Наукові спрямування

Інновації у викладанні іноземної мови; «інтегровані уроки» у викладанні іноземних мов за професійним спрямуванням

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень С1

Французька моварівень В1

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Publons

foto_teacher

Старший викладач

Щетинникова
Ольга
Олександрівна

Дисципліни

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Наукова іноземна мова

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 506
(5-й поверх, головний корпус)

Телефон:

вн. 3-56, міськ. 756-33-56

E-mail

schetynnykova.olha@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

Дніпропетровський національний університет (2003 рік) базова вища освіта за напрямом підготовки «Філологія» кваліфікація бакалавра з мови та літератури (англійської).У 2017р склала міжнародний іспит TKT (Сambridge).

Додаткова інформація

foto_qualification

Дата проходження:


Країна: Ukraine

Назва події:

TESOL-Ukraine Online Teacher Development Institute «Essentials of Online Teaching»


foto_qualification

Дата проходження: 18/07/2020


Країна: the USA

Назва події:

TESOL 2020 Virtual Convention & English Language Expo


foto_qualification

Дата проходження:


Країна: the USA

Назва події:

Content-Based Instruction


foto_qualification

Дата проходження:


Країна: the USA

Назва події:

English for Professional Communication and Self-Development


foto_qualification

Дата проходження: 12/03/2021


Країна: the UK

Назва події:

International Higher Education Forum 2021,


foto_qualification

Дата проходження: 19/04/2017


Країна: Ukraine

Назва події:

Teaching Knowledge Test. Module 1. Language and background to language learning and teaching


Трудова діяльність

В ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури працює з 2004 року.

Публікації

1. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з англійської мови за темою «Будівельні матеріали» для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» денної форми навчання. Ч.2 / Укладачі: Сонник Н. С., Стехна П. М.. Щетинникова О. О., – Дніпропетровськ:ПДАБА, 2017.- 27 с.

2. Classroom management: “Fast finishers” and “low performers”, Матеріали L Міжнародної науково-практичної конференції “ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК” , Том 3, Чернівці,15-16 грудня 2016 року, с.37-39.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх