Наукові спрямування

Прогнозування довговічності будівельних конструкцій

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Титюк
Андрій
Анатолійович

Дисципліни

Комп’ютерна графіка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 303
(третій поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-80;

E-mail

tytiuk.andrii@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

У 2016 році захистив дисертацію за темою: «Забезпечення довговічності бетону захисного шару в умовах атмосферних кліматичних впливів»

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2006 р. закінчив СЗОШ №9 м. Дніпропетровська. Вищу освіту отримав у ПДАБА (2006-2011 р.р.), факультет «Промислове та цивільне будівництво». З 2011 року працював молодшим науковим співробітником НДЧ ПДАБА. В аспірантурі ПДАБА навчався з 2011 по 2014 р.р. за спеціальністю 05.23.05 – Будівельні матеріали, та вироби, за напрямком наукового дослідження «Обґрунтування архітектурно-конструктивно технологічних систем для проектування житлових будинків і соціокомплексів»». З 2015 року по теперішній час працює Старшим науковим співробітником «Лабораторії досліджень атомних та теплових електростанцій» НДЧ ПДАБА . З 2020 року працює доцентом кафедри «Нарисної геометрії та графіки» за сумісництвом. Займається розрахунково-конструкторськими та проектними роботами; обстеженням та реконструкцією будівель та споруд.

Публікації

1. Тытюк А. А. Техническое состояние железобетонных конструкций балконов в жилых домах после длительного срока эксплуатации в атмосферной среде /Н. В. Савицкий, А. А. Тытюк, А. А. Тытюк, С. В. Богаченко // Вісник ПДАБА. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – № 10. – C. 53–57.

2. Тытюк А. А. Экспериментальные исследования свойств сухих смесей для ремонта железобетонных конструкций /А. Н. Пшинько, Н. В. Савицкий, А.Н. Савицкий, С. В. Богаченко, А. А. Тытюк, А. А. Тытюк // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Днепропетровск: ПГАСА, – Вып. 61. – С. 357 – 364.

3. Тытюк А. А. Исследование факторов, влияющих на глубину карбонизации бетона в агрессивных газовоздушных средах / Н. В. Савицкий, А. А. Тытюк, А. А. Тытюк, // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Днепропетровск: ПГАСА, – Вып. 61. – С.394 – 400.

4. Тытюк А. А. Проблемы оценки технического состояния железобетонных конструкций с целью достройки незавершенного железобетонного каркаса на примере жилого дома в г. Днепропетровске по ул. Мечникова, 5. / Н.В. Савицкий, А. А. Тытюк, А. А. Тытюк // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Днепропетровск: ПГАСА, – Вып. 69. – С.435 – 439.

5. Тытюк А.А. Морозостойкость бетонов на мелких днепровских песках / Н. В. Савицкий, А. А. Тытюк, А.А. Тытюк // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. – Днепропетровск: ПГАСА, – Вып. 77. – С.207–211.

6. Тытюк А.А. Strength and frost resistance of concrete based on the dnipro sands with the low fineness modulus /Н.В. Савицкий, А. А. Тытюк, А. А. Тытюк // Theoretical Foundations of Civil Engineering. Polish-Ukrainian Transactions. – Dnipropetrovsk: PSACEA, 2014. – VOL 22 Part II. – C. 39–46.

7. Тытюк А.А. Количественный метод проектирования первичной защиты бетона защитного слоя в условиях атмосферных климатических воздействий / Н. В. Савицкий, А. А. Тытюк, А. А. Тытюк // Вісник Придніпровської державної академії будівництва і архітектури : зб. наук. пр. – 2015. – № 6. – С. 27-36.

8. Тытюк А.А. Проектирование первичной защиты железобетонных конструкций в условиях климатических воздействий / Н.В. Савицький, Анд. А. Тытюк, П.А. Пшинько // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. тр. Вып. №91,- Днепр, ПГАСА, 2016.- С. 125- 132, табл.3,-рис. 0.

9. Тытюк А.А. Обследование технического состояния поврежденного жилого дома в г. Павлоград / Шатов С.В., Тытюк А.А., Улитина М.Ю. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. тр. Вып. №99, ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В.И. Большакова -Днепр, 2017.- 228 с.(в обл..). – Серия: Создание высокотехнологических экокомплексов в Украине на основе концепции сбалансированного (устойчивого) развития.- С. 201-206, табл.2,-рис.3.

10. Тытюк А.А. Обследование технического состояния дымовых труб с использованием беспилотных летательных аппаратов / Шатов С.В., Савицький Н.В., Тытюк А.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. тр. Вып. 100 /, ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В.И. Большакова -Днепр, 2017.- 176 с.(в обл..). – Серия: Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-коммунального, промышленного и транспортного строительства.. .- С. 164 -169, табл.0,-рис.7.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх