Наукові спрямування

Дослідження, вдосконалення та розробка раціональних схем електроприводів механізмів будівельних машин і систем автоматичного регулювання технологічних процесів. Штучний інтелект в об’єктах керування.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Німецька мовазадовільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ужеловський
Валентин
Олексійович

Дисципліни

Теорія автоматичного керування

Сучасні проблеми теорії керування

Комп’ютерні технології проектування та дослідження систем автоматизованого керування технологічними процесами та виробництвами

Електроніка, електротехніка та мікропроцесорна техніка

Основи автоматизації машин та робототехніка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 389
(третій поверх прибудова)

Телефон:

міськ. 756-33-19

E-mail

uzhelovskyi.valentyn@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 1971 році закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію у Дніпропетровському гірничому інституті ім. Артема. Доктор філософії технічних наук. У 2008 році за високі досягнення в навчально-педагогічній та громадській діяльності нагороджений медаллю «За заслуги перед ПДАБА». У 2013 за високі досягнення в навчально-педагогічній та громадській діяльності нагороджений почесною грамотою міського голови м. Дніпропетровська Куліченко І.І.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Закінчив у 1971 р. Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (ДІБІ) по спеціальності “Автоматизація та комплексна механізація підприємств будівельної індустрії”. Працював на посаді інженера НДС ДІБІ з першого серпня 1971 року на кафедрі автоматики. З листопада 1972 року – асистент кафедри автоматики ДІБІ. З січня 1975 року по січень 1978 року - аспірант очної аспірантури ДІБІ. З лютого 1978 року по грудень 1980 року – старший інженер НДС Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема (ДГІ). З грудня 1980 року по квітень 1984 року – старший науковий співробітник ДГІ. В 1983 році захистив кандидатську дисертацію. Має вчене звання старшого наукового співробітника (атестат СН № 070970). З квітня 1984 року по – старший науковий співробітник лабораторії автоматизації Дніпропетровського відділення інституту мінеральних ресурсів. З жовтня 1990 року старший науковий співробітник НДС ДІБІ при кафедрі автоматики. З вересня 1991 року - доцент кафедри автоматики та електротехніки Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту.

Публікації

Публікації

1. Исследование пусковой и переходных характеристик двигателя постоянного тока в системе МС-Д /Танатар А.И., Ужеловский В.А., Агапова О.М. // Cб. науч. тр.: Строительство. Материаловедение. Машиностроение; Вып.33-Дн-ск: ПГАСА, 2005, С.174-181).

2. Экстремальное регулирование соотношения расхода газ-воздух при обжиге извести в шахтной печи В.С. Ткачев, В.А., Ужеловский В.А., Т. Тихоновская Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2006. – № 12 -с.27-35.- рис.6 – Бібліогр.: (9 назв.).

3. Оптимизация процесса весового дозирования сыпучих материалов В.С.Ткачев, В.А.Ужеловський, В.В. Грубов Materialy III Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “ Wiadomosci naukowey mysli –2007” Tym 12 Techniczne nauki/ Budownictwo i architektura. Fizyczna kultura I sport. Nauka I studia –112 str.

4. Исследование рациональных схем управления работой исполнительных двигателей, работающих в системах автоматического управления / В.А. Ужеловский, В.С. Ткачев, Р.В. Кулинич. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2008 . – №1- 2 -С. 52-57 – рис.4 – Бібліогр.: (10 назв.).

5. Екстремальне регулювання при автоматизації теплових процесів. Ужеловський В.О., Ткачов В.С., Муха О.Ю., Ужеловський А.В. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Дніпропетровськ:ПДАБА, 2009.-№6- 7-2.с.72-78.-рис.9-Бібліогр.(9 назв.).

6. Дослідження можливостей поліпшення роботи системи керування різання гофрованого картону. Ужеловський В.О., Шевченко В.В. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ:ПДАБА, 2010.- №10.с.40-48.-рис.4- табл..1.- Бібліогр.(5 назв.).

7. Екстремальне керування температурним режимом при автоматизації технологічного процесу виробництва біогазу у метантенках. В.О.Ужеловський, С. О. Ткаченко Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. − Д. : ПГАСА, 2014. – № 3. – С.50 −57 . – рис. 11. – Біблиогр.: (14 назв.).

8. Дослідження ефективності роботи пошукових алгоритмів в системі управління складським приміщенням. В.О. Ужеловський, П. С. Кашуба. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д. : ПДАБА, 2014– №4 – С. 43 – 55 . – рис. 8– табл. 2 – Бібліогр.: (5 назв.).

9. Нейронна система керування процесом випалу клінкеру в обертових печах. О.І. Малишев, В.О.Ужеловський. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Д.-:ПДАБА, 2015.– № 7-8(209). – С. 84− 91– рис. 9. – Біблиогр.: (8 назв.).

10. Екстремальне керування продуктивністю помелу вапняку у двокамерному кульовому млині. В.О. Ужеловський, О.А. Руденко. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. − Д.: ПДАБА, 2016. – № 2 (216). – С. 55− 61– рис. 9. – Біблиогр.: (8 назв.).

11. Музика А. А., Ужеловський А. В., Ужеловський В. О., Бровченко К. А. Інформаційні технології при дистанційному навчанні. Матеріали Третьої науково-практичної конференції студентів ПДАБА (квітень 2021 р.) : збірник тез / упорядники Микола Савицький, Владислав Данішевський, Олена Тимошенко. – Дніпро: ПДАБА, 2021. С 176–178.

12. Ужеловский А. В., Ужеловский В. А., Бровченко К. А. Мобильные приложения для проектирования в строительстве. Материалы IV Международной научно-практической конференции «KAZGOR DAY 2021», 19-20 мая 2021 года.

13. Ужеловский А. В., Ужеловский В. А., Ткачов В.С. «ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ РЕГУЛЯННЯ ПРИ АДАПТАЦІЇ АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ СИСТЕМИ РОБОТОТЕХНІЧНОГО КОМПЛЕКСУ» I Международная научно-практическая конференция «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS» 18-20 августа 2021 года Токио, Япония

14. Ткачов В.С., Ужеловский А. В., Ужеловский В. А., РОЗРОБКА СТРУКТУРИ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЮ НАВІСНОЮ ЛЮЛЬКОЮ, III Международная научно-практическая конференция WORLD SCIENCE: PROBLEMS, PROSPECTS AND INNOVATIONS 21-23 апреля 2021 года в г. Торонто, Канада.

 

Монографії

Регулируемый электропривод станков колонкового бурения. Ужеловский В.А., Танатар А.И., Сирик В.Ф. Техн. и технол. Геологоразв. работ; орг. пр-ва. Обзор / ВНИИ эконом. минер. сырья и геологораз. работ. ВИЭМС.-М.,1987, вып10.

 

Методичні вказівки.

1. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи студентів при вивченні дисципліни «Автоматизація систем ТГПВ» спеціальності 7.092 108 “Теплогазопостачання і вентиляція” напряму підготовки “Будівництво “/ Укл.: Ужеловський В.О. –Дніпропетровськ: ПДАБ та А,2003.

2. Методичні вказівки до визначення динамічних параметрів об’єктів регулювання для студентів фаху 6.092500 / Укладачі: Ужеловський В. О., Ткачов В. С., Бровченко К. А. – м. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006 р. – 28 стор.

3. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Автоматизація систем ТГПВ» спеціальності 7.092 108 “Теплогазопостачання і вентиляція” напряму підготовки “Будівництво “/ Укл.: Ужеловський В.О. –Дніпропетровськ: ПДАБ та А,2011. –   с.

4. УДК 62-52:621.3.078 Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Теорія автоматичного керування” побудова нелінійних систем управління та їх динамічна оптимізація з використанням пакету Nonlinear Control Design (NCD) для студентів фаху 6.092500 / Укладачі: Ужеловський В. О., Ужеловський А.В.. – м. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012 р. – 25 стор.

5. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних завдань (контрольних робіт) з дисципліни “Основи автоматики та автоматизації” для студентів напряму підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” заочної та денної форм навчання/ Укл.: Ужеловський В.О., Ужеловський А.В. – Дніпропетровськ: ПДАБ та А, 2013 р.

6. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни: “Технічні засоби автоматизації” для студентів 3-го курсу (денної та заочної форм навчання) напряму 6.050202 спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”/ Укладачі.: Ужеловський В. О., Ужеловський А. В.Бровченко К.А.– Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014 р.

7. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Технічні засоби автоматизації” для студентів напряму підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм навчання / Укладач: Ужеловський В. О. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016 р. – 16с.

8. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Теорія автоматичного керування” з використанням пакету MatLAB для студентів напряму підготовки 6.050202 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Ужеловський В. О., Бровченко К. А., Ужеловський А. В. – Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2016. – 36 с.

9. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічнних завдань (контрольної роботи) з дисципліни: “Технічні засоби автоматизації” для студентів 3-го курсу (денної та заочної форм навчання) напряму 6.050202 спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”/ Укладачі.: Ужеловський В. О., Ужеловський А. В., Бровченко К. А. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017 р. – 18 с.

10. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Комп’ютерні технології, проектування та дослідження систем автоматичного управління технологічними процесами та виробництвом» для студентів ступеня магістра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. Ч.1 Укладачі.: Ужеловський В. О., Ужеловський А. В.,  Бабенко А., Кравцов О., Лисенко В. – Дніпро: ПДАБА, 2018 – 32с.

11. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Комп’ютерні технології, проектування та дослідження систем автоматичного управління технологічними процесами та виробництвом» для студентів ступеня магістра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. Ч.2/ Укладачі: Ужеловський В. О., Ужеловський А. В.,  Бабенко А. В, Кравцов О. Г, Лисенко В. Д., Черненко В. О.–Дніпро: ПДАБА, 2019 – 46 с.

12. Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи магістра для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” усіх форм навчання / Уклад.: В.С. Ткачов, В.О. Ужеловський В. О., Л.І.Чумак, А.В. Ужеловський  – Дніпро: ПДАБА, 2019 – 31 с.

13. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни для студентів ступеня бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Ужеловський А. В., Ужеловський В. О., Бровченко К. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 19 с.

14. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Ужеловський А. В., Бровченко К. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020.

15. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» з використанням прикладної програми «Electronics Workbench» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Ужеловський А. В., Бровченко К. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 42 с.

16. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни: «Сучасні проблеми теорії управління» для студентів спеціальності» для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ ютерно-інтегровані технології»Укладачі.: Ужеловський В. О., Ужеловський А. В – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2020 р. – с.

17. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Електричне та електронне обладнання автомобілів» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Ужеловський В. О., Ужеловський А. В., Бровченко К. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 36 с.

18. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи цифрової техніки» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Ужеловський А. В., Ужеловський В. О., Бровченко К. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 19 с.

19. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Електричне та електронне обладнання автомобілів» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Ужеловський В. О., Ужеловський А. В., Бровченко К. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 8 с.

20. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (розрахунково-графічні завдання) з дисципліни «Основи електроприводу» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Ужеловський В. О., Бровченко К. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 39 с.

21. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних та контрольних завдань з дисципліни «Електротехніка та електроніка обладнання автомобілів» для студентів ступеня бакалавра напряму підготовки 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Ужеловський В. О., Ужеловський А. В., Бровченко К. А. – Дніпро: ПДАБА, 2020.

22. Методичні вказівки підготовлені для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Авто-матизований електропривод» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 151 «Автома-2тизація  та комп’ ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання.  Укла-дачі: Ужеловський В. О., Бровченко К.А.Ужеловський А. В., – Дніпро: ПДАБА, 2020

23. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Ужеловський А. В., Бровченко К. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020.

24. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» з використанням прикладної програми «Electronics Workbench» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. / Укладачі: Ужеловський А. В., Бровченко К. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2020. – 42 с.

25. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автоматизований електропривід» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Ужеловський В. О., Ужеловський А. В., Бровченко К. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021 – 35 с. (31.12.21)

26. Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Теорія автоматичного керування” побудова нелінійних систем управління та їх динамічна оптимізація з використанням пакету Nonlinear Control Design (NCD) для студентів фаху 6.092500 / Укладачі: Ужеловський А.В., Ужеловський В.,О, Бровченко К. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021 – 35 с. (31.12.21)

27. Методичні вказівки о виконання курсового проекту з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Ужеловський В. О., Ужеловський А. В., Бровченко К. А. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021 – 35 с. (31.12.21)

28. Методичні до самостійної роботи з дисципліни «Електроніка та мікросхемотехніка» для студентів ступеня бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / Укладачі: Ужеловський В. О., Ужеловський А. В., – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2021 – 10 с. (31.12.21)

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх