Наукові спрямування

Планування і організація діяльності будівельних підприємств

Володіння мовами

Українська мова вільно

Російська мова вільно

Англійська мова рівень В2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ткач
Таїсія
Вячеславівна

Дисципліни

Організація будівництва

Організація зведення висотних будівель і споруд в умовах щільної забудови

Методи контролю якості робіт (ISO 9000)

Планування діяльності будівельних організацій

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. в-808
(восьмий поверх висотного корпуса)

Телефон:

вн. 3-66, міськ. 756-33-66

E-mail

pov@pgasa.dp.ua
tkach.taisia@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 2003 році вступила до аспірантури при кафедрі планування і організації виробництва за спеціальністю «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва». Тема дисертації: «Організаційно-методичні засади вдосконалення планування результативності діяльності будівельних підприємств».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1993 році закінчила середню Новоолександрівську школу. У 1996 році закінчила Дніпропетровський промислово-економічний технікум за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит», отримала кваліфікацію «Бухгалтер». З 1996 по 2000 рік працювала головним економістом дочірнього підприємства «Сура». У 2000 році закінчила економічний факультет Придніпровської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю «Фінанси» з червоним дипломом.

Публікації

1. Ткач Т.В. Врахування ймовірності при визначенні тривалості робіт календарного плану / Т. В. Ткач, В. Р. Млодецький, О. О. Мартиш // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, 2016. – Вип. 94. – С. 168 – 173.

2. Ткач Т.В. Дослідження впливу динаміки зростання цін на розподіл капітальних вкладень при організаційно-технологічному проектуванні / Т.В. Ткач // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Дн-ськ: ПДАБА, 2015. – Вип. 85. – С. 74-78.

3. Млодецький В.Р. Параметричні відмови у процесі виконання окремої роботи / Млодецький В.Р., Заяць Є.І., Ткач Т.В. // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Дн-ськ: ПДАБА, 2017. – Вип. 101. – С. 239.

4. Чашин Д.Ю. Комплексное решение заданий проектирования и управления строительством с помощью комплексных информационных моделей / Чашин Д.Ю., Ткач Т.В. // Эффективное строительство. Объекты, технологии, конструкции и материалы: тезисы докладов научно-практ. конф. – Одесса, 2015.

5. Tkach T.V. Modeling of improvement processes of production activity scheduling // Nauka I studia, 2013.

6. Ткач Т.В. Організаційно-технологічні параметри формування виробничої програми будівельних підприємств // Материали за 10-а международна научна практична конференция, «Найновите постижения на европейската наука». – Том 18. Биологии. Екология. Здание и архитектура. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2014.

7. Іванов І.В., Ткач Т.В. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів 5-го курсу спеціальності «Менеджмент організації». – Дніпропетровськ: ДВНЗ «ПДАБА», 2010.

8. Кірнос В.М., Дьяченко Л.Ю., Маркелова Т.В., Данилова Т.В., Ткач Т.В., Павлов Ф.І. Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Організація будівництва» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальних видів діяльності «Промислове і цивільне будівництво» та «Автомобільні дороги і аеродроми» заочної форми навчання. Дн-ськ: ПДАБА, 2014.

9. Ткач Т.В., Маркєлова Т.В., Дадіверіна Л.М., Дьяченко Л.Ю., Мартиш О.О. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Основи організації, планування та управління будівельним виробництвом» для студентів напряму підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство» денної форми навчання. Дн-ськ: ПДАБА, 2014.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх