Наукові спрямування

Організаційно-технологічне забезпечення якості житлового середовища. Підвищення рівня технологічності зведення збірних будівель.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Доктор технічних наук, професор

Соколов
Ігор
Анатолійович

Дисципліни

Сучасні напрями розвитку будівельної галузі

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 2006
(другий поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. (0562) 46-43-86; внутр. 3-01

E-mail

sokolov.ihor@pdaba.edu.ua
sokolov.ihor@365.pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

1967-1972 Навчання в Українському інституті інженерів водного господарства, інженер (диплом з відзнакою). 1974-1980 Навчання в аспірантурі в Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті, науковий співробітник, кандидат технічних наук. У 2005 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва на тему: «Організаційно-технологічні основи забезпечення якості житлового середовища в умовах іонізуючого впливу природних радіонуклідів». Підготував 5 кандидатів технічних наук. Опублікував понад 300 наукових праць, у тому числі: 5 монографій, 4 навчальні посібники, брошури і наукові статті. Має 85 патентів та авторські свідоцтва на винаходи тощо. Член-кореспондент Академії будівництва України (1996 р.), Петровської академії наук та мистецтв (Росія, 2000 р.), академічний радник Міжнародної інженерної академії (1997 р.), академік Української Академії наук (2005 р.) За особистий внесок у розбудову незалежної України, згідно з Указом Президента України від 20 грудня 2000 р. № 3354, Ігорю Анатолійовичу присвоєно почесне звання «Заслужений будівельник України». Нагороджений орденом Української Православної Церкви «Святого преподобного Нестора-літописця» (2000 р.), орденом «Козацька слава» (2006 р.), почесною відзнакою ім. І. Я. Франка (2008 р.), Подякою КМУ (2008 р.), орденом «Іван Сірко» І ступень (2012 р.); медалями за заслуги «Віра. Честь. Воля» (2004, 2009, 2012 р.), почесними грамотами Міністерства регіонального розвитку та будівництва України (2007, 2008 р.), медаллю «За нашу победу» (2013 р.) та ін. На сьогоднішній день Соколов І.А. здійснює наукові дослідження в галузі підвищення рівня технологічності зведення будівель, забезпечення радіаційної безпеки та управління рівнем радонового впливу на об’єкти будівництва та розв’язання технічних проблем при ліквідації наслідків аварій та катастроф.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У ПДАБА працює з 1974 року: інженером, молодшим і старшим науковим співробітником; асистентом, доцентом і професором (по теперішній час) кафедри технології будівельного виробництва. З 1980 по 1987 рр. працював завідуючим відділом науки та навчальних закладів Дніпропетровського міськкому КПУ. У 1990 році був обраний деканом факультету промислового та цивільного будівництва. Під його керівництвом підготовлено близько 10000 інженерів-будівельників, велика кількість з яких очолює будівельні організації, обіймає керівні посади в органах місцевої влади і державного управління, працює викладачами та науковими співробітниками.

Публікації

1. Соколов И.А. Оптимизация технологического процесса монтажа конструкций большепролетных зданий и сооружений. / Соколов И.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. тр. ПГАСА. – Днепропетровск, 2015. – Вып. 81. – С. 282 – 288.

2. Соколов И.А. Оценка эффективности управления трудовыми ресурсами проекта в проектно-ориентированных организациях. / Соколов И.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. тр. ПГАСА. – Днепропетровск, 2015. – Вып. 82. – С. 266 – 270.

3. Соколов И.А. Обеспечение принятия эффектитвных организационно-технологических решений при реконструкции промышленных зданий. / Соколов И.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. тр. ПГАСА. – Днепропетровск, 2015. – Вып. 84. – С. 216 – 223.

4. Соколов И.А. Обоснование эффективности использования многоцелевых строительных машин при производстве земляных работ. / Соколов И.А. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, ПДАБА, 2015. – № 11. – С. 62 – 67.

5. Соколов И.А. Технологические резервы повышения эффективности возведения полносборных зданий. / Соколов И.А. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, ПДАБА, 2015. – № 12. – С. 63 – 68.

6. Соколов И.А. Проектный алгоритм закладки допустимых регламентируемых радиационных параметров строительного производства. / Соколов И.А., Пилипенко А.В. // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. тр. ПГАСА. – Днепропетровск, 2015. – Вып. 85(1). – С. 171 – 178.

7. Соколов І.А. Удосконалення комплексу з розробки лікувальних грязей Солоного лиману (с.Новотроїцьке). / Шатов С.В., Соколов І.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. тр. ПГАСА. – Днепропетровск, 2015. – Вып. 85(1). – С. 223 – 229.

8. Соколов И.А. Принципы повышения радиологической защиты человека на основе знания техногенно-усиленных источников строительного производства. / Соколов И.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. тр. ПГАСА. – Днепропетровск, 2015. – Вып. 85(2). – С. 216 – 223.

9. Соколов І.А. Характеристика джерел формування радіаційного фону в приміщеннях будівель та споруд. / Соколов І.А. // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. тр. ПГАСА. – Днепропетровск, 2015. – Вып. 85(2). – С. 201 – 207.

10. Соколов І.А. Зміна технології зведення будівель для використання резервів несучої здатності пальових фундаментів. / Сєдін В.Л., Соколов І.А., Бікус К. М. // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. тр. ПГАСА. – Днепропетровск, 2015. – Вып. 84 (3). – С. 211 – 218.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх