Наукові спрямування

Енергоефективність в теплопостачанні. Аспекти виховної роботи у ВНЗ.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моваpre-intermediate

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Асистент, заступник декана

Волошко
Владислав
Миколайович

Дисципліни

Теплопостачання.

Експлуатація систем ТГПВ

Спеціалізовані задачі інженерних систем.

Технологія монтажних та заготівельних робіт

Міські інженерні мережі

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В206 (другий поверх висотного корпусу)

Телефон:

вн. 3-49, міськ: (056) 756-33-49

E-mail

tigas@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Участь у наукових конференціях в галузі будівництва та виховної діяльності. Участь у наукових конференціях в галузі будівництва та виховної діяльності. Відповідальний виконавець державної теми: «Моделювання та аналіз сучасних енергоефективних технологій в теплогазопостачанні»(№ держреєстрації 0111U002642)(2016-2020 рр.)

Додаткова інформація

Трудова діяльність

1994 р. з відзнакою закінчив будівельно-технологічний факультет Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція», в 1999 р. -заочну аспірантуру Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (ПДАБА). Працював стажером , асистентом (з 1995 р.) кафедри теплотехніки та газопостачання ПДАБА, зараз – асистент кафедри опалення, вентиляції, кондиціювання та теплогазопостачання ДВНЗ ПДАБА. З 2004 р. – заступник декана факультету «Технології життєзабезпечення у будівництві» ( зараз – факультет Цивільної інженерії та екології) ДВНЗ ПДАБА.

Публікації

1. Савицький М.В. Аналіз припливної витяжної вентиляції у підземному гаражі за допомогою чисельної моделі. [Електронний ресурс] / М.В. Савицький, А. В. Адегов, В. Н. Волошко // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. – 2013. – Вып. 70. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmeect_2013_

2. Колохов В.В. Аналіз теплової ефективності виготовлення трьохшарових стінових панелей. [Електронний ресурс] / В.В. Колохов, Л.В. Саламаха, А. В. Адегов, В. Н. Волошко // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. – 2014. – Вып. 76. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmeect_2014_

3. Савицький М.В. Моделювання роботи сонячного колектора для систем індивідуального гарячого водопостачання. [Електронний ресурс] / М.В. Савицький, А. В. Адегов, В. Н. Волошко, Кудрявцев А.П. // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. – 2014. – Вып. 75. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmeect_2014_

4. СолодЛ. В.Порівняльний аналіз українських та європейських правил розрахунків потужності систем теплопостачання [Електронний ресурс] / Л. В. Солод, А. В. Адегов, В. Н. Волошко // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Энергетика, экология, компьютерные технологии в строительстве. – 2015. – Вып. 84. – С. 186-191. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smmeect_2015_84_34

5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Експлуатація систем ТГПВ» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» заочної форми навчання/Укладач: Волошко В.М. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2019. – 16с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх