Наукові спрямування

Процеси гідратації будівельного гіпсу, твердіння та структуроутворення розчинів на його основі. Сухі гіпсові суміші з комплексними добавками на основі вторинних продуктів промисловості.

Володіння мовами

Українська мовавільно

Англійська моварівень А2

Науковий профіль

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

Web of Science

foto_teacher

Кандидат технічних наук, доцент

Штайнбреш
Оксана
Вікторівна

Дисципліни

Модернізація, реконструкція та ремонтно-відновлювальні роботи в будівництві та ЦІ

Бетони і будівельні розчини

Проектування і реконструкція підприємств збірного залізобетону

Будівельне матеріалознавство

Контакти

Місцезнаходження

ДВНЗ ПДАБА, каб. 257 (другий поверх головного корпусу)

Телефон:

вн. 2-25; міськ. (0562) 46-93-45

E-mail

ov-shapovalova@pdaba.edu.ua

Наукова діяльність

5 жовтня 2006 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. Тема дисертації: «Сухі гіпсові суміші з комплексними добавками на основі вторинних продуктів цукрової та газової промисловості» (науковий керівник – професор Дерев’янко Віктор Миколайович.). У 2011 році отримала вчене звання доцент. Наукові розробки опубліковані в 58 роботах.

Додаткова інформація

Трудова діяльність

З грудня 2005 працювала асистентом кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій ПДАБА. Після присвоєння наукового ступеня кандидата технічних наук з 27.11.2007 року працює на посаді доцента кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. Приймає активну участь у громадському житті академії.

Публікації

1. Шаповалова О.В. Оптимизация составов редисперсионных добавок для регулирования свойств гипсовых вяжущих / Деревянко В.Н., Дрозд А.А., Шаповалова О.В., Кондратьева Н.В., Дрозд А.А. // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Вип. № 39 Одеса, ОДАБА, 2010 -с.118-123.

2. Shapovalova O.V. On the problem of control and regulation of dry composite plasters properties / Viktor Derevianko, Andrey Drozd, Oksana Shapovalova, Viktor Tel’yanov, Natalia Kondratieva // Польсько-український-литовський збірник праць №18 „Теоретичні основи будівництва”, Варшава, 2010.

3. Шаповалова О.В. Разработка и исследование редисперсионных порошков на основе вторичных продуктов / Шаповалова О.В. // строительство, материаловедение, машиностроение // Сборник научных трудов Вып.52, – Дн-ск ГРВУ ПГАСА, 2010- с.166-170.

4. Шаповалова О.В. Определение минимальной длины и содержания компонентов в цементно-волокнистой композиции / Деревянко В.Н., Шаповалова О.В., Кушнир Е.Г. // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА. – 2010. – №2–3. – С. 52-59.

5. Шаповалова О.В. Редисперсионные порошки на основе вторичных продуктов для регулирования свойств гипсовых вяжущих / Деревянко В.Н., Дрозд А.А., Шаповалова О.В., Кондратьева Н.В. // Сборник докладов «Дни современного бетона» XIмеждународная научно-практическая конференция славянский форум. Запорожье. –

6. Шаповалова О.В. Навчальний посібник Аналіз наукових аспректів будівельного матеріалознавства в системі контролю знань збірник тестових питань, комплексних завдань і ситуаційних вправ / збірник тестових питань, комплексних завдань і ситуаційних вправ / Шинкевич О.С., Луцкін Є.С., Дорофєєв О.В., Шкрабик Й.В., Барабаш Т.І., Шаповалова О.В. (за загальною редакцією Шинкевич О.С.) // Навчальний посібник. -Одеса 2011. -220 с.

7. Шаповалова О.В. Навчальний посібник. Обработка данных средствами EXCEL при планировании эксперимента. / Ершова Н.М., Деревянко В.Н., Шаповалова О.В.Тимченко Р.А. // Навчальний посібник. Рекомендовано Міністерст-вом освіти і науки, молоді та спорту України. Лист сб.1/11-1169 від 31.01.2012 р. Видавниц-тво ПДАБА, м. Дніпропетровськ.. – 351 с.

8. Шаповалова О.В. Разработка и исследование редисперсионных полимерных порошков-добавок на свойства гипсовых вяжущих / Дерев’янко В.М., Дрозд А.П., Шаповалова О.В., Гопайца В.А. // Збірка тез доповідей “Хімічні проблеми сьогодення.” -Донецьк, 2013. – С. 114.

9. Шаповалова О.В. Дисперсное армирование – способ повышения прочности изделий / Дерев’янко В.М., Шаповалова О.В., Кондратьева Н.В., Максименко А.А.// Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ: ПДАБтаА. – 2015. – С. 32-35.

10. Шаповалова О.В. Улучшение технологических и эксплуатационных свойств композиций сухих гипсовых смесей за счет создания редисперсионных полимерных порошков на основе ПВАД / Дерев’янко В.М., Шаповалова О.В., Дрозд А.А., Кондратьева Н.В. // Материалы научно-технической конференции “Новейшие достижения в области импортозамещения в химической промышленности и производстве строительных материалов”, 2016. – С. 60-61.

більше

Публікації для ознайомлення

?>
вверх