Наукові спрямування

Автоматизація технологічного процесу орієнтування бурового снаряду. Автоматизація системи керування мікрокліматом житлових приміщень. Нейромережі. Штучний інтелект, IT технології, розробка web – сайтів, програмування на Java, C++, Python.

Володіння мовами

Українська мова вільно

Російська мова вільно

Англійська мова рівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Ужеловський
Андрій
Валентинович

Дисципліни

Штучний інтелект

Основи програмування систем автоматизації (JavaScript, Java, PHP, C++, Python)

Основи цифрової техніки

Комп’ютерні технології проектування та дослідження систем автоматизованого управління технологічними процесами та виробництвами

Мікропроцесорна техніка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 387
(третій поверх прибудова)

Телефон:

міськ. 756-33-19

E-mail

uzhelovskyi.andrii@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

З відзнакою закінчив в 2008 році Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Автоматизоване керування технологічними процесами» та отримав кваліфікацію магістра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Паралельно в 2008 році отримав другу вищу освіту в «Інституті безперервної професійної освіти» Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Фінанси». В 2009 році вступив до заочної аспірантури ПДАБА. В 2013 році закінчив заочну аспірантуру зі спеціальності 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» на кафедрі «Інформаційно – Вимірювальні Технології та Системи». В 2016 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Автоматизація процесу керування орієнтуванням бурового снаряду» в Одеському політехнічному університеті. У 2019 році отримав Вчене звання доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій та відзнакою завершив курс IT Essentials з програми Мережевої академії Cisco.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Інженер лабораторії нових інформаційних технологій. 2007 р. Асистент кафедри автоматики та електротехніки з 2008 по 2017 рік. Доцент кафедри автоматики та електротехніки з 2017 по 2020 рік (зараз автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій).

Публікації

1. Ужеловский, А. В. К вопросу возможности использования вращающихся трансформаторов в качестве датчиков положения бурового снаряда на забое /А.В. Ужеловский //Сборник научных трудов Строительство материаловедение машиностроение. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. –Вип. 47. – С.242-247.

2. Ковшов, Г. Н. К вопросу использование микроконтроллера в качестве управляющего блока процесса бурения / Г.Н. Ковшов, И.В. Рыжков, А.В. Ужеловский // Гірнича електромеханіка та автоматика. – Дніпропетровськ: НГУ, 2012. – Вип. 89. – С. 96-98.[Видання включено до МНБ – National Library of Ukraine (Vernadsky),Google Scholar]

3. Ковшов, Г. Н. До питання підвищення точності визначення положення бурового снаряда при дослідженні впливу температури на результати первинних перетворювачів / Г.М. Ковшов, І.В. Рижков, А.В. Ужеловський // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – Вип. 3. – С.78-82 [Видання включено до наукометричної бази Scopus].

4. Ковшов, Г .Н. Автоматизированная система управления ориентации бурового инструмента с использованием электропривода роторного стола бурового станка / Г.Н. Ковшов, И.В. Рыжков, А.В. Ужеловский // Гірнича електромеханіка та автоматика. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – Вип. 90. – С. 48-53. [Видання включено до МНБ – National Library of Ukraine (Vernadsky),Google Scholar]

5. Ковшов, Г. Н. К вопросу определения влияния постоянной магнитной помехи на показания магнито-чувствительных датчиков в процессе разведочного бурения скважин на нефть и газ / Г.Н. Ковшов, И.В. Рыжков, А.В. Ужеловский // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – Вип. 42. – С. 5-11.

6. Ковшов, Г. Н. Разработка имитационной модели управления ориентацией бурового снаряда, с учетом влияния температурной погрешности датчиков его положення в пространстве / Г.Н. Ковшов, А.В. Ужеловский //Гірнича електромеханіка та автоматика. – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – Вип. 92. – С. 48-53. [Видання включено до МНБ – National Library of Ukraine (Vernadsky),Google Scholar]

7. Ковшов, Г. Н. О полиномиальной коррекции температурних погрішностей акселерометрических датчиков / Д.Г. Миловзоров, Е.С. Морозова, Г.Н. Ковшов, А.В. Ужеловский// Вестник Уфимського государственного авиационного университета. – УФА: УГАТУ, 2014. С. 145-149. [публікація закордоном, видання включено доMHБ – GoogleScholar, WorldCatOCLC, DAIJ, OAJI, URLICHSWEB, IndexCopernicus]

8. Ковшов, Г. Н. Разработка и исследование имитационной модели управления электроприводом ротора бурового станка, учитывающая влияние динамических параметров бурильной колонны при пространственном ориентировании бурового снаряда в скважине / Г.Н. Ковшов, А.В. Ужеловский // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – Вип. 44. – С. 25-30.

9. Ковшов, Г. Н. Система керування орієнтування бурового снаряду з використання нейрорегулятора NeurealNetworkController/ Г.М. Ковшов, А.В. Ужеловський // Строительство, материаловедение, машиностроение // СборникнаучныхтрудовВып. 86.- Д.:ГВУЗ ПГАСА, 2005.- 56-62. (Видання включено до МНБ – National Library of Ukraine(Vernadsky ))

10. Патент на корисну модель № u201600395, Е21В 44/00, 2016. Спосіб керування орієнтацією бурового інструмента.- Ужеловський А.В., Ковшов Г.М.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх