У 1933 р. в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті була створена кафедра енергетики, яку очолював за сумісництвом д. т. н., проф.
О. В. Гендровський до 1939 р. У період роботи ДІБІ з 1940 по 1944 р. кафедрою завідував к. т. н., доц. П. Ф. Мацепон.

В 1944 р. кафедру енергетики очолював за сумісництвом д. т. н., проф. П. П. Піроцький (ДГІ). У ту пору на кафедрі був тільки 1 штатний співробітник, асистент В. К. 3орін. Співробітники кафедри читали курси загальної електротехніки і загальної теплотехніки. Для читання цих дисциплін запрошувались за сумісництвом к. т. н., доц. Б. Г. Іванов (ДІІТ), к. т. н., доц. А. М. Селіщев (ДГІ), к. т. н., доц. С. Р. Маймін (ДГІ), к. т. н., доц. Ф. П. Казакевич (ДІІТ). Кафедра займала дві кімнати на другому поверсі. Устаткування лабораторії було практично відсутнє і проводити лабораторні роботи доводилося в інших інститутах (ДГІ, ДМетІ, ДІІТ).

У 1946 р. після демобілізації з лав Радянської Армії на кафедру прийшов на посаду асистента А. Й. Танатар, якому з перших же днів роботи в інституті було доручене читання лекцій з курсу загальної теплотехніки. У 1947 р. кафедрі була виділена штатна одиниця лаборанта. На цю посаду заступив І.  Г. Костоглодов.

У 1952 р. вперше на кафедрі була захищена кандидатська дисертація асистентом А. Й. Танатаром у вченій раді Московського енергетичного інституту.

З 1 вересня 1952 р. завідувачем кафедри енергетики було призначено ст. викладача А. Й. Танатара. У зв’язку з розширенням інституту збільшився контингент студентів, штат кафедри було збільшено. На кафедрі працювали: к. т. н., доц. В. В. Чайкін (1952 – 1954), к. т. н., доц. П. Ф. Мацепон (1953 – 1971), асист.: Г. В. Соколов, З. М. Воронкова (1953 – 1961), В. С. Мігаль , І. І. Кащеєв (з 1959), к. т. н., доц. Ф. П. Казакевич (з 1960).

Співробітниками кафедри енергетики читалися курси: “Загальна електротехніка”, “Електропривод і загальна теплотехніка”. Кафедра керувала виконанням розділу “Електропостачання” дипломного проекту у студентів спеціальності “Будівельні машини й устаткування”.

З 1958 по 1962 р. кафедрою енергетики завідував
к. т. н., доц. А. Й. Танатар. У цей період кафедра почала керувати дипломним проектуванням у студентів спеціальності БМУ. У 1962 р. кафедру поділено на дві кафедри: електротехніки і теплотехніки. Завідував кафедрою електротехніки доц. А. Й. Танатар. До моменту створення кафедри електротехніки на ній також працювали доц. П. Ф. Мацепон, ст. викладач В. К. Зорін , асистенти: В. С. Мігаль, І. І. Кащеєв. У 1964 р. асистент В. С. Мігаль захистив кандидатську дисертацію.

З 1962 року на кафедрі була організована аспірантура за фахом “Електроустаткування по галузях”. Першим аспірантом був прийнятий інж. В. І. Йог, який в 1966 р. успішно захистив кандидатську дисертацію і був залишений для роботи на кафедрі.

Співробітники кафедри були одними з ініціаторів підготовки фахівців з автоматизації і комплексної механізації будівництва. З 1965 р. підготовка таких фахівців почалася і в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті, як на стаціонарі, так і на вечірньому факультеті. У зв’язку з цим різко збільшилася кількість дисциплін і чисельність викладачів.
З 1965 р. на кафедрі почали працювати асистенти
А. А. Орловський і Ю. С. Соболєв. З 1 вересня 1967 року кафедру електротехніки поділено на дві кафедри: електротехніки й основ автоматики та автоматизації будівельного виробництва. Завідував кафедрою автоматики к. т. н., доц. А. Й. Танатар (з 01.09.1967 по 15.09.1973). Кафедрою електротехніки з 1967 по 1972 р. завідував к. т. н., доц. В. С. Мігаль. На кафедрі автоматики працювали к. т. н., доц.
П. Ф. Мацепон, к. т. н., доц. В. І. Йог, к. т. н., доц. Ю. С. Соболєв, к. т. н., доц. А. А. Орловський, к. т. н., доц. М. І. Фоменко, ст. викладач Г. В. Соколов, асистенти В. І. Басій, Ю. І. Акімов, Е. П. Селіверстов, Ю. П. Хотієнко.

У 1970 р. на кафедрі відбувся перший випуск 25 інженерів-електромеханіків за фахом 0638 “Автоматизація і комплексна механізація будівництва”.

У подальші роки кафедра безперервно поповнювалася молодими фахівцями, випускниками ДІБІ.

Кафедра підтримувала творчі контакти зі спорідненими кафедрами Київського інженерно-будівельного, Московського інженерно-будівельного, Московського автомобільно-дорожнього, Ленінградського інженерно-будівельного, Московського енергетичного, Одеського політехнічного і Уральського політехнічного інститутів.

Всього за час існування кафедри її співробітниками захищені 6 кандидатських дисертацій. Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснювалася в основному через аспірантуру (науковий керівник к. т. н., доц. А. Й. Танатар). В 1967 р. на честь 50-річного ювілею Жовтневої революції силами співробітників кафедри були створені дві лабораторії електричного приводу. Їх проектування здійснив асистент М. Ф. Чуваков. Виготовлення робочих креслень, монтаж устаткування виконали зав. лабораторії І. Г. Костоглодов і навчальний майстер І. Ф. Кабанниковим.

В наступні роки кафедрою автоматики завідували: к. т. н., доц. Г. В. Соколов (1973 – 1974), к. т. н., доц. В. І. Йог (1974 – 1979), к. т. н., доц. А. А. Орловський (1979 – 1984), д. т. н., проф. Ю. Д. Козлов (1984 – 1986), к. т. н., доц. О. В. Скрипка (1986 – 1997).

Після об’єднання в 1997 р. кафедр автоматики та електротехніки в єдину кафедру завідувачем став д. т. н., проф., академік Української технологічної академії, заслужений працівник народної освіти України І. М. Еріванцев.

Наразі співробітники кафедри читають лекції для студентів усіх спеціальностей стаціонару, окрім архітектурної. Кафедра веде основне дипломне проектування на механічному факультеті у студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними процесами”, суміжне дипломне проектування у студентів спеціальностей “Будівельні і дорожні машини й устаткування”, “Виробництво будівельних виробів і конструкцій”, керує практикою студентів I – V курсів спеціальності АУТП. На кафедрі читаються понад 40 дисциплін.

Для навчального процесу кафедра має у своєму розпорядженні шість лабораторій. Наявне устаткування забезпечує якісне проведення занять з усіх дисциплін. Для полегшення роботи студентів співробітники кафедри видали низку підручників та навчальних посібників, понад 10 методичних вказівок до дипломного і курсового проектування, а також понад 30 – до виконання лабораторних та практичних робіт.

Основний напрям наукових досліджень співробітників кафедри автоматики в період її становлення – автоматизований електропривод будівельних машин (будівельних кранів і екскаваторів). Цей напрям був сформований працями к. т. н., доц. А. Й. Танатара, його учнями і співробітниками к. т. н., доц. В. І. Йогом, Г. В. Соколовим, А. А. Орловським, В. О. Ужеловським, Ю. С. Соболєвим, асистентами
Ю. І. Акимовим, М. Ф. Чуваковим, аспірантами В. І. Дурнєвим, А. Д. Огороднім, Е. П. Селіверстовим, О. Я. Бегальським.

Співробітники кафедри досліджували різні системи асинхронного приводу механізмів підйому кранів, забезпечуючи підвищення їх продуктивності. Результати наукових досліджень опубліковані в 4-х монографіях – к. т. н., доц. А. Й. Танатара “Методы регулирования скорости асинхронных двигателей” (1968); к. т. н., доц. А. Й. Танатара, інж. М. Б. Меклера “Модернизация строительных кранов”, Днепропетровск, “Промінь” (1968), доц. М. Й. Крайцберга, доц. В. І. Йога, інж. В. В. Сигодина “Частотное регулирование асинхронных электродвигателей”, Москва: “Информстандартэлектро” (1967), інж. Г. А. Снігульського, доц. М. Й. Крайцберга, доц. В. І. Йога “Импульсное регулирование короткозамкнутых электродвигателей”, Москва: “Информэлектро” (1969).

Працівники кафедри підтримували наукові зв’язки з низкою інститутів, проектних організацій і заводів Радянського Союзу. Результати виконаних держбюджетних робіт впроваджені на ряді заводів і будівельних трестів. Нові системи приводу кранів були встановлені в трестах “Криворіжбуд”, “Дніпроважбудмеханізація”, на Нікопольському заводі ЗБК-27, на заводах ім. Комінтерну та ім. К. Лібкнехта в
м. Дніпропетровськ.

На Олександрійському заводі підйомно-транспортного устаткування в 1972 р. була змонтована розроблена на кафедрі система приводу механізму пересування мостового крана, яка забезпечувала підвищення його продуктивності, зменшення зносу устаткування і поліпшення умов безпеки роботи. Дворічний досвід промислової експлуатації цієї системи підтвердив її ефективність. П’ять розробок співробітників кафедри експонувалися на ВДНГ і Виставці передового досвіду народного господарства УРСР. Роботу доц. А. Й. Танатара відмічено бронзовою медаллю ВДНГ.

За тематикою автоматизації технологічних процесів сушки деревини, перемішування компонентів бетонної суміші, контролю рівня та витрат цементу, керування дозуванням матеріалів співробітники кафедри виконували держбюджетні роботи на підприємствах: Олександрійський ЗБВ “Кіровоградзалізобетон” (1987, 1988, 1990), Дніпродзержинський ДБК (1991) Новомосковський ЗБВ (1992).

Працівники кафедри брали активну участь у наукових конференціях, що проводились в СРСР. Ними опубліковано: підручників – 3, монографій – 6, авторських свідоцтв – 56, патентів – 2, методичних вказівок – 95, крім того, в центральних журналах, республіканських збірках, працях конференцій і тощо опубліковано 430 статей .

Співробітники кафедри працюють за різними напрямами науково-дослідницької роботи: науковий керівник д. т. н., проф. І. М. Еріванцев Розділ: “Використання електромагнітних явищ у технологічних процесах будівельного виробництва”; науковий керівник к. т. н., доц. В. С. Ткачов Розділ: “Дослідження режимів роботи систем і технічних засобів автоматизації технологічних процесів з метою визначення їх несправності”.

Виховну роботу колектив кафедри вів постійно. Викладачі були керівниками студентських груп. Неодноразово групи виходили переможцями в інститутському та факультетському конкурсах (керівники доц. А. Й. Танатар, доц. Ю. С. Соболєв, доц. Г. В. Соколов, проф. І. М. Еріванцев, доц. Л. І. Чумак ).

Кафедра постійно проводила політико-виховну роботу в гуртожитку. Учасники Великої Вітчизняної війни доц. А. Й. Танатар, доц. М. І. Фоменко, проф.
І. М. Еріванцев внесли великий вклад у виховання молоді під час вечорів, зустрічей на військово-патріотичну тематику зі студентами. Для студентів був організований музичний лекторій, проводились зустрічі з викладачами, які розповідали про організацію вищої освіти в НДР, Польщі, Чехословаччині (доц. Ю. С. Соболєв, доц. М. І. Воронов, доц. С. М. Ткачов, асист. В. С. Зажирко, доц. Л. І. Чумак). Проводились Дні науки на підприємствах, проектних інститутах.

Наразі особлива увага приділяється залученню студентів до наукової творчості. На III – IV курсах студенти під керівництвом досвідчених педагогів остаточно визначаються з темами науково-дослідницької роботи, працюють за цією тематикою в період літньої виробничої практики, виступають з доповідями на студентських наукових конференціях, друкуються в наукових збірниках.

Плідна науково-дослідницька робота стала результатом якісних і перспективних розробок магістерських та дипломних робіт студентів під керівництвом викладачів. Із 1999 р. викладачі кафедри підготували і випустили 61 магістра.

Багато студентів, які залучались до наукової роботи в гуртках СНТ по кафедрі, згодом стали науковцями, успішно захистили кандидатські дисертації (студ. Е. П. Плавельський А. П. Приходько, В. С. Ткачов, О. В. Скрипка, Ю. О. Кірічек В. О. Ужеловський, Л. І. Чумак, В. М. Заяць, І. В. Рижков, Л. І. Мещеряков, С. А. Орловський).

Для пробудження у студентів інтересу до наукової роботи працівники кафедри систематично спілкуються з ними, інформують їх про тематику і результати наукових досліджень, виконуваних співробітниками кафедри.

Нині на кафедрі працюють: зав. кафедри доц. А. В. Ужеловський, д.т.н., проф.: Г. М. Ковшов, Ю. І. Дубров, д.ф-м.н , проф. Ю. М. Базилевич, доценти: В. С. Ткачов; Л. І. Живцова, В. О. Ужеловський, Л. І. Чумак,  асистент К. А. Бровченко, зав. лабораторії: А. В. Молоканкіна, А. В. Розум.

На зміну ветеранам прийшли молоді викладачі, які плідно займаються науково-дослідною роботою. Кафедра з оптимізмом дивиться в майбутнє.

 

?>
вверх