Наукові спрямування

Математичне моделювання обладнання та процесів виробництва будівельних матеріалів з метою їх удосконалення. Розробка алгоритмів функціонування систем автоматизованого управління технологічними процесами.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська мовазадовільно

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Ткачов
Володимир
Севастянович

Дисципліни

Комплекси технічних програмних засобів інформаційно–вимірювальних систем

Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Метрологія, технологічні вимірювання та прилади

Основи комп’ютерно–інтегрованого управління

Методологія, організація і технологія наукових досліджень

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 389
(третій поверх прибудова)

Телефон:

міськ. 756-33-19

E-mail

tkachov.volodymyr@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

У 1971 р. механічний факультет Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту (зараз ДВНЗ «ПДАБА») за спеціальністю «Автоматизація та комплексная механізація будівницьтва». У 1979 році захистив дисертацію на присудження наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертації: «Разработка и исследование гидравлической системы регулирования толщины сортового проката». У 1985 р. отримав вчене звання старший науковий співробітник. У 1989г. - удостоєний державної премії УРСР в галузі науки і техніки за комплекс робіт по автоматизації сортових прокатних станів. Ткачов В.С. веде науково-дослідну роботу з держбюджетної тематики: «Розробка автоматизованих систем і пристроїв у технології виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій».

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З 1999 р. працює доцентом кафедри автоматики та електротехніки. З 2009 р. по 2016 р. – вчений секретар Вченої ради механічного факультету. З 2009 р. по 2016 р. виконував обов’язки замісника завідувача кафедри автоматики та електротехніки. З 2016 – завідувач кафедри автоматики та електротехніки. Під керівництвом доц. Ткачова В.С. захистили магістерські роботи 16 студентів та більш 50 – дипломних проектів – спеціалістів. Підготував біля 40 наукових робіт, отримав 5 авторських свідоцтв та більше 20 методичних вказівок

Публікації

1. Розробка моделі теплових процесів у тунельній печі Вісник ПДАБА № 9 2009 Дн-ськ.

2. Исследование процесса распространения тепла в однородном теле с помощью MATLAB Simulink 4.0. Ткачев В.С., А.В.Костенко Х-я международная конференция «Проблемы использования информационных технологий в сфере образования, науки и промышленности. Дн-ськ, 30-31 января 2013г. Сб. науч. тр. ГВУЗ «Национальный горный университет» №1 с.41-43.

3. Визначення раціонального режиму сушіння деревини з використанням адаптивної, регресійної моделі. ХХVII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал світової науки ХХI сторіччя». т.2 Природничі та точні науки, 20-25 травня 2014 р., м. Запоріжжя, с. 58-60.

4. Вдосконалення процесів вагового дозування сипучих матеріалів. Ткачов В.С., ХХVII Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний потенціал світової науки ХХI сторіччя». т.2 Природничі та точні науки, 20-25 травня 2014р.м. Запоріжжя, с. 97-99.

5. Средства и системы автоматизации сортопрокатного производства». Доклад на VII международной конференции стран – членов СЭВ и СФРЮ по автоматизации производственных процессов и управления в черной металлургии», СРР, Бухарест, 1984.

6. Применение информационных технологий для совершенствования системы управления электрической печи сопротивления. Ткачов В.С., В.А.Ужеловский,. Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури – Дніпропетровськ: ПДАБтаА, 2007. № 111- с.45-50

7. Моделирование динамики грузоподъемных устройств с использованием информационных технологий. Ткачев В.С., В.А. Ужеловский, Кулинич Р.В.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх