Наукові спрямування

Сучасні енергозберігаючі стінові матеріали з використанням супутніх продуктів виробництва та техногенної сировини

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Німецька моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Василенко
Світлана
Володимирівна

Дисципліни

Будівельне матеріалознавство

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 164 (перший поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 4-93; міськ. (056) 756-34-93

E-mail

vasylenko.svitlana@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

З 1990 року по 1996 рік навчалась в аспірантурі Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

В 1987 році закінчила Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю „Промислове та цивільне будівництво” та здобула кваліфікацію інженера-викладача будівельних дисціплін. З 1987 року по теперішній час асистент кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.

Публікації

1. Василенко С.В. Відходи промисловості придатні для виготовлення силікатних в’яжучих / М.В. Шпірько, С.В. БондаренкоС.В. Василенко// ХІХ Польско–українсько-литовський-збірник праць № 19 „Теоретичні основи будівництва” Варшава, Варшавська Політехніка, 2011. – 459-460 с.

2. Василенко С.В. Модифікована стінова кераміка низькотемпературного випалу / Н.С. Сторчай, С. В. Василенко, Р. В. Богданов // Строительство, материаловедение, машиностроение. Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначеня. – Днепропетровск: ПГАСА, 2016. – Вып. 91. – С. 148-155.

3. Методичні вказівки до виконання навчально-дослідної лабораторної роботи «Цегла та камінь керамічний» з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів ступеня бакалавра спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 191 «Архітектура та містобудування» денної та заочної форми навчання./ Шпирько М.В., Бондаренко С.В., Сторчай Н.С., Василенко С.В. – Дніпро, ПДАБА, 2017. – 17 с.

4. В’яжуче низькотемпературного випалу автоклавного твердіння для виготовлення силікатної цегли / Шпирько Н.В., Бондаренко С.В., Василенко С.В., Бондаренко А.С.// №129925 Зареєстровано в державному реєстрі публікація Бюл. №22 26.11.18.

5. Колохов В.В., Василенко С.В. Вдосконалення конструкцій та технології виробництва плавучих платформ/ Міжнародна науково-технічна конференція гідротехнічне і транспортне будівництво: сб. наук. пр. ОДАБА, – Одеса, 2019 – Вип..81. С.35-38.

6. Методичні вказівки до виконання навчально – дослідної лабораторної роботи «Дрібні заповнювачі для бетону та будівельних розчинів» з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів напрямів підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і «Архітектура» денної та заочної форм навчання./ Шпирько М.В., Бондаренко С.В., Василенко С.В. – Дніпро, ПДАБА, 2019. – 15 с.

7. Методичні вказівки до виконання навчально – дослідної лабораторної роботи «Крупний заповнювач для бетону» з дисципліни «Будівельне матеріалознавство» для студентів напрямів підготовки 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і «Архітектура» денної та заочної форм навчання / Шпирько М.В., Бондаренко С.В., Василенко С.В. – Дніпро, ПДАБА, 2019. – 15 с.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх