Наукові спрямування

Методологічні основи початкового етапу композиційно-графічної підготовки архітекторів, архітектурне проектування, архітектурна композиція, дизайн

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Німецька моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Асистент

Славінська
Ганна
Миколаївна

Дисципліни

Архітектурне проектування

Архітектурна композиція

Ознайомча практика

Архітектурно-пластична практика

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 465 (четвертий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 3-61; міс. (056) 756-33-61

E-mail

slavinska.hanna@pgasa.dp.ua

Наукова діяльність

З 2005 року на викладацькій роботі на посаді асистента кафедри «Основ Архітектури» архітектурного факультету Придніпровської академії будівництва та архітектури Проводить практичні заняття на 1 та 2 курсах із студентами архітектурного факультету з дисциплін «Архітектурне проектування», «Об'ємно-просторова композиція», «Архітектурна графіка», «Теорія архітектурного формоутворення», «Архітектурна композіція» Продовжує науково-дослідну та методичну роботу. . Помічник завідувача кафедри з виконання наукового звіту кафедри. Тема НДР 2016-2020 “Методологічні засади екологізації та сталий розвиток архітектурного середовища промислового міста на прикладі м. Дніпро"

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 1999 закінчила Придніпровську державну академію будівництва і архітектури, отримала диплом з відзнакою за спеціальністю « Архітектура будівель і споруд». З 1999 по 2005 працює архітектором 1 будівельного відділу Державного проектного інституту Промбудпроект. Приймає участь в розробці проектів реконструкції промислових підприємств м.Дніпропетровськ та Кривий Ріг, проектів громадських та житлових будівель . З 2005 р. працює асистентом кафедри основ архітектури.В 2019 призначена на посаду старшого викладача кафедри основ архітектури.

Публікації

1. Методичні вказівки до виконання завдання «Меморіальна дошка. Шрифти» з дисципліни «Архітектурне проектування» для студентів напряму 6.060102- «Архітектура».- Дніпропетровськ, ПДАБА, 2010- 25с.

2. Освітньо-професійна програма бакалавра. Нормативна і варіативна частина. Напрям підготовки 6.060102 «Архітектура». Розробники: Челноков О.В., доц.;Гаврилов І.М., проф.; Воробйов В.В., доц.; Денисенко В.І., доц.; Славінська Г.М.,ас.; Швець І.А., ас. – Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 2013.

3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Нормативна і варіативна частина. Напрям підготовки 6.060102 «Архітектура». Розробники: Челноков О.В.,доц.;Гаврилов І.М.,проф.; Воробйов В.В., доц.; Денисенко В.І.,доц.; Славінська Г.М.,ас.; Швець І.А., ас. – Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 2013.

4. Навчально – методичний комплекс навчальної дисципліни «Архітектурно-пластична практика» для спеціальності 191 «Архітектура і містобудування». Розробники: проф. Челноков О.В., ас. Славінська Г.М. , ас. Корольов В.М. – Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 2017.

5. Навчально – методичний комплекс навчальної дисципліни «Ознайомча практика» для спеціальності 191 «Архітектура і містобудування». Розробники: доц. Никицький В.В., ас. Славінська Г.М. , ас. Корольов В.М. – Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 2017.

6. Методичні вказівки до виконання завдання «Багатоповерховий житловий будинок секційного типу з обслуговуванням» для студентів напряму підготовки 6.060102 «Архітектура» денної форми навчання. Укладачі: Никицький В. В, Славінська Г. М. – Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 2017 – 15с.

7. Методичні вказівки до виконання завдання з архітектурно-пластичної практики для студентів проектних груп ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Укладачі: Зєрова А. О.,  Славінська Г. М., Сандркіна О. Л., Стоянова Г. О., Милостюк В. В. – Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 2020 – 18с.

8. Методичні вказівки до виконання завдання з ознайомчої практики для студентів проєктних груп ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Укладачі: Бадюл М. Г., Козлова К. С., Славінська Г. М., Сандркіна О. Л., Стоянова Г. О., Милостюк В. В. – Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 2020 – 18с.

9. Методичні вказівки до виконання завдання з архітектурно-пластичної практики для студентів проектних груп ступеня бакалавра спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання. Укладачі: Стоянова Г. О., Славінська Г. М., Сандркіна О. Л. – Дніпро, ДВНЗ ПДАБА, 2021 – 18с.

10. International scientific conference «INTERACTION OF CULTURE, SCIENCEAND ART IN TERMS OF MORAL DEVELOPMENT OF MODERN EUROPEAN SOCIETY». – Riga. Latvia. 2021 – 170c. «Принципи формотворення обьєктів ленд-арту». – Славинська Г. М., Стоянова Г. О., Сандркіна О. Л.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх