Підготовка інженерів за фахом “Теплогазопостачання і вентиляція” (ТГПВ) почалася здійснюватися в Придніпровській державній академії будівництва та архітектури з 1963 року. Необхідність підготовки фахівців цього профілю диктувалася великим дефіцитом кадрів з вищою освітою у цій галузі знань і специфікою регіону, що характеризується великою насиченістю підприємствами металургійного, машинобудівного, гірничодобувного, хімічного і оборонного комплексів, інтенсивним розвитком житлового будівництва і великого сільськогосподарського виробництва, а також пов’язаних з цим систем газопостачання, централізованого теплопостачання, вентиляції і кондиціонування повітря.

Для підготовки інженерів по цій спеціальності спочатку була створена кафедра “Теплогазопостачання і вентиляція”, очолювали яку канд.техн.наук, доценти Маруфленко В.З. (1963-1971 рр.) і Курносов А.Г. (1971-1973 рр.)

У 1973 році у зв’язку із зростанням контингенту студентів, великою кількістю навчальних дисциплін і багатопрофільністю наукових напрямків, кафедра “Теплогазопостачання та вентиляції” була розділена на дві кафедри – “Опалення та вентиляції”, “Теплотехніка та газопостачання”.

Кафедра опалення і вентиляції (з 2003 року має назву:о палення, вентиляції та якості повітряного середовища) була створена у вересні 1973 року. З часу заснування, з 1973 року по 1997 рік кафедру очолювали: к.т.н., доц. Кухар Л.М., з 1997 по 2001 рр., д.т.н., проф.Шевельов Г.А., з 2001 р. по січень 2008 р., к.т.н., проф. Чесанов Л.Г., з 25.01.08 р. по 30.08.08 р. обов’язки зав. кафедри виконував доц., к.т.н. Ветвицький І.Л., з 01.09.08 р. зав. кафедри призначено д.т.н., проф. Поліщука С.З.

З 2002 року кафедра входить до складу інституту екології та безпеки життєдіяльності в будівництві, що є структурним підрозділом Придніпровської державної академії будівництва та архітектури.

У різний час на кафедрі працювали вчені, які зробили внесок у вдосконалення навчального процесу та організацію наукових досліджень: д.т.н., проф. Тян Р.Б. – зав. кафедрою фінанси, д.т.н., проф. Рожко В.Ф. – зав. кафедрою гідравліки, д.т.н., проф. Шевельов Г.А., який з 1997 по 2001 рр. керував кафедрою, к.т.н., проф. Чесанов Л.Г., який керував кафедрою з 2001 по 2008 рр., канд. техн. наук Данилов М.П. та інші; до навчального процесу залучалися відомі інженери-проектувальники Мазур А.В., Табачник В.Є., Миронов А.С. та інші.

Випускники кафедри є спеціалістами в галузі опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, тепло-і газопостачання, теплогенеруючих установок і цілого ряду інших, складних галузей знань, що визначають функціонування і вдосконалення систем життєзабезпечення. У зв’язку з цим і кафедра опалення, вентиляції та якості повітряного середовища є багатопрофільною.

Всі дисципліни кафедри забезпечені відповідними методичними розробками, у підготовці яких брали участь практично всі викладачі кафедри. Великий внесок у розвиток методичної та лабораторної бази кафедри внесли доценти Кухар Л.М., Соболевський В.В., Данилов М.П., Ветвицький І.Л., Петренко В.О., професори Чесанов Л.Г., Шевельов Г.А., асистент Машталір В.М. – це призвело до розширення навчально-лабораторної бази. На кафедрі створені спеціалізовані аудиторії, зал дипломного проектування, клас ПЕОМ, оснащений сучасними комп’ютерами, оновлено навчально-лабораторна база, розширилося використання технічних засобів навчання. Велику роботу з оснащення кафедри контрольно-вимірювальною технікою, навчально-лабораторними пристроями і технічними засобами виконав зав. лабораторією кафедри Бугло М.І.

За час існування кафедра утвердилася як передове навчально-методичне та наукове підрозділ академії. На кафедрі були створені і обладнані навчальні та наукові лабораторії, розроблена і видана навчально-методична література, утвердилися основні напрями науково-дослідних робіт. Колектив кафедри виконував і виконує велику кількість науково-дослідних держбюджетних і госпдоговірних робіт, впровадження яких у виробництво має значний економічний, екологічний та санітарно-гігієнічний ефект. До науково-дослідницьким робіт залучено всі викладачі кафедри, а також студенти, що сприяє вдосконаленню навчального процесу.

За результатами студентських наукових досліджень виконуються дослідні та реальні дипломні роботи і проекти, публікуються наукові статті. Студенти беруть участь у роботі республіканських, міжвузівських, міських, обласних та міжнародних студентських наукових конференціях, на яких доповідалися результати наукових досліджень, які неодноразово відзначені дипломами переможців конкурсів студентських науково-дослідних робіт.

При виконанні кафедрою науково-дослідної тематики досягнуті важливі наукові результати. Неодноразово кафедра представляла їх на ВДНГ СРСР і Україна, де ці роботи були відзначені дипломами, матеріали широко публікувалися в наукових журналах і випускалися у вигляді монографій, доповідалися на науково-технічних конференціях. Є велика кількість авторських свідоцтв, є і патенти на винаходи.

Випускники академії за спеціальністю ТГПВ успішно працювали і працюють в усіх куточках колишнього Радянського Союзу, Україна. Це великі керівники і організатори виробництва: Турчин Л.А. – заст. Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, нач. облкомунгоспу, Пронченка Ю.М. – нач. облтепломережі, Федоров С.О. – президент асоціації будівельників “Дніпро”, Ващінскій В.М. – гол. Інженер об’єднання “Дніпропетровськгаз”, Герасимов В.І. – гол. інженер ЗАТ “Дніпросантехмонтаж”, Рябий Н.С. – нач. облводоканалу, Семіхат І.П. – нач. міськводоканалу, Педан С.Т. – гол. енергетик ВАТ “Дніпрошина”, Донченко П.І. – керуючий трестом “Южпромхіммонтаж”, Кошман І. Ф. – керуючий трестом “Дорстрой”, Таслицький О.А. – 1-й заст. Генерального директора НВП “Созидатель”, Ханіс Е.Н. – мер м. Жовті Води, Табачник В.Є. – нач. відділу опалення та вентиляції Дніпровського проектного інституту, Заслужений будівельник України, Мазур А.В. – нач. сантехвідділу “Придніпровський Промбудпроект”, Фельдман – нач. сантехвідділу проектного інституту “Дніпрогромадянпроект”, Медведовський В.В. – генеральний директор КП «Кременчук водоканал», Бутенко А.А. – засновник і керівник ряду підприємств будівельної галузі, зокрема ТОВ «Дорожньо-будівельне управління №8», ТОВ «Атомстроймеханізація» і ТОВ «Атомстройнадзор» і багато інших.

За період існування спеціальності ТГПВ в академії підготовлено більше 5 тис. інженерів. Тільки по кафедрі “Опалення та вентиляції ” з 1973р. випущено більше 2.5 тис. фахівців, серед яких близько 200 випускників отримали дипломи з відзнакою, виконано близько 100 реальних дипломних проектів, у виконанні комплексних проектів (міжвузівських, міжкафедральних і кафедральних) брали участь більше 150 випускників.

?>
вверх