Наукові спрямування

Проектування будівель і споруд з використанням новітніх інформаційних технологій - BIM

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень B2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Асистент

Сіренок
Кирило
Олександрович

Дисципліни

Комп’ютерна графіка

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 302 (третій поверх, головний корпус)

Телефон:

міськ. (056) 756-33-80; внутр. 2-80

E-mail

sirenok.kirill@ukr.net

Наукова діяльність

Має 7 наукових праць, з них дві статті, приймав участь у наукових конференціях, таких як: - ІV Всеукраїнська науково-практична конференція-семінар з проблем екон. інтелектуальної власності, 21 травня 2021р., Київ ; - III науково-практична конференція студентів ПДАБА, Дніпро: ПДАБА, 2021; - IV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих вчених. – Одеса: ОДАБА, 2021; - XXIV Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і Космос» – Дніпро 2022.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

У 2022 році здобув ступінь вищої освіти магістр у ДВНЗ ПДАБА. Займається розрахунково-конструкторськими та проектними роботами; обстеженням та реконструкцією будівель та споруд.

Публікації

1. Стресс в жизни человека:преодоление и профилактика стрессовых состояний / Сиренок К., Марченко В.А. // SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #5:MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA – Warszawa, 2018. – str.71-73

2. Перспективи розвитку трансферу ВІМ технологій у будівництві./Бабенко В.А., Сіренок К.О.// Питання інтелектуальної власності у сфері трансферу технологій: збірн. наук. прац. ІV Всеукр. наук.-практ. конф.-семін. з пробл. екон. інтел. власн., 21 травн. 2021р., Київ : Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2021. С.47-58

3. Покращення теплотехнічних показників будівлі за допомогою BIM проектування / Сопільняк А. М., Сіренок К. О., Дунда В. В. // Матеріали III науково-практичної конференції студентів ПДАБА (квітень 2021 р.): збірник тез. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – С 124-125. (електронне видання) – ТЕЗИ

4. Thermal performance improved through bim design / Dunda V.V., Sirenok K.O., Sopilnyak A.M., Sokolova K.V. // Матеріали III науково-практичної конференції студентів ПДАБА (квітень 2021 р.): збірник тез. – Дніпро: ПДАБА, 2021. – С 149-151. (електронне видання) – ТЕЗИ

5. Покращення теплової ізоляції будівлі за допомогою BIM проектування / Сопільняк А. М., Сіренок К. О., Дунда В. В. // Тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених. – Одеса: ОДАБА, 2021. С 76-79. – ТЕЗИ

6. BIM енергоаналіз будинку з подвійними вікнами / Сопільняк А. М., Колохов В.В., Ярова Т.П., Середа С.Ю., Сіренок К. О., Дунда В. В. // Український журнал будівництва та архітектури. – Д.: ПДАБА, 2021. – № 3. – С. 107-115 . – Режим доступу: http://uajcea.pgasa.dp.ua/article/view/239180/237670

7. Конструктивне рішення житлового модуля місячної бази /К.О. Сіренок, А.М. Сопільняк, С.Є. Шехоркіна // XXIV Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Людина і Космос»: Збірка тез. – Дніпро 2022. С. 186. – ТЕЗИ

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх