Наукові спрямування

Екологічна психологія і культура, психологія творчості, психологія освіти. Засновник та куратор психологічної служби ПДАБА, психолог-практик. Є організатором та керівником Лабораторії екологічної інкультурації – структурної складової Центру екологічного будівництва та зеленої архітектури.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Російська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

foto_teacher

Докотор філософії, керівник психологічної служби ПДАБА

Складановська
Марина
Григорівна

Дисципліни

Психологія

Психологія управління

Професійно-педагогічна компетентність викладача вищої школи

Психологічні основи управлінської діяльності

Конфліктологія

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. В702 (сьомий поверх висотного корпусу)

Телефон:

міськ. (056) 756-34-69, вн. 4-69, м.т. +38 066 457 31 99

E-mail

marina.skladanovskaya@gmail.com

Наукова діяльність

Автор більш ніж 100 наукових та методичних робіт, серед яких навчальні посібники: «Інноваційне навчання: активізація пізнавальної діяльності студентів» (лауреат ІХ Обласного міжвузівського конкурсу «Кращі ніукові, начальні, навчально-методичні, та художньо-публіцистичні видання»), «Конфліктологія», «Психологія управління», «Професійна психологія та етика», «Культурологічний підхід», (у співавторстві з В.Білополим і К.Прокоф’євою), «Людина і світ. Вступ до екологічної психології» (з грифом Міністерства освіти та науки України). Результати теоретичного дослідження Складановської М.Г. впроваджено в розробку соціокультурної частини проекту сучасного високотехнологічного соціоекокомплексу, за що її було нагороджено Великою срібною медаллю Академії будівництва України як переможця конкурсу за цикл інноваційних досліджень (сертифікат №078, диплом №4 від 30.10.2015). 17.09.2018 - Присуждена ученая степень "Доктор философии (культурология)". Диплом № ПДК 02/18. Тема диссертационного исследования "Экологическая инкультурация студенческой молодежи в контексте социокультурной деятельности". 2018 г. - В европейском издательстве опубликована монография "Экологическая инкультурация". https://www.morebooks.shop/store/ru/book/Экологическая-инкультурация/isbn/978-613-9-88843-6

Додаткова інформація

Трудова діяльність

Викладала в навчальних закладах України та Естонії, серед яких ДІІТ, Вище військове училище ДВЗРКУ ППО, НГУ, ДГУ, ПГАСА.

Публікації

1. Інноваційне навчання: активізація пізнавальної діяльності студентів. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – 108 с.

2. Людина і світ. Вступ до екологічної психології. – Вид. 2-е, доповнене. – Дніпропетровськ ПДАБА, 2012 – 144 с.

3. Культурологічний підхід: допоміжні матеріали до вивчення курсів та спецкурсів «Вітчизняна та світова культура», «Екологічна культура», «Історія культури», «Прикладна культурологія», «Теорія культури», «Українська культура», «Філософія культури» / В.В. Білополий, К.А. Прокоф’єва, М.Н. Складановська; За заг. ред. К.А. Прокоф’євої. – Дніпропетровськ: Вид-во «Свидлер», ПДАБА, 2013. – 324 с.

4. Экологическая инкультурация современного студента. ГЛОБЭКСИ [ Эл. ресурс]: (интернет-журнал) АТ и СО / Академия труда и социальных отношений. – М.: 2013 // http:// www.globecsi.ru/Articles/2013/ Skladanovskaya.pdf

5. Сучасне екопоселення: якість життя // Зб. наук. праць «Строительство. Материаловедение. Машиностроение» / М.В. Савицький, І.І. Куліченко, М.Г. Складановська. – Дніпропетровськ. – Вип. 69. – ДВНЗ ПДАБА, 2013. – С. 125-132.

6. Современное экопоселение и здоровый человек. ГЛОБЭКСИ [ Эл. ресурс]: (интернет-журнал) АТ и СО / Академия труда и социальных отношений / М.В. Савицький, М.Г. Складановська. – М.: 2013

7. Екологічна культура в українському національному характері // Вісник Придніпровської державно академії будівництва та архітектури. – Д.:ПДАБА, 2016. – №7 (220). – С.74-79.

8. Методологічні засади дослідження проблем екологічної інкультурації в контексті соціокультурної діяльності // Зб. наук. праць «Культура України». – Харків, ХДАК. – Вип. 58, 2017. – С. 77-85.

9. Сталий розвиток суспільства: екокультурний аспект // Зб. наук. праць IV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології та інтексифікація розвитку національного виробництва» / М.Г. Складановська, Шеваков О.В. – Тернопіль, 2017. – С. 22-26.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх