Наукові спрямування

Системний підхід до формування сучасного архітектурного середовища, архітектурне моделювання в інформаційному забезпеченні проектної діяльності.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат архітектури, асистент

Успенський
Максим
Сергійович

Дисципліни

Архітектурне проектування

Архітектурна композиція

Рисунок

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 517 (третій поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-61; міс. (056) 756-33-61

E-mail

uspenskyi.maksym@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2019 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Моделювання міського середовища як системи в інформаційному забезпеченні архітектурного проектування» (науковий керівник – доктор архітектури, проф. В. П. Мироненко, ХНУБА), яку виконано в межах теми науково-дослідної роботи кафедри «Архітектурного проектування та дизайну» ПДАБА сектору «Дизайну архітектурного середовища» «Системний підхід до формування сучасного архітектурного середовища» (2016–2020). Після захисту кандидатської дисертації продовжує науково-дослідну роботу у напрямку інформаційного забезпечення архітектурного проектування та приймає участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2014 році М. С. Успенський закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури і отримав диплом Магістра з відзнакою за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища», в 2015 р. вступив до аспірантури ПДАБА, яку закінчив у 2018 р. Працював над розробкою проектів зовнішньої реклами та інших об’єктів візуальної комунікації. З 2018 р. М. С. Успенський – асистент кафедри основ архітектури архітектурного факультету ПДАБА. Проводить практичні заняття на 1-ому та 2-му курсі із студентами архітектурного факультету з дисциплін «Архітектурне проектування», «Архітектурна композиція», «Рисунок». У 2019 р. М. С. Успенський захистив дисертацію (науковий керівник – д. арх., проф. В. П. Мироненко, ХНУБА) і йому ВАК України присуджено науковий ступінь кандидата архітектури.

Публікації

Максим Сергійович Успенський є автором наукових праць, зокрема:

1. Успенский М. С., Мироненко В. П. Средства моделирования теории сложности городов в архитектурном проектировании. Інноваційні технології в архітектурі і дизайні : Колективна монографія / Під загальною редакцією В.П. Сопова, В.П. Мироненка. Х. : ХНУБА, 2017. С. 157–168.

2. Успенский М. С., Мироненко В. П. Влияние информации на развитие средств архитектурного творчества. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури № 4 (231-232). – Д. : ПДАБА, 2017. С. 91–100.

3. Мироненко В. П., Успенский М. С. Влияние науки сложности на развитие средств архитектурного моделирования. Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва», Том 90, №4. Х : ХНУБА, 2017. С. 62–69.

4. Успенский М. С. Стратегия оценки качества средств архитектурного моделирования. Збірник наукових праць «Науковий вісник будівництва», Том 92, №2. Х : ХНУБА, 2018. С.128–138.

5. Успенский М. С. Средства моделирования городской среды как сложной системы / Успенский М. С. // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.: П.М.Куліков. – К.: КНУБА,  – Вип.14-15, – Груд. 2018. 10 с.

6. Mironenko V. P., Uspenskyi M. S. Uniqueness and system properties of architectural space. Black sea. Scientific journal of academic research, Vol. 40, Is. 02. March – April 2018. P. 60–64.

7. Успенский М. С. Критерии качества информации в оценке средств архитектурного моделирования. World Science, № 5(33), Vol.2. May 2018. С. 31–37.

8. Mironenko, V. P., Uspenskyi, M. S. Natural Dynamics of a City as a Result of the Designer’s Activities. Black sea. Scientific journal of academic research, Vol. 41, Is. 03. June – September 2018. P. 13–17.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх