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни Геотехнічне проектування в будівництві

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни Геотехнічне проектування в будівництві

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Геотехнічне проектування в будівництві» для студентів ступеня магістра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Головко С. І., Горлач С. М., Левченко Г. М. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 35 с.

Методичні вказівки призначені для вивчення дисципліни «Геотехнічне проектування в будівництві» та виконання практичних завдань. Наведено перелік найбільш поширених задач які виникають при реконструкції, а саме: розглянуті основні вимоги при проектуванні поруч розташованих фундаментів з прикладами врахування можливих додаткових деформацій від поруч розташованих будівель; умови застосування та визначення довжини роздільної стінки; визначення розрахункового опору ґрунту тривало навантаженої основи та визначення тиску під підошвою фундаменту що підсилюється.

Методичні вказівки до проведення виробничої практики

Методичні вказівки до проведення виробничої практики

Читати далі
X

Методичні вказівки до проведення виробничої практики для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво»  денної форми навчання / Укладачі.: Сєдін В. Л., Горлач С. М., Бікус К. М. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2018. – 43 с.

Методичні вказівки регламентують аспекти проходження виробничої практики студентами спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» (6.060101) у 8-му семестрі навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. Ціллю роботи  є  практична підготовка молодого спеціаліста до самостійної роботи в умовах проектних, будівельних, ремонтних і експлуатаційних організацій та підприємств, надбання звичок практичного виконування функцій інженерно-технічного персоналу, організаційної роботи в колективі, закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, розширення кругозору в області будівництва, ознайомлення з питаннями охорони праці. Реалізується поставлена мета шляхом самостійного вивчення виробництва студентом на конкретних базах практики.

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни Інженерна геологія

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни Інженерна геологія

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни ‹‹Інженерна геологія›› (Частина I. Загальна геологія) для студентів напряму підготовки 6.060101 ‹‹Будівництво›› денної та заочної форм навчання/ Грабовець О. М., Тимченко К.О., Мочайло С.О. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – 45 с.
Le guide methodologique à l’étude du matériel du programme dans la discipline « Géologie de l’ingénieur » (Partie I. Géologie générale) pour les étudiants dans le sens de la formation 6.060101 « Construction « formes d’études à temps plein et à temps partiel/ Grabovets O. M., Tymchenko K.O., Mochailo S.O. – Dnipro: PAEGCA, 2021. – 45 p.

До першої частини методичних вказівок входять основні відомості про походження, будову і склад Землі, властивості мінералів і гірських порід, що складають верхню частину земної кори.

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни Основи мінералогії в будівництві

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни Основи мінералогії в будівництві

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Основи мінералогії в будівництві» для  студентів  ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Частина ІІІ / Укладачі: Грабовець О. М. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – 42 с.

Методичні вказівки призначення для вивчення основних мінералів і гірських порід, які використовують в архітектури і будівництві для облицювання та виготовлення штучних будівельних матеріалів. У третій частині розглянуті будівельні розчини і сухі будівельні суміші, бітумінозні матеріали на основі полімерів і акустичні матеріали.

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни Основи мінералогії в будівництві

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни Основи мінералогії в будівництві

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Основи мінералогії в будівництві» для  студентів  ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Частина ІІ / Укладачі: Грабовець О. М. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – 49 с.

Методичні вказівки призначення для вивчення основних мінералів і гірських порід, які використовують в архітектури і будівництві для облицювання та виготовлення штучних будівельних матеріалів. У другій частині розглянуті матеріали  зі скла, види бетонів та мінеральні в’яжучі речовини.

Mетодичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни Основи мінералогії в будівництві

Mетодичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни Основи мінералогії в будівництві

Читати далі
X

Mетодичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Основи мінералогії в будівництві» для  студентів  ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Частина І / Укладачі: Грабовець О. М., Бікус К. М. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – 46 с.

Методичні вказівки призначення для вивчення основних мінералів і гірських порід, які використовують в архітектури і будівництві для облицювання та виготовлення штучних будівельних матеріалів.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Основи механіки ґрунтів для іноземних студентів

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Основи механіки ґрунтів для іноземних студентів

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи механіки ґрунтів» для іноземних студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. Les indications méthodologiques sur les exercices pratiques du cours «Fondements de la mécanique des sols» pour les étudiants étrangers inscrits dans le programme de baccalauréat de la spécialité 192 «Construction et génie civil» en formation continue / Укладачі: Нажа П. М., Ковальов В. В., Грабовець О. М., Ковба В. В., Кононов Д. В., Яковлєва І. С. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 31 с.

Методичні вказівки містять матеріал з методики визначення фізичних та механічних властивостей ґрунтів, методики виконання розрахунків водопроникності.

Методичні вказівки до виконання курсового та кваліфікаційного проектів Розрахунок і проектування окремо розташованих стовпчастих фундаментів мілкого закладання на природній та штучній основі

Методичні вказівки до виконання курсового та кваліфікаційного проектів Розрахунок і проектування окремо розташованих стовпчастих фундаментів мілкого закладання на природній та штучній основі

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання курсового та кваліфікаційного проектів «Розрахунок і проектування окремо розташованих стовпчастих фундаментів мілкого закладання на природній та штучній основі» для іноземних студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання/ Укладачі: Левченко Г. М., Головко С. І., Грабовець О. М., Ковба В. В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 48 с.

Методичні вказівки призначено для виконання студентами денної та заочної форми навчання курсового та кваліфікаційного проекту з дисципліни «Основи та фундаменти» розділу «Розрахунок і проектування окремо розташованих стовпчастих фундаментів мілкого закладання на природній та штучній основі». У методичних вказівках використані матеріали чинних нормативних документів ДБН і ДСТУ.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Інженерні вишукування в будівництві

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Інженерні вишукування в будівництві

Читати далі
X

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інженерні вишукування в будівництві» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Грабовець О. М., Горлач С. М., Ульянов В. Ю. – Дніпро: ПДАБА, 2020. – 48 с.

Методичні вказівки призначені для вивчення основних методів, які застосовуються при інженерних вишукуваннях будівельних майданчиків, а також при вивченні і прогнозуванні небезпечних фізико-геологічних та інженерно-геологічних процесів і явищ.

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни Інженерні вишукування

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни Інженерні вишукування

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Інженерні вишукування» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Грабовець О. М., Кононов Д. В. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – 52 с.

До методичних вказівок входять основні відомості щодо основних видів комплексних інженерних вишукувань для будівництва. Розглянуті мета, вимоги до технічного завдання, програми, та змісту звітів різних видів вишукувань.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни Інженерна геологія за темою Мінерали для іноземних студентів

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни Інженерна геологія за темою Мінерали для іноземних студентів

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Інженерна геологія» за темою «Мінерали» для іноземних студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. Les indications méthodologiques sur les travaux pratiques du cours «La géologie de l’ingénieur» consacré au thème «Les minéraux» pour les étudiants étrangers inscrits dans le programme de baccalauréat de la spécialité 192 «Construction et génie civil» en formation continue / Укладачі: Грабовець О. М., Ульянов В. Ю., Яковлєва І. С. – Дніпро: ПДАБА, 2020 – 18 с.

Методичні вказівки призначені для вивчення породотворних мінералів за їх фізичними властивостями, хімічним складом та впливом на міцність гірських порід, до яких вони входять.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни Інженерна геологія за темою Геологічний розріз і карта гідроізогіпс для іноземних студентів

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни Інженерна геологія за темою Геологічний розріз і карта гідроізогіпс для іноземних студентів

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни ‹‹Інженерна геологія›› за темою «Геологічний розріз і карта гідроізогіпс» для іноземних студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 ‹‹Будівництво та цивільна інженерія›› денної форми навчання. Частина ІІ. Les indecations methodiques vers les travaux de laboratoire de la cours «La Geologiques techniquer» sur le theme «La construction des cartes d’hydroisohypses et la construction du log geologique» pour les etudiants de premier cycle de specialite 192 «Construction et genie civil» de l’enseignement a temps plein. Partie II. / Укладачі: Грабовець О. М., Ульянов В. Ю. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 27 с.

Методичні вказівки призначені для студентів франкофоного проекту, які навчаються за кредитно-модульною системою.
Методичні вказівки містять дані замірів рівня підземних вод у спостережних свердловинах для побудови гідрогеологічної карти, визначення напрямку та швидкості руху ґрунтових вод, Для побудови геологічного розрізу наведено дані, отримані при бурінні розвідувальних свердловин: потужності зустрінутих шарів ґрунту, абсолютні позначки гирла свердловин, глибини залягання рівня підземних вод та ін.

