Наукові спрямування

Автоматизація технологічного процесу орієнтування бурового снаряду. Автоматизація системи керування мікрокліматом житлових приміщень. Нейромережі. Штучний інтелект, IT технології, розробка web – сайтів, програмування на Java, C++, Python.

Володіння мовами

Українська мова вільно

Російська мова вільно

Англійська мова рівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Ужеловський
Андрій
Валентинович

Дисципліни

Теорія автоматичного керування

Технічні засоби автоматизації систем керування

Основи проектування

Штучний інтелект

Основи цифрової техніки

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 387
(третій поверх прибудова)

Телефон:

міськ. 756-33-19

E-mail

uzhelovskyi.andrii@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

З відзнакою закінчив в 2008 році Придніпровську державну академію будівництва та архітектури за спеціальністю «Автоматизоване керування технологічними процесами» та отримав кваліфікацію магістра автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Паралельно в 2008 році отримав другу вищу освіту в «Інституті безперервної професійної освіти» Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Фінанси». В 2009 році вступив до заочної аспірантури ПДАБА. В 2013 році закінчив заочну аспірантуру зі спеціальності 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти» на кафедрі «Інформаційно – Вимірювальні Технології та Системи». В 2016 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Автоматизація процесу керування орієнтуванням бурового снаряду» в Одеському політехнічному університеті. У 2019 році отримав Вчене звання доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій та відзнакою завершив курс IT Essentials з програми Мережевої академії Cisco.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Інженер лабораторії нових інформаційних технологій. 2007 р. Асистент кафедри автоматики та електротехніки з 2008 по 2017 рік. Доцент кафедри автоматики та електротехніки з 2017 по 2020 рік (зараз автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій).

Публікації

1. Ужеловский, А. В. К вопросу возможности использования вращающихся трансформаторов в качестве датчиков положения бурового снаряда на забое /А.В. Ужеловский //Сборник научных трудов Строительство материаловедение машиностроение. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. –Вип. 47. – С.242-247.

2. Ковшов, Г. Н. К вопросу использование микроконтроллера в качестве управляющего блока процесса бурения / Г.Н. Ковшов, И.В. Рыжков, А.В. Ужеловский // Гірнича електромеханіка та автоматика. – Дніпропетровськ: НГУ, 2012. – Вип. 89. – С. 96-98.[Видання включено до МНБ – National Library of Ukraine (Vernadsky),Google Scholar]

3. Ковшов, Г. Н. До питання підвищення точності визначення положення бурового снаряда при дослідженні впливу температури на результати первинних перетворювачів / Г.М. Ковшов, І.В. Рижков, А.В. Ужеловський // Науковий вісник Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – Вип. 3. – С.78-82 [Видання включено до наукометричної бази Scopus].

4. Ковшов, Г .Н. Автоматизированная система управления ориентации бурового инструмента с использованием электропривода роторного стола бурового станка / Г.Н. Ковшов, И.В. Рыжков, А.В. Ужеловский // Гірнича електромеханіка та автоматика. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – Вип. 90. – С. 48-53. [Видання включено до МНБ – National Library of Ukraine (Vernadsky),Google Scholar]

5. Ковшов, Г. Н. К вопросу определения влияния постоянной магнитной помехи на показания магнито-чувствительных датчиков в процессе разведочного бурения скважин на нефть и газ / Г.Н. Ковшов, И.В. Рыжков, А.В. Ужеловский // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013. – Вип. 42. – С. 5-11.

6. Ковшов, Г. Н. Разработка имитационной модели управления ориентацией бурового снаряда, с учетом влияния температурной погрешности датчиков его положення в пространстве / Г.Н. Ковшов, А.В. Ужеловский //Гірнича електромеханіка та автоматика. – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – Вип. 92. – С. 48-53. [Видання включено до МНБ – National Library of Ukraine (Vernadsky),Google Scholar]

7. Ковшов, Г. Н. О полиномиальной коррекции температурних погрішностей акселерометрических датчиков / Д.Г. Миловзоров, Е.С. Морозова, Г.Н. Ковшов, А.В. Ужеловский// Вестник Уфимського государственного авиационного университета. – УФА: УГАТУ, 2014. С. 145-149. [публікація закордоном, видання включено доMHБ – GoogleScholar, WorldCatOCLC, DAIJ, OAJI, URLICHSWEB, IndexCopernicus]

8. Ковшов, Г. Н. Разработка и исследование имитационной модели управления электроприводом ротора бурового станка, учитывающая влияние динамических параметров бурильной колонны при пространственном ориентировании бурового снаряда в скважине / Г.Н. Ковшов, А.В. Ужеловский // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ: НГУ, 2014. – Вип. 44. – С. 25-30.

9. Ковшов, Г. Н. Система керування орієнтування бурового снаряду з використання нейрорегулятора NeurealNetworkController/ Г.М. Ковшов, А.В. Ужеловський // Строительство, материаловедение, машиностроение // СборникнаучныхтрудовВып. 86.- Д.:ГВУЗ ПГАСА, 2005.- 56-62. (Видання включено до МНБ – National Library of Ukraine(Vernadsky ))

10. Патент на корисну модель № u201600395, Е21В 44/00, 2016. Спосіб керування орієнтацією бурового інструмента.- Ужеловський А.В., Ковшов Г.М.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх