Дистанційні курси кафедри

Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка.

АТ-19, БМО-19

Методичні вказівки з теоретичним матеріалом та послідовністю виконання завдань, завдання для індивідуальної роботи, приклади виконання завдань

Нарисна геометрія

Арх-19-1, Арх-19-2, Арх-19-3, Арх-19-4п, Арх-19-5п

Теоретичний матеріал, методичні вказівки, бланки завдань, приклади виконання. Теми: «Аксонометрія. Тіні в аксонометрії», «Перспектива. Тіні в перспективі.», «Проекції з числовими позначками». Лекції з дисципліни - відсутні, практичних занять - 11. Підсумковій контроль - залік.

Нарисна геометрія

АРХ-19-1, АРХ-19-2, АРХ-19-3, АРХ-19-4п, АРХ-19-5п

Теоретичний матеріал за темами курсу, методичні вказівки з варіантами і послідовністю виконання індивідуальних завдань, приклади виконання індивідуальних графічних робіт.

Інженерна та комп’ютерна графіка

БЦІ-19-1, БЦІ -19-2, БЦІ -19-3, БЦІ -19-4п, ТГПВ-19,ВВ-19

Методичні вказівки, бланки завдань, приклади виконання

?>
вверх