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни Інженерна геологія за темою Гірські породи для іноземних студентів

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни Інженерна геологія за темою Гірські породи для іноземних студентів

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни ‹‹Інженерна геологія›› за темою «Гірські породи» для іноземних студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 ‹‹Будівництво та цивільна інженерія›› денної форми навчання. Частина І. Les indecations methodiques vers les travaux de laboratoire de la cours «La Geologiques techniquer» sur le theme «Les roches» pour les etudiants de premier cycle de specialite 192 «Construction et genie civil» de l’enseignement a temps plein. Partie I. / Укладачі: Грабовець О. М., Ульянов В. Ю. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 14 с.

Методичні вказівки призначені для студентов франкофоного проекту, які навчаються за кредитно-модульною системою.
До першої частини методичних вказівок входять основні відомості про фізичні характеристики гірських порід: магматичних, метаморфічних і осадових.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Геологія з основами геоморфології

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу Геологія з основами геоморфології

Читати далі
X

Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Геологія з основами геоморфології” : ч. 1. Породотворні мінерали. Для студентів денної форми навчання спеціальностей 6.070904/ Укладачі: О. М. Грабовець, І. М. Гайдабас, В. Ю. Ульянов.- Дніпро: ПДАБА, 2017 – 17 с.

 

Методичні вказівки призначені для вивчення та опису породотворних мінералів за їх фізичними властивостями, хімічним складом та впливом на міцність гірських порід, до яких вони входять.

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни Інженерна геологія

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни Інженерна геологія

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни «Інженерна геологія» (Частина ІІ. «Ендогенні геологічні процеси, основи гідрогеології») для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання / Укладачі: Грабовець О. М., Левченко Г. М. – Дніпро: ПДАБА, 2018. – 50 с.

До другої частини методичних вказівок входять основні відомості щодо процесів внутрішньої динаміки Землі таких як гороутворення, сейсмічні та вулканічні явища, їх вплив на умови будівництва та експлуатації різних споруд.

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни ‹Інженерна геологія

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни ‹Інженерна геологія

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення програмного матеріалу з дисципліни ‹‹Інженерна геологія›› (Частина I. Загальна геологія) для студентів напряму підготовки 6.060101 ‹‹Будівництво›› денної та заочної форм навчання/ Грабовець .О. М., Левченко Г. М. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 50 с.

До першої частини методичних вказівок входять основні відомості про походження, будову і склад Землі, властивості мінералів і гірських порід, що складають верхню частину земної кори.

Методичні вказівки до вивчення дисципліни Геологія з основами геоморфології

Методичні вказівки до вивчення дисципліни Геологія з основами геоморфології

Читати далі
X

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Геологія з основами геоморфології»  (Частина  ІІ.  Геоморфологія)  для  студентів  ступеня бакалавра спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форм навчання / Укладач: Грабовець О. М. – Дніпро: ПДАБА, 2017. – 48 с.

Курс призначений для студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою і самостійно вивчають певні розділи дисципліни, а також для підготовки до модульного контролю, заліків та іспитів.

До другої частини входять основні відомості про форми і елементи форм рельєфу, взаємозв’язок ендогенних і екзогенних процесів із рельєфом.

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Основи механіки ґрунтів

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Основи механіки ґрунтів

Читати далі
X

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи механіки ґрунтів» для студентів ступеня бакалавр спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної форми навчання. / Укладачі: Нажа П.М., Ковба В.В., Ковальов В.В., Бікус К.М., Кононов Д.В. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019 р. – 31 с.

 

Методичні вказівки розроблені для виконання студентами лабораторних робіт з визначення основних фізико- механічних характеристик ґрунтів. Розглянуто виконання лабораторних робіт за наступними темами: «Фізичні характеристики ґрунтів. Класифікація дисперсних незв’язних ґрунтів»; «Класифікація глинистих ґрунтів»; «Визначення характеристик стисливості ґрунтів»; «Визначення просадочних характеристик лесових ґрунтів»; «Визначення характеристик міцності ґрунтів»; «Визначення оптимальної вологості ґрунту методом стандартного ущільнення».

Збірники наукових праць

?>
вверх