Наукові спрямування

Застосування в навчальному процесі новітніх зображальних технологій, дослідження в галузі геометро-графічного і комп’ютерного моделювання процесів формоутворення об’єктів будівництва, архітектури та дизайну.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доцент

Ярова
Тетяна
Петрівна

Дисципліни

Нарисна геометрія

Інженерна та комп’ютерна графіка

Нарисна геометрія та інженерна графіка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 302
(третій поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-80; внутр. 2-80

E-mail

tpyarov@gmail.com

Наукова діяльність

з 2009 року до 2013року здобувач на кафедрі інженерної графіки Донецького національного технічного університету, робота над кандидатською дисертацією за темою «Конструктивні схеми геометро- змінних поверхонь, конструкцій і споруд». Має 18 наукових статей, участь в наукових конференціях, таких як: - Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми геометричного моделювання»-м. Дніпропетровськ, м. Харків, м. Мелітополь; - Кримська науково-практична конференція «Геометричне та комп’ютерне моделювання:енергозбереження, екологія, дизайн»-м. Симферополь; - Міжнародна наукова конференція «Интелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту»-м. Євпаторія; - Міжнародна студентська науково-технічна конференція «Графіка XXI століття»-м. Севастополь.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчила в 1980році архітектурний факультет Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (ДІБІ), нині ДВНЗ “Придніпровська державна академія будівництва та архітектури” (ПДАБА) за спеціальністю «Міське будівництво», отримала кваліфікацію-інженер. Свою трудову діяльність почала у серпні 1980 року інженером НДС, працювала у ДІБІ та ПДАБА асистентом з вересня 1980 року, старшим викладачем з 1998 року, а з 2007 року до сьогодні працює доцентом кафедри нарисної геометрії та графіки. З 2006 року виконує обов’язки заступника декана архітектурного факультету з виховної роботи. За наукову, навчально-методичну та виховну роботу Ярова Т. П. має подяки і грамоти академії, подяку Соборної районної ради у м. Дніпо, нагороджена грамотою Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Почесною грамотою Міністерства Освіти і Науки України.

Публікації

1. Яровая Т.П. Геометрическое реконструирование памятников архи-тектуры, содержащих ряд поверхностей вращения, по их фотоснимку  / Т.П. Яровая, В.И. Слюсаренко //Збірник наукових праць КНУТД (спецвипуск): Міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: ДОП КНУТД, 2005. –с. 373.

2. Яровая Т.П. Геометрическое реконструирование памятников архи-тектуры, содержащих соосные поверхности вращения, по их одиночным снимкам» /Т.П. Яровая, В.И. Слюсаренко, С.А. Недодатко //Системні технології. Регіональний міжвузівський збірник наукових праць. – Випуск 3(44). – Дніпропетровськ, 2006. – с.212.

3. Яровая Т.П. Геометрия золотого эллиптического торса как дизайн-объекта / Яровая Т.П., Д.И. Ткач , А.Д. Кистол // Збірник наукових праць КНУТД №4(30) (спецвипуск): міжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: ДОП КНТУД, 2006. – с.306-311.

4. Ярова Т.П. Перетворення конуса обертання у сім’ю однопорожнинних гіперболоїдів обертання та його застосування /Т.П. Ярова // Геометричне та комп’ютерне моделювання. Збірник наукових праць, ХДУХТ. – Харків, 2007. – Вип. 18, с.195-199.

5. Ярова Т.П. Перетворення циліндра обертання у сім’ю одно- порожнинних гіперболоїдів обертання /Т.П. Ярова //Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці ТДАТА. – Вип. 4, т.35. – Мелітополь, 2007.- с.132-135.

6. Ярова Т.П. Геометричне моделювання місце прикладання зосеред-женного навантаження в двомірних механічних системах при невизначенності /Т.П. Ярова, В.О. Бараненко, А.Ю. Войнаков // Прикладна геометрія та інженерна графіка, міжвідомчий науково-технічний збірник , Вип.78, К.: КНУБА, 2007. – с.83-87.

7. Яровая Т.П. Золотые торсы как пространственные проявления золотого сечения /Т.П. Яровая, Д.И. Ткач, А.Д. Кистол // Новини науки Придніпров’я, серія: Архітектура і будівництво. Науково-практичний журнал №1,ПДАБА, РИА «Днепр-VAL», 2008.- с.20-27.

8. Ярова Т.П. Графічне моделювання змін властивостей будівельних матеріалів /Т.П. Ярова, Н.П. Мельниченко // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Міжвідомчий науково-технічний збірник , Вип.81, К.: КНУБА, 2009. – с.163-167.

9. Яровая Т.П. Использование кривых поверхностей для образования рабочего органа /Т.П. Яровая, К.К. Мирошниченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. -Дніпропетровськ, ПДАБА,  2011.-№1-2.- с.67-73.

10. Яровая Т.П. Геометрия и графика поверхностей четырехгранной пирамиды и прямого кругового конуса /Т.П. Яровая, А.Д. Кистол  //   Технічна естетика і дизайн, міжвідомчий науково-технічний збірник  – Київ:КНУБА,-2013, вип.12, с.225-229.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